* Щеціньска Масляниця * Szczecińska Maslanica *

Вертаме споминами до Щеціна, де на остатковій забаві стрітили ся Лемкы і Украінці з ріжных куточків Польщи. Під ногу заграли ансамбль „Водограй”, а з короткым концертом выступила „ЧоБіт Оркестра”. Посмотрте як ся гуляло і сьпівало :-)
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Wracamy wspomnieniami do Szczecina, gdzie na ostatkowej zabawie spotkali się Łemkowie i Ukraińcy z różnych zakątków Polski. Do tańca zagrał zespół „Wodohraj”, a z krótkim koncertem wystąpiła „CzoBit Orkiestra”. Zobaczcie jak się tańczyło i śpiewało ;-)