* Филипівка / Post Filipowy *

„Коли жолудок голодує, серце стає ся покірне. Коли жолудкови ся догаджат, думка стає ся пышна.” – значыт пару слів про Филипівку. На стрічу з зимовым постом, його історийом і істотом, заберат Вас Наталія Ціолка. Просиме на авдицию в віторок о 19.00. Повторіня в неділю о 18.00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

„Kiedy żołądek głoduje, serce staje się pokorne. A kiedy żołądkowi się dogadza, myśl staje się pyszna.” – czyli słów kilka o Poście Filipowym. Na spotkanie z zimowym postem, jego historią i znaczeniem, zabiera Was Natalia Ciołka. Zapraszamy na audycję we wtorek o godz. 19:00. Powtórka w niedzielę o 18:00.

church-720146_960_720