* Благодарнa лемкiвскa пачкa III * Szlachetna Łemkowska Paczka III *

paczkaIII_pl

Kontynuując rozpoczętą dwa lata temu akcję, Radio-Lemko.pl razem z parafią prawosławną w Ługach ogłasza trzecią edycję „Szlachetnej Łemkowskiej Paczki”.
Wydarzenie ma na celu integrację społeczności łemkowskiej, a przede wszystkim pomoc dla najbardziej potrzebujących, żeby miło wspominali świąteczny czas.
Za zebrane pieniądze zakupione zostaną produkty, które rozdane zostaną w greckokatolickich i prawosławnych parafiach. Wpłaty proszę kierować pod wskazane poniżej konto:

45 8362 0005 0397 8634 2000 0010
PARAFIA PRAWOSŁAWNA PW ZAŚNIĘCIA
PRZENAJŚWIĘTSZEJ BOGURODZICY W ŁUGACH
GORZOWSKA 10/3
66-520 DOBIEGNIEW
iban: PL45 8362 0005 0397 8634 2000 0010
Swift: GBWCPLPP

tytułem: ” SZLACHETNA ŁEMKOWSKA PACZKA”

O wszystkich aktualnościach związanych ze „Szlachetną Paczką” będziemy pisać na naszej facebook-owej stronie.

PIENIĄDZE ZBIERAMY DO 1 STYCZNIA !

* Благодарнa лемкiвскa пачкa III * Szlachetna Łemkowska Paczka III *

paczkaIII_lem

Продолжаючы зачату два рокы тому акцю, Радio-Лемко разом з православном парaфiйом в Лугах оголашат III едицю „Благодарной лемкiвской пачкы”.
Подiя має зiнтегрувати нашых люди, а найперше помочы потрiбуючым, штобы сьвяточный час добрi вспоминали!
За зобраны грошы купиме потрiбны продукты, котры роздаме в грекокатолицкых та православных парафiях. Пiнязi мож вплачати на поданий нижше банковий рахунок:

45 8362 0005 0397 8634 2000 0010
PARAFIA PRAWOSŁAWNA PW ZAŚNIĘCIA
PRZENAJŚWIĘTSZEJ BOGURODZICY W ŁUGACH
GORZOWSKA 10/3
66-520 DOBIEGNIEW
iban: PL45 8362 0005 0397 8634 2000 0010
Swift: GBWCPLPP

наголовком: „SZLACHETNA ŁEMKOWSKA PACZKA”

О вшыткых новинах звязаных з „Благодарном пачком” будеме писати на нашiй фейсбуковiй странi

ГРОШЫ ЗБЕРАМЕ ДО 1 СІЧНЯ !