* Make Life Lemko *

B Радіо-Лемко аудиция о бльоґу Маке Ляйф Лемко. Кус о моді, кус о кухни і о авторках інтернетового сайта. Міля і Мария – творці Маке Ляйф Лемко будут радити о тім, на што і по кого фраса створили в інтернеті такє місце? Веце в Радіо-Лемко в суботу о год. 19.00. Повторіня як все, в неділю о год. 13.00
Просиме на сторону інтернетову makelifelemko.blogspot.coм і на ФБ https://www.facebook.com/makelifelemko?fref=ts

* Make Life Lemko *
W Radio-Lemko audycja o blogu Make Life Lemko. Trochę o modzie, trochę o kuchni i o autorkach strony internetowej. Mila i Maria – twórcy Make Life Lemko opowiedzą o tym, po co stworzyły w Internecie takie miejsce? Więcej w Radio-Lemko w sobotę o 19.00. Powtórka w niedzielę o godzinie 13.00.
Zapraszamy na stronę internetową makelifelemko.blogspot.coм i na FB https://www.facebook.com/makelifelemko?fref=ts

Make life Lemko

* “Перемінены през Талергоф” * „Changed by Talerhof” *

Двоє американьскых документалістів сотворило документальний фільм о лаґрі Талергоф, о його долготырвалых результатах для карпаторуской спільноты як тіж о обставинах створіня концентрацийного табору, як нарядя хоснуваного през державу в ціли одізолюваня і покараня своіх граждан.

Тырваючий 65 минут фільм “Перемінены през Талергоф“ зложений єст з інтервю з науковцями, з сучасныма ведучыма карпаторуской суспільности, як і потомныма офір табору Талергоф, котры переведено в Полщы, Австриі, на Словациі і в Зъєднаных Штатах.

Веце інформаций i фільм найдете гев:
http://changedbythalerhof.rusynprojects.net/
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Dwóch amerykańskich dokumentalistów stworzyło film o obozie Talerhof, jego długotrwałych następstwach dla karpatorusińskiej wspólnoty, jak również okolicznościach powstania taboru jako narzędzia wykorzystywanego przez państwo w celu odizolowania i ukarania obywateli.

Na trwający 65 minut film „Changed by Talerhof” składają się wywiady z naukowcami, obecnymi działaczami karpatorusińskich społeczności, jak również z potomkami ofiar obozu Talerhof, przeprowadzone w Polsce, Austrii, na Słowacji oraz w USA.

Więcej informacji oraz film znajdziecie tutaj:
http://changedbythalerhof.rusynprojects.net/

Thalerhof