* Юстина Максимчак – Вистава малярства * Justyna Maksymczak – wystawa malarstwa *

Obrazek

Data: 10.05.2014 r., godz. 18:00

Центр культури ім. Б.І. Антонича
Centrum Kultury im. B. I. Antonycza

Justyna Maksymczak jest absolwentką wrocławskiej ASP, ukończyła Wydział Konserwacji Zabytków. Chociaż malarstwo nie jest jej głównym polem działania, w naszym Centrum zaprezentuje ponad 10 malarskich prac, których tematem jest autoportret. Wbrew pozorom nie jest to łatwy temat, gdyż stworzenie cyklu swoich podobizn wymaga twórczej gimnastyki. Co równie ważne, Justyna jest Łemkinią, obecnie mieszka w Krakowie. Jej prace mieliśmy już okazję oglądać podczas XIII Łemkowskiego Jeruzalem.

ЗАПРАШАМЕ – ZAPRASZAMY

Informacje o artystce:
JUSTYNA MAKSYMCZAK – urodzona 1982 roku w Głogowie.
W latach 2003-2007 studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie, na kierunku Konserwacja i restauracja dzieł sztuki, specjalność – Renowacja zabytków rzemiosła artystycznego i detalu architektonicznego. Studiowała także na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Studia magisterskie na kierunku Historia Sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim
oraz stypendium Erasmus na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie (Niemcy).

WYSTAWY:
• 09. 2012. Galeria „Szewska 36” we Wrocławiu
• ”The Warhol Effect” – 08.2012, Gorlice – 12.2013, Strzelce
Krajeńskie – 11.2013, Oława (wystawy zbiorowe)

ZAPRASZAMY

* Ватровий сервіс оголошыньовий * Watrowy serwis ogłoszeniowy *

Obrazek


Сезон Ватр зблыжат ся велькыма крокамы! Выберате ся до Ждыні, Лугів, Михалова… а може на кажду єдну? Для вшытких ватровычів створена є таблиця оголошынь. Глоны з помочом ВатроСТОПу на фестівалі доіхал неєден Лемко, тепер можете добесідувати ся тіж в іншых справах. Записуйте ся і запрашайте знаємых!

https://www.facebook.com/events/650364618365307/

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Sezon Watr zbiża się wielkimi krokami! Wybieracie się do Zdyni, Ługów, Michałowa… a może na każdą z nich? Dla wszystkich watrowiczów stworzono tablicę ogłoszeń. W minionym roku dzięki pomocy WatroSTOPu na festiwale dojechał niejeden Łemko, teraz możecie się dogadać i w innych sprawach. Zapisujcie się i zapraszajcie znajomych!

Więcej tutaj: https://www.facebook.com/events/650364618365307/