* Поміч по пожарі плебаніі в Лугах / Pomoc po pożarze plebanii w Ługach *

30 listopada, wieczorem, spłonął dom parafialny przy Cerkwi Prawosławnej w Ługach. Plebanię zamieszkiwał ks. Artur Graban wraz z żoną i trzema córkami. Ksiądz Artur jest założycielem zespołu Lemko Tower, organizatorem Łemkowskiej Watry w Ługach, niejednokrotnie wraz z rodziną pomagał w potrzebie swoim i nie tylko swoim parafianom. Od kilku lat wraz z wolontariuszami zajmuje się organizacją Szlachetnej Łemkowskiej Paczki. Mamy nadzieję, że tym razem my zdołamy pomóc księdzu Arturowi i jego rodzinie. Fundusze zebrane w tegorocznej edycji Szlachetnej Łemkowskiej Paczki przeznaczymy na pomoc poszkodowanym i odbudowę plebanii w Ługach.

Pieniądze proszę wpłacać na konto:
06 8362 0005 0397 7220 2000 0010
Parafia Prawosławna św. Michała Archanioła w Brzozie.
SWIFT: GBWCPLPP
tytuł przelewu: ODBUDOWA PLEBANII

Prosimy o wzięcie udziału, zaproszenie znajomych i dalsze udostępnianie tego wydarzenia. Akcja na Facebooku: https://www.facebook.com/events/223127598125249/

– – – – – – – – – – – – – – – –

30 листопада, вечером, згоріла клебанія при Православній Церкви в Лугах. На клебаніі мешкал отец Артур Грабан разом зо женом і трьома дівками. Отец Артур є основательом ансамблю Лемко Тавер, організатором Лемівской Ватры в Лугах, часто разом з родином помагал в потребі своім і не лем своім парафіянам. Од пару років з вольонтерами занимал ся організацийом Благодарной Лемківской Пачкы. Маме надію, же тым разом мы даме раду помочы о. Артурови і його родині. Пінязі зобраны в тогорічній едициі Благодарной Лемківской Пачкы будут переказаны на поміч пошкодуваным і одбудову клебаніі в Лугах.

Грошы просиме вплачати на конто:
06 8362 0005 0397 7220 2000 0010
Parafia Prawosławna św. Michała Archanioła w Brzozie.
SWIFT: GBWCPLPP
tytuł przelewu: ODBUDOWA PLEBANII

Просиме взяти участ, запросити знаємых і удоступнити далі тото выдаріня. Акция на Фейсбуку: https://www.facebook.com/events/223127598125249/

plebania

Źródło: KSP Strzelce-Kraj.

* Кєрунок Войводіна! / Kierunek Wojwodina! *

Де можна найти лемківскє село в Хорватіі? З якых місц не Лемковині приходили новы мешканці Сербіі? І ци даст ся посьпівати Літургію з вірныма Церкви в Новім Саді? Тоты і дуже інчых одповіди глядайте в програмі зрыхтуваным для Вас в Войводіні! Послухайте і знайте веце о нашых людях, мешкаючых далеееко на полудне од Карпат.

На авдицию просиме в пятницю (2.12) о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю (3-4.12) о год 21:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Gdzie w Chorwacji można znaleźć łemkowską wioskę? Z jakich miejsc na Łemkowszczyźnie przybywali nowi mieszkańcy Serbii? I czy można pośpiewać Liturgię z wiernymi Cerkwi w Nowym Sadzie? Tych i wielu innych odpowiedzi szukajcie w programie przygotowanym dla Was w Wojwodinie! Posłuchajcie, a dowiecie się więcej o bliskich nam ludziach, mieszkających daleeeko na południe od Karpat.

Na audycję zapraszamy w piątek (2.12) o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę (3-4.12) o godz. 21:00.

kierunek_vojvodina