* Babula i jej kram, znaczy KRAMBABULA ! * Бабуля і єй крам, значыт КРАМБАБУЛЯ ! *

В найближшым програмі Радіо Лемко почуєте бесіду з членами познаньского ансамблю КРАМБАБУЛЯ, котрий выступил для лемківской публикы на Ватрі в Михалові. А то лем початок! О тім, як ся завязал тот „крам”, одкаль ся взяла „бабуля”, о плянах і іншых чудах – в четвер о год. 19.00 і пятницю о 21.00 в Радіо Лемко :-)

УВАГА КОНКУРС!
Найбарже уважны слухачы будут мати можливіст выграти кошельку групы, штобы ся добрі презентувати на єй наступных концертах ;-)
Треба написати до нас і вымінити 3 наголовкы сьпіванок, котры почуєте під час авдициі :-)
Одповіды присилайте на адрес: info@radio-lemko.pl
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
W najbliższym programie Radio Lemko usłyszycie rozmowę z członkami poznańskiego zespołu KRAMBABULA, który wystąpił dła łemkowskiej publiczności na Watrze w Michałowie. A to dopiero początek! O tym, jak się zawiązał ten „kram”, skąd się wzięła „babula”, o planach i innych cudach będziecie mogli posłuchać w czwartek o godz. 19.00 i piątek o 21.00 w Radio Lemko :-)

UWAGA KONKURS!
Najbardziej uważni słuchacze będą mieli możliwość wygrać koszulkę zespołu, aby się dobrze prezentować na jego kolejnych koncertach ;-)
Należy napisać do nas i wymienić 3 tytuły piosenek, które usłyszycie podczas audycji :-)
Odpowiedzi przysyłajcie na adres: info@radio-lemko.pl

zespół