* Не дайме ся депресиі! / Nie dajmy się depresji! *

Темно, студено, сумно, штораз тяжше вставати з постели… Вас тіж допала сезонова депресия?
Послухайте як ся не дати осінній хандрі! В найближшій авдицйі „З гардеробы Мейк Ляйф Лемко” дознате ся, як добрі боронити ся перед злым гумором! Повіме што істи, што пити і што нюхати, жебы добрі ся чути ;)
Осін в добрым настрою – лем в Радіо Лемко! :)

Слухайте нас в пятницю (11.11.) о 20:00, а тых, што мают планну памят, просиме на повторіня в суботу і неділю (12-13.11.) о год. 21:00.

– – – – – – – – – – – – – –

Ciemno, zimno, smutno, coraz trudniej wstać z łóżka… Was też dopadła sezonowa depresja? Posłuchajcie jak nie dać się jesiennej chandrze! W najbliższej audycji „Z garderoby Make Life Lemko” dowiecie się, jak skutecznie bronić się przed złym humorem! Powiemy, co jeść, co pić i co wąchać, żeby się dobrze czuć ;) Jesień w dobrym nastroju – tylko z Radio Lemko :)

Słuchajcie nas w piątek (11.11.) o 20:00, a zapominalskich i spóźnialskich zapraszamy na powtórki w sobotę i niedzielę (12-13.11.) o godz. 21:00.

medwedyk_lemur