* Gdzie Wschód z Zachodem… * Де Схід з Заходом… *

Wernisaż wystawy fotografii Zdzisława Postępskiego ŁEMKOWIE
GDZIE WSCHÓD Z ZACHODEM…
Zabytki architektury sakralnej i sztuki w Bieszczadach, w Beskidzie Niskim i na Pogórzu Karpackim.
Style – Podobieństwa – Różnice
Spotkanie z Bogusławem Augustynem

Oтвертя вистави Здзіслава Постемпского ЛЕМКЫ
Де Схід з Заходом …
Пам’ятки сакральной архітектури и мистецтва в Бєщадах, в Бескиді Низким и на Погірю Карпацким
Стилі – Ріжниці – Елементи спільни
Спітканя з Боґуславом Ауґустином

Zapraszamy  * запрашаме
12.09.2015 r., 18:00 Centrum Kultury im. B. I. Antonycza
Pl. Dworzysko 5, Gorlice

Wystawa, wykład plakat

* Редакторы в дорозі * Redaktorzy w trasie *

Дорогенькы! Кусьцьок в нас было тихо, прото же нашы редакторы подорожували автостопом по Балканах. Не оминули Нового Саду і Руского Керестура, де мешкают велькы групы Руснаків. На терені регіону Войводіна мают своі руснацкы школы, організациі, пресу, радіо, групы театральны і музычны, а передо вшыткым чудовых люди! Дякуєме Александрови Мудрому, выкладачови руснацкого языка, за опіку над нашыма молодыма Лемками. Мельдуєме, што вшыткы вернули здоровы і усьміхнены. Уж недовго в Радіо Лемко почуєте, як ся мают нашы братя Руснакы в Сербіі, а на тот час прочытайте о тій стрічи в „Рускым Слові”.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Kochani! Troszkę było u nas cicho, ponieważ nasi redaktorzy podróżowali autostopem po Bałkanach. Nie ominęli Nowego Sadu i Ruskiego Kerestura, gdzie mieszkają liczebne grupy Rusinów. Na terenie regionu Wojwodina mają swoje rusińskie szkoły, organizacje, prasę, radio, grupy teatralne i muzyczne, a przede wszystkim wspaniałych ludzi! Dziękujemy Aleksandrowi Mudremu, wykładowcy języka rusińskiego, za opiekę nad naszymi młodymi Łemkami. Meldujemy, że wszyscy wrócili zdrowi i uśmiechnięci. Już niebawem w Radio Lemko usłyszycie, jak się miewają nasi bracia Rusini w Serbii, a tymczasem poczytajcie o tym spotkaniu w „Ruskim Słowie”.

http://www.ruskeslovo.com/2015/09/04/19669/%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D1%80/

RS