* Лемківскє облечыня [ФІЛЬМ] / Łemkowski ubiór [FILM] *

Лемківскы народны ансамблі станули перед задачом одтворіня традицийного строю, лем нихто ся не сподівал, як далеко сігат його істория. По штырьох роках дошліджынь і гляданя архівальных материялів по цілым сьвіті ЛАПіТ „Кычера” выдаст альбум, будучий плодом праці вельох люди. Найдут ся в ним ниґде не публікуваны дотля зображыня строів Лемків. Можете всперти організацию не лем при выданю книжкы, але тіж в провадженым ремонті будинку. Веце на фільмі оповіст Юрко Стариньскій – ведучий „Кычеры”.
– – – – – – – – – – – – – – – –
Łemkowskie zespoły folklorystyczne stanęły przed zadaniem odtworzenia tradycyjnego stroju, jednak nikt się nie spodziewał, jak daleko sięga jego historia. Po czterech latach badań i poszukiwań materiałów archiwalnych na całym świecie Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera” / ЛАПіТ „Кычера”wyda album, będący owocem pracy sztabu ludzi. Znajdą się w nim niepublikowane nigdzie dotąd ilustracje ubioru Łemków. Możecie wesprzeć organizację nie tylko przy wydaniu książki, ale również w trwającym obecnie remoncie siedziby. Więcej na filmie opowie Pan Jerzy Starzyński – przewodniczący „Kyczery”.

* Набір до Кычеры / Nabór do Kyczery *

Дуже нашых камаратів повідало, же приналежніст до лемківского ансамблю то єдна з найліпшых річи, яка іх в жытю стрітила. Можете і Вы ся спрібувати, бо „Кычера” оголашат набір :)
– – – – – – – – – – – –
Wielu naszych znajomych mówiło, że bycie w łemkowskim zespole to jedna z najlepszych rzeczy, jaka ich w życiu spotkała. Wy też możecie spróbować swoich sił, bo „Kyczera” ogłasza nabór :)

КОНТАКТ / KONTAKT
kyczera@wp.pl
Jerzy Starzyński, tel. 602593808

kyczera_nabor

* V Фестіваль Церковных Хорів в Креници [ФІЛЬМ] / V Festiwal Chórów Cerkiewnych w Krynicy-Zdroju [FILM] *

Презентуєме Вам реляцию з хорового фестівалю в православній церкви св. Володимира Великого. На награню можете взріти выступы хорів „Клірос” (Ґорлиці), „Поляна” (Орябина, Словация), „Октоіх” (Вроцлав) і хору креницкой парохіі. Заохочаме до участи в фестівалю в наступным році :)
– – – – – – – – – – – –
Prezentujemy Wam relację z festiwalu chóralnego w Parafia Prawosławna p.w. św.Włodzimierza Wielkiego w Krynicy-Zdroju. Na nagraniu możecie obejrzeć występy chórów „Kliros” (Gorlice), „Poľana” (Jarabina/Орябина, Słowacja), Chór Oktoich (Wrocław) i chóru krynickiej parafii. Zachęcamy do udziału w festiwalu za rok :)