* СЛУХОВИСКО Три жены під оріхом * SŁUCHOWISKO Trzy kobiety pod orzechem *

Недавно в Сериі ҐОЛЕМ, Выдавництва Lemko Tower, появила ся наступна публікация в перекладі Петра Криницкого на лемківскій язык. По „Малым Прінци” і „Бомблю” пришол час на творчіст словацкого автора Вацлава Панковчіна. В слуховиску почуєте фрагменты книжкы „Три жены під оріхом”, котра переносит нас до Маракеша, выдуманого артистом на взір свого рідного села.
При нагоді авдициі мож буде выграти іщы тепле выданя і дістати го до себе на поличку :-) Конкурсове зьвіданя почуєте під час слуховиска. Одповіди высилайте чым скорше на адрес: info@radio-lemko.pl
Просиме в середу на годину 19.00, програм повториме для Вас в неділю о 18.00.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Niedawno w Serii „Golem”, Wydawnictwa Lemko Tower, pojawiła się kolejna publikacja w przekładzie Piotra Krynickiego na język łemkowski. Po „Małym Księciu” i „Bomblu” przyszedł czas na twórczość słowackiego autora Václava Pankovčína. W słuchowisku usłyszycie fragmenty książki ” Tri ženy pod orechom”, która przenosi nas do Marakeszu, stworzonego przez autora na wzór własnej wsi.
Przy okazji audycji można będzie wygrać jeszcze ciepłe wydanie i dostać je na swoją półkę :-) Konkursowe pytanie usłyszycie podczas słuchowiska. Odpowiedzi wysyłajcie czym prędzej na adres: info@radio-lemko.pl
Zapraszamy w środę o godz. 19.00, program powtórzymy dla Was w niedzielę o 18.00

Książka

* Лемколянд на добраніч * Lemkoland na dobranoc *

В дітячым часописі „Лемколянд” найдете гры, загадкы, головоламкы і ріжны відомости про нашу Лемковину. В каждым нумері є тіж байка, котру мож не лем прочытати, але і пустити в формі аудіокнижкы :-)  Послухайте оповіданя про щастливого пастуха і прінцесу Пайзу :-)
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
W dziecięcym czasopiśmie „Lemkoland” znajdziecie gry, zagadki, łamigłówki i różne wiadomości o naszej Łemkowynie. W każdym numerze jest również bajka, którą można nie tylko przeczytać, ale i odtworzyć w formie audiobooka :-) Posłuchajcie opowiadania o szczęśliwym pastuszku i księżniczce Pajzie :-)