* Проєкция фільму „Перемінены през Талергоф” * Projekcja filmu „Changed by Thalerhof” *

В тоту неділю (21.06.) запрашаме до Лігниці на Коссак, де находит ся будинок Кружка Стоваришыня Лемків. Мож буде гын обізрити фільм „Перемінены през Талергоф”, котрого премєра мала місце в марци того рока. Документ є присвячений 100. річниці сотворіня першого в Европі концетрацийного лаґру.
Дрібниці найдете в выдаріню – приєднуйте ся !
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
W tę niedzielę (21.06.) zapraszamy do Legnicy na ul. Z. Kossak, gdzie znajduje się siedziba Koła Stowarzyszenia Łemków. Będzie można tam obejrzeć film „Changed by Thalerhof”, którego premiera miała miejsce w marcu tego roku. Dokument poświęcono 100. rocznicy powstania pierwszego w Europie obozu koncentracyjnego.
Szczegóły znajdziecie w wydarzeniu – dołączajcie !

https://www.facebook.com/events/1440169809638187/

TLF

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *