* З музыком і любовю до свого * Z muzyką i miłością do swego *

Професор Михайло Дуда – неєдному серце міцнійше заграє, а думка принесе теплы спомины, коли прозвучыт тото назвиско. Для декотрых – маестро, авторытет і приятель, для нас вшыткых – великій любитель рідного і выхователь вельох поколінь сьпіваків, гудаків, дырыгентів – і передо вшыткым – робітників на культурній і церковній ниві. Послухайте про флорынчана, якій попри ріжны трудности ціле своє жытя присвятил музыці і праці на благо нашого народа.
Програм в Радіо Лемко – пятниця о год. 19.00, повторіня – субота о год. 21.00.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Profesor Michał Duda – wielu serce mocniej zagra i na myśl przyjdą ciepłe wspomnienia, kiedy zabrzmi to nazwisko. Dla niektórych – maestro, autorytet i przyjaciel, dla nas wszystkich – wielki patriota i wychowawca wielu pokoleń śpiewaków, muzyków, dyrygentów – i przede wszystkim – robotników na niwie kulturalnej i cerkiewnej. Posłuchajcie audycji o florynczaninie, który mimo wielu przeszkód całe swoje życie poświęcił muzyce i pracy dla dobra narodu.

Program w Radio Lemko – piątek o godz. 19.00, powtórka – sobota o godz. 21.00.

prof. Duda

 

* Łemkowskie Jeruzalem * Лемківский Єрусалим *

Zjednoczenie Łemków oraz artyści zapraszają na wernisaż wystawy z cyklu XV „Łemkowskie Jeruzalem”
AUTOPORTRET POTRÓJNY
w piątek 23 października 2015 r., godz. 18.00
Centrum Kultury im. B.I. Antonycza, Plac Dworzysko 5, Gorlice
wystawa potrwa do 27.11.2015 r.
w programie wieczoru koncert zespołu DŻERUZA
————————————–
О’бєднання лемків и артисти запрашают на отвертя вистави XV «Лемківский Єрусалим»
ПОТРІЙНИЙ АВТОПОРТРЕТ
в п’ятницю 23 жовтня 2015р., год. 18.00
Центр культури ім. Б. І. Антонича. пл. Двориско 5, Горлиці
вистава чинна до 27.11.2015
в програмі вечера концерт гурту ДЖЕРУЗА

Jeruzalem

* „Dom na wzgórzu” w Mochnaczci Nyżni * „Dom na wzgórzu” в Мохначці Нижній *

Сердечні запрашаме Вас на Остатки!
Забава одбуде ся 21.11 o г. 20.00 в салі банкєтовiй „Dom na wzgórzu” в Мохначці Нижній. Заграт для нас амсамбль Юнo зo Словациі.
Ціна білетy 75 зл в тым гарячы стравы і студены закускы.
Замовліня білетів в Гриця: 509 508 205
Не дайте ся просити!
———————–
Serdeczni zapraszame Was na Ostatky!
Zabawa odbude sia 21.11. o h. 20:00 w sali bankietowi „Dom na wzgórzu” w Mochnaczci Nyżni. Zahrat dla nas ansambl Juno zo Słowacji.
Cina biletu 75 zł w tym horiaczy strawy i studeny zakusky.
Zamowlinia biletił w Hryca: 509 508 205
Ne dajte sia prosyty!

ostatki