* Стріча з лемківском культуром в Ґожові Велькопольскым ч.1 * Spotkania z kulturą łemkowską w Gorzowie Wlkp. cz.1 *

Недавно вказалисме наймолодше поколіня Лемків – нашу потіху і надію :-) Гнеска запрезантуєме Вам кус векшы діти з Лемко Тавер Юньор. Ансамбль провадит Олег Смолей, подібні як колиси старшу групу. В котру страну розвинут ся молоды ? Напевно охоти і здібности ім не бракує :-) Мают в собі потенціал !
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Niedawno pokazaliśmy najmłodsze pokolenie Łemków – naszą uciechę i nadzieję :-) Dziś zaprezentujemy Wam trochę większe dzieci z Lemko Tower Junior. Zespół prowadzi Oleg Smolej, podobnie jak kiedyś starszą grupę. W którą stronę rozwiną się młodzi ? Z pewnością chęci i zdolności im nie brakuje :-) Mają w sobie potencjał !

* VIII Стріча тріох поколінь з лемківском культуром ч. 3 * VIII Spotkanie trzech pokoleń z kulturą łemkowską cz. 3 *

Маме вікенд під знаком „Припадку” :-)
– – – – – – – – – – – – – – – –
Mamy weekend pod znakiem „Prypadku” :-)

* VIII Стріча тріох поколінь з лемківском культуром ч.2 * VIII Spotkanie trzech pokoleń z kulturą łemkowską cz. 2 *

На Пшемківскій сцені перший раз выступил ансамбль „Припадок”. Наталка і Данько засьпівали для своіх сусідів, бо самы походят з того міста :-) В тім выданю ищы іх не виділи :-)
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Na Przemkowskiej scenie po raz pierwszy wystąpił zespół „Prypadok”. Natalka i Daniel zaśpiewali dla swoich sąsiadów, gdyż sami pochodzą z tego miasta :-) W tym wydaniu jeszcze ich nie widzieli :-)