* Забава в Лігниці * Zabawa w Legnicy *

Хто є в горах – піде на ЛемОНа, а хто на чужыні – може сой погуляти :-) Кружок Стоваришыня Лемків в Лігниці запрашат на Коссак! Будут гарды дівчата і пристійны хлопчыска ;-) Нарічете, же де не підете, то всяды тоты самы ґамбы? Гев буде інакше! Ани ся навзаєм не познате, бо хто ся пребере – платит менше ;-)
Де ? – ул. Зофіі Коссак 6, Лігниця
Коли ? – гнеска о год. 20.00
Кілко за вступ ? – 10 зл (перебраны) / 15 зл (тоты, што ся ганьблят перебрати ;-))

ПС. Гудакы, не забудте взяти з собом інструменты !

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Kto w górach – pójdzie na LemONa, a kto na obczyźnie – może sobie potańcować :-) Koło Stowarzyszenia Łemków w Legnicy zaprasza na Kossak! Będą ładne dziewczęta i przystojni chłopcy ;-) Narzekacie, że gdzie nie pójdziecie, to wszędzie te same twarze ? Tutaj będzie inaczej ! Nawet się nawzajem nie poznacie, bo kto się przebierze – płaci mniej ;-)
Gdzie ? – ul. Zofii Kossak 6, Legnica
Kiedy ? – dzisiaj o godz. 20.00
Ile za wstęp ? – 10 zł (przebrani) / 15 zł (ci, którzy wstydzą się przebrać ;-) )

PS. Muzykanci, nie zapomnijcie zabrać z sobą instrumenty !

zabawa