* Там на горі черешенька – рецензия / Tam na hori czereszeńka – recenzja *

… то архівальны награня проф. Райнфуса,
то люде, котрых юж з нами неє,
то пісьні о нашых предках
і фрагменты нашой істориі.

Просиме на авдицию в Радіо Лемко, в котрій запрезентуєме публикацию Фундациі Стара Дорога.

Емісия в понедільок (14.11) о год. 20:00,
повторіня в суботу і неділю (19-20.11) о год. 18:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

… to archiwalne nagrania prof. Reinfussa,
to ludzie, których już z nami nie ma,
to pieśni po nich pozostałe,
to pamięć o naszych przodkach
i fragmenty naszej historii.

Zapraszamy na audycję w Radio Lemko, w której zaprezentujemy publikację Fundacja Stara Droga.

Emisja w poniedziałek (14.11) o godz. 20:00,
powtórki w sobotę i niedzielę (19-20.11) o godz. 18:00.

czereszenka

Джерело: „Там на горі черешенька”,
Выдавництво Стара Дорога 2014
– – –
Źródło: „Tam na hori czereszeńka”,
Wydawnictwo Stara Droga 2014