* 15-літя Ластівочкы / 15-lecie Łastiwoczki *

Лемківскій ансамбль з Пшемкова обходит в тым році свій ювілей. З той нагоды Кружок Стоваришыня Лемків, при котрым діє „Ластівочка”, просит Вас щыро до спільного святкуваня 15 жолтня. О дрібницях будеме Вас інформувати, а тепер презентуєме фраґмент інсценізациі „Лемківскы очепины”, котра вказує традициі лемківского весіля. Майте ся шумні!
– – – – – – – – – – – – – – – – –
Łemkowski zespół z Przemkowa obchodzi w tym roku swój jubileusz. Z tej okazji Koło Stowarzyszenia Łemków, przy którym działa „Łastiwoczka”, serdecznie zaprasza Was do wspólnego świętowania 15 października. O szczegółach będziemy Was informować, a teraz prezentujemy fragment inscenizacji „Łemkowskie oczepiny”, która pokazuje tradycje łemkowskiego wesela. Miłego weekendu!

Знаме, хто выграл! / Wiemy, kto wygrał!

В минулу пятницю в Радіо Лемко емітували сме авдицию „Де Лябірчане грати ходят”, в котрій мож было выграти нове цедечко ансамблю Росса. Треба было одповісти на конкурсове зьвіданя: „хто, крім Самуеля Дурняка, грал в першым складі Россы?” Поправна одповід: Ролянд Ґуба.

Цедечко трафит в рукы Югаскы Сьпяк, котра уважні слухала програм :) Дякуєме вшыткым учасникам конкурсу і заохочуєме до дальшых проб!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

W ubiegły piątek w Radio Lemko emitowaliśmy audycję „Gdzie labirczanie grać chodzą”, w której można było wygrać nową płytę zespołu Hudobná skupina ROSSA. Należeło odpowiedzieć na pytanie konkursowe: „kto, prócz Samuela Durniaka, grał w pierwszym składzie Rossy?” Poprawna odpowiedź: Roland Guba.

Płyta trafia w ręce Joanny Śpiak, która uważnie słuchała programu :) Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu i zachęcamy do dalszych prób!

rossa2

* Зас вертаме на Ватру! / Znów wracamy na Watrę! *

Хоц до наступного свята треба ждати праві рік, то думками все можна ся перенести під ватряну сцену :) А в другій ден фестівалю выступили на ній: Барвінок, Лемківскій Перстеник, Гурт Руснаки, ЛАПіТ Ластівочка, РЕ-Карпаты, Крамбабуля, ЧоБіт Оркестра, The Ukrainian Folk. Так сте ся бавили в суботу! :)
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Choć na następne święto znów trzeba czekać prawie rok, myślami zawsze można się przenieść pod watrową scenę :) A w drugi dzień festiwalu wystąpili na niej: Barwinok, Lemkivskij Perstenyk. Rusnaki Grt, Ансамбль Ластівочка – Zespół Łastiwoczka, Re-Karpaty, KRAMBABULA, CzoBit Orchestra / ЧоБіт Оркестра, The Ukrainian Folk. Tak się bawiliście w sobotę! :)

* Дали Няньо призволіня, бы сме пішли на школіня / Dał nam Tato przyzwolenie, byśmy poszli na szkolenie *

Дорогенькы, недавно повело нам ся стрітити в векшым складі і пошырити нашы журналістичны знаня. Рыхтуєме ся до новых ініциятив :) Здравиме Вас з Лемковины! <3
– – – – – – – – – – – – – – – – –
Kochani, niedawno udało nam się spotkać w większym składzie i poszerzyć nasze dziennikarskie umiejętności. Przygotowujemy się do nowych inicjatyw :) Pozdrawiamy Was z Łemkowyny! <3

szkolenie1 szkolenie2 szkolenie3 szkolenie4 szkolenie5 szkolenie6