* Трансмісия тотожности Лемків * Transmisja tożsamości Łemków *

В найближшым програмі стрітиме ся з проф. др габ. Беатом Орловском, авторком книжкы „Трансмісия тотожности. Студіум припадку Лемків”. Бесідувати будеме про переказ культуровых вартости з поколіня в поколіня, пробу одповіди на зьвіданя „кым єм?” і потрібны розвязаня для захованя спадковины нашых предків. Почуєте бесіду про Лемків в контексті соціольогічным.
Просиме Вас до Радіо Лемко в четвер о год. 19.00, програм повториме в неділю о 19.00.
При нагоді програму мож выграти спомнену публікацию проф. Орловской з дедикацийом. Треба лем одповісти на зьвіданя звязане з авдицийом і выслати одповід до нашой редакциі на адрес: info@radio-lemko.pl Конкурсове зьвіданя почуєте од нашого гостя :-) Слухайте уважні!
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
W najbliższym programie spotkamy się z prof. dr hab. Beatą Orłowską, autorką książki „Transmisja tożsamości. Studium przypadku Łemków”. Będziemy rozmawiać o przekazie wartości kulturowych z pokolenia na pokolenie, próbie odpowiedzi na pytanie „kim jestem?” i potrzebnych rozwiązaniach w celu zachowania spuścizny naszych przodków. Usłyszycie rozmowę o Łemkach w kontekście socjologicznym.
Zapraszamy Was do Radio Lemko w czwartek o godz. 19.00, program powtórzymy w niedzielę o 19.00.
Przy okazji programu można wygrać wspomnianą publikację prof. Orłowskiej z dedykacją. Trzeba jedynie odpowiedzieć na pytanie związane z audycją i wysłać odpowiedź do naszej redakcji na adres: info@radio-lemko.pl Pytanie konkursowe usłyszycie od naszego gościa :-) Słuchajcie uważnie!

Rodzina Oleśniewicz