* До самой Варшавы корчмы не минете / Do samej Warszawy karczmy nie miniecie *

Послухайте як давно лосяньскы мазяре гандлювали по цілій Европі, а попри тім лікували безплідніст і втікали перед ‘фінанцами’. Не знате кым были тоты фінанцы? Не бійте ся, вшытко пояснят Вам нашы гості – Михал Губяк і Василь Шлянта. Істориі з мазярского жытя – лем в Радіо Лемко! Почуєте іх в пятницю (14.09) о год. 19:00, повторіня в суботу і неділю о 21:00.

– – – – – – – – – – – – – – – –

Posłuchajcie o tym, jak maziarze  z Łosiа handlowali w całej Europie, przy okazji lecząc bezpłodność i uciekając przed ‘financami’. Nie macie pojęcia kim byli ‘finance’? Nie martwcie się, wszystko wyjaśnią Wam nasi goście – Michał Hubiak i Wasyl Szlanta. Historie z życia maziarzy – tylko w Radio Lemko! Usłyszycie je w piątek (14.09) o godz. 19:00, powtórki w sobotę i niedzielę o 21:00.

од ліва: Михал Губяк, Василь Шлянта, Грис Суханич
od lewej: Michał Hubiak, Wasyl Szlanta, Grzegorz Suchanicz

* Што найгірше – чловек уж пережыл / Co najgorsze – człowiek już przeżył *

За нами головны овходы 70. річниці акциі „Вісла”. Акциі траґічной в скутках, котру памятат найстарше поколіня. Страх пред незнаным, банованя за втраченым, туга по гнешній ден – так найчастійше споминают тоту страшну подію єй сьвідкове. Проcиме выслухати спомины выселеной в 1947 р. з села Білцарева Теклі Трохановской з дому Пецух, яка рішыла поділити ся свойом історийом. Емісия проґраму в понедільок (18.09) о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю, тіж о 20:00.

– – – – – – – – – – – – –

Za nami główne obchody 70. rocznicy akcji „Wisła”. Akcji tragicznej w skutkach, którą pamięta starsze pokolenie. Strach przed nieznanym, tęsknota za utraconym, żal po dziś dzień – tak najczęściej wspominają to straszne wydarzenie jego świadkowie. Zapraszamy do wysłuchania wspomnień wysiedlonej w 1947 r. ze wsi Binczarowa Tekli Trochanowskiej z domu Pecuch, która zdecydowała podzielić się swoją historią. Emisja programu w poniedziałek (18.09) o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę, również o 20:00.

Авторка авдициі, Наталія Цьолка, з бабом Текльом.
Autorka audycji, Natalia Ciołka, z babcią Teklą.