* Заквитний на яр / Zakwitnij na wiosnę *

Весна юж легко ґыдзьґат нас промінями сонця і деликатным вітром то знак, же час вымінити ґардеробу. Вшыткы грубы сведры ховаме на дно шафы, а в іх місце вынимаме суконкы! В найновшій авдициі „З Ґардеробы Мейк Ляйф Лемко” почуєте, якы кольоры, фасоны і додаткы будут модны. Довідате ся, котры тренды останут з нами довше, а о котрых юж треба забыти.

Жменю модовых порад отримате в пятницю о год. 20:00! Повторіня програму в суботу і неділю о 13:00.

– – – – – – – – – – –

Wiosna już lekko łaskocze nas promieniami słońca i delikatnymi wiatrem  to znak, że pora na wymianę garderoby. Wszystkie grube swetry chowamy na dnie szafy, a na ich miejsce wyciągamy sukienki! W najnowszej audycji „Z garderoby Make Life Lemko” usłyszycie, jakie kolory, fasony i dodatki będą modne. Dowiecie się, które trendy pozostaną z nami na dłużej, a o których już trzeba zapomnieć.

Garść porad modowych otrzymacie w piątek o godz. 20:00! Powtórki programu w sobotę i niedzielę o 13:00.

* 45 Загальнопольскій Конкурс Писанок / 45 Ogólnopolski Konkurs Pisanek *

45 ЗАГАЛЬНОПОЛЬСКіЙ КОНКУРС ПИСАНОК ІМ. МИХАЛА КОВАЛЬСКОГО В ҐОЖОВІ ВЄЛЬКОПОЛЬСКЫМ

Об’єднання Українців в Польщі і Об’єднання Лемків, Кружкы в Ґожові Велькопольскым, та Любуській Музей ім. Яна Декерта просят до участи в 45. Загальнопольскым Конкурсі Писанок ім. Михала Ковальского.

Писанкы, найменше пят завареных „на твердо” або выдмушок, добрі забезпечыти і запакувати (найліпше в презначеных до продажы тектуровых формах, потім до картону – не метальовых ци плястіковых пуделок!). До середины просиме дати карточку, на якій буде імено, назвиско, адрыс, вік автора і інформация о регіоні походжыня выкорыстаных писанкарскых взорів.

Пакунок прошу означыти написом „ostrożnie szkło” і переслати до 31 марця 2017 р. на адрыс:
Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta
– Muzeum Miasta Gorzowa „Spichlerz”
ul. Fabryczna 1
66-400 Gorzów Wlkp.
з дописом „konkurs pisanek”.

Нагороджены писанкы експонуваны будут на выставі в Любускым Музею ім. Яна Декерта, якой отвертя буде мало місце 9 квітня 2017. Веце інформаций під тел. (0-95) 751 00 07 і на сторінці www.muzeumlubuskie.pl.

Проєкт фінансуваний з бюджету Міста Ґожова Вєлькопольського.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

45 Ogólnopolski Konkurs Pisanek im. Michała Kowalskiego w Gorzowie Wlkp.

Związek Ukraińców i Zjednoczenie Łemków, Zarządy Kół w Gorzowie Wlkp., oraz Muzeum Lubuskie im Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. zapraszają do udziału в 45 Ogólnopolskim Konkursie Pisanek im. Michała Kowalskiego.

Pisanki, co najmniej 5 sztuk, wydmuszki lub ugotowane „na twardo”, należy dobrze zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Najlepiej pakować je w specjalne tekturowe pojemniki, których używa się w handlu i transporcie, następnie do tekturowych (a nie blaszanych czy plastikowych) pudełek. Do środka prosimy włożyć kartkę z podanym imieniem i nazwiskiem autora, wiekiem i zaznaczeniem, skąd pochodzą motywy zdobień wykonanych pisanek. Dobrze opakowaną paczkę należy jeszcze opatrzyć napisem: „ostrożnie szkło” i wysłać do  31 marca 2017 r. na adres:
Muzeum Lubuskie im Jana Dekerta
– Muzeum Miasta Gorzowa „Spichlerz”
ul. Fabryczna 1
66-400 Gorzów Wlkp.
z dopiskiem „konkurs pisanek”

Nagrodzone pisanki będą eksponowane na wystawie w Muzeum Lubuskim im Jana Dekerta „Spichlerz”, której uroczyste otwarcie nastąpi 09.03.2017 r.  w Muzeum Miasta Gorzowa „Spichlerz”. Іnformacje pod. tel. (0-95) 751 00 07 i na stronie www.muzeumlubuskie.pl.

Projekt finansowany z budżetu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Фот. Оксана Грабан / Fot. Oksana Graban