* Make Life Lemko *

B Радіо-Лемко аудиция о бльоґу Маке Ляйф Лемко. Кус о моді, кус о кухни і о авторках інтернетового сайта. Міля і Мария – творці Маке Ляйф Лемко будут радити о тім, на што і по кого фраса створили в інтернеті такє місце? Веце в Радіо-Лемко в суботу о год. 19.00. Повторіня як все, в неділю о год. 13.00
Просиме на сторону інтернетову makelifelemko.blogspot.coм і на ФБ https://www.facebook.com/makelifelemko?fref=ts

* Make Life Lemko *
W Radio-Lemko audycja o blogu Make Life Lemko. Trochę o modzie, trochę o kuchni i o autorkach strony internetowej. Mila i Maria – twórcy Make Life Lemko opowiedzą o tym, po co stworzyły w Internecie takie miejsce? Więcej w Radio-Lemko w sobotę o 19.00. Powtórka w niedzielę o godzinie 13.00.
Zapraszamy na stronę internetową makelifelemko.blogspot.coм i na FB https://www.facebook.com/makelifelemko?fref=ts

Make life Lemko