* Перша лемкiвска настiльна гра в Лемколяндi * Pierwsza łemkowska gra planszowa w Lemkolandzie *

Пришол до нас місяц липец. Разом з липцьом пришло літо.
Час іхати на вакациі, то ся тішат з бабом дідо…
Приіхал єс до бабы і діда на село, мусиш ім помочы
на ґаздівці… Хто перший дійде до кінця – тот выпє горнятко
теплого молока „просто од коровы”.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Przyszedł do nas miesiąc lipiec. Razem z lipcem przyszło lato.
Czas już jechać na wakacje, to się cieszą z babcią dziadzio…
Przyjechałeś do babci i dziadka na wieś, musisz im pomóc
w gospodarstwie… Kto pierwszy dojdzie do końca – ten wypije kubek
ciepłego mleka „prosto od krowy”.

lemkoland