* 90. річниця народин Теодора Кузяка / 90. rocznica urodzin Teodora Kuziaka *

Споминаме заслуженого лемківского артисту і діяча Теодора Кузяка, котры гнеска скінчыли бы 90 років. Вічная Памят!
– – – – – – – – – – – – –
Wspominamy zasłużonego łemkowskiego artystę i działacza Teodora Kuziaka, który dziś skończyłby 90 lat. Wicznaja Pamiat!

***
Теодор Кузяк (1926 – 2010) – представник лемківской літературы, маляр, актывний діяч на суспільній і культуровій ниві; наймолодшы рокы провюл в селі Бортне к. Ґолиц, в 1947р. выселений на західні землі в часі Акциі „Вісла”; в 50-тых роках зачал публікувати своі оповіданя в пресі, зобрало іх Выдавництво Наша Загорода і выдало в формі книжок „Давно… то были часы” (1999) і „Догасаюча ватра” (2001).
– – – – – – – – –
Teodor Kuziak (1926 – 2010) – przedstawiciel literatury łemkowskiej, malarz, aktywny działacz na niwie społecznej i kulturowej; najmłodsze lata spędził we wsi Bartne k. Gorlic, w 1947r. wysiedlony na ziemie zachodnie podczas Akcji Wisła; w latach 50-tych zaczął publikować w prasie swoje opowiadania, które zostały zebrane i wydane przez wydawnictwo Nasza Zahoroda w formie książek „Dawno… to byly czasy” (1999) oraz „Dohasajucza watra” (2001).

15697809_1596359940380996_2556548520592641631_n

Фот. Володислав Грабан / Fot. Władysław Graban