* VIII Стріча тріох поколінь з лемківском культуром ч.2 * VIII Spotkanie trzech pokoleń z kulturą łemkowską cz. 2 *

На Пшемківскій сцені перший раз выступил ансамбль „Припадок”. Наталка і Данько засьпівали для своіх сусідів, бо самы походят з того міста :-) В тім выданю ищы іх не виділи :-)
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Na Przemkowskiej scenie po raz pierwszy wystąpił zespół „Prypadok”. Natalka i Daniel zaśpiewali dla swoich sąsiadów, gdyż sami pochodzą z tego miasta :-) W tym wydaniu jeszcze ich nie widzieli :-)