* Они не давали – бо ганьбы не мали, а я не просила – бо єм ся ганьбила! / Oni nie dawali – bo wstydu nie mieli, a ja nie prosiłam – bo się wstydziłam! *

Так о скупій гостині сьпівали нашы предкы. 45. едиция Маковицкой Струны мала наголовок „На гостині”, але нияк не была то гостина скупа! Щедро звучали зо сцены співанкы,  не бракувало радости і слез. Засядте на місци публикы і послухайте не лем музику, але тіж тото, што думают самы артисты Маковицкой Струны. Най нихто не одыйде з гостины з порожніма руками!

Емісия в середу 6.12. о 20:00 годині, повторіня в суботу і неділю о 18:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Tak o skąpej gościnie śpiewali nasi przodkowie. 45. edycja Makovickiej Struny miała tytuł „Na hostyni”, ale w żadnym wypadku nie była to gościna skąpa! Ze sceny pobrzmiewało mnóstwo pieśni, nie brakowało radości i łez. Siądźcie w miejscu publiczności i posłuchajcie nie tylko muzyki, ale również tego, co opowiedzieli sami artyści Makovickiej Struny. Niech nikt nie odchodzi z gościny z pustymi rękoma!

Emisja w środę 6.12. o godz. 20:00, powtórka w sobotę i niedzielę o 18:00.

На фото Денис і Петро Зятик з Лабірце
на Маковицкій Струні (фот. Ладислав Цупер)

Na fotografii Denis i Peter Zjatik z Medzilaborec
na Makovickiej Strunie (fot. Ladislav Cuper)

* Як кава Якобс – три в єднім! / Jak kawa Jacobs – trzy w jednym! *

Сьпівати – то нелегка робота, але хто повідал, же треба ю робити самому? Скликуєш камаратів і юж маш бетярску дружыну! А што з того вшыткого выйде, коли дочыниш порядну менаджерку? Дознате ся од самых Лабірскых Бетярів! Роланд Ґуба, Петро і Денис Зятик i пані Анна Реґрутова в динамічній і свобідній бесіді оповідят о тім, з чого сут рады і што выкликує велькє страпліня. Буде і кус провокаций, але тому виноватий наш редактор. При нагоді послухаме найновшого цедечка Лабірскых Бетярів, а хто хотіл бы такє чачко выграти – най прудко влучат наше радіо!

Емісия в понедільок 04.12 о годині 20:00, повторіня в суботу і неділю о годині 16:00 на www.radio-lemko.pl

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Śpiewanie – to robota nielekka, ale czy ktoś mówił, że tylko dla jednej osoby? Zwołujesz kumpli i już masz betiarską (łobuzerską) drużynę! A co z tego będzie, jak dodasz porządną panią menadżer? Dowiecie się od samych Labirskych Betiariv! Roland Guba, Peter i Denis Zjatik oraz pani Anna Regrutova w dynamicznej i luźnej rozmowie opowiedzą o tym, co sprawia im radość i kosztuje wiele nerwów. Będzie i trochę prowokacji, a to za sprawą naszego redaktora. Przy okazji posłuchamy najnowszej płyty zespołu Labirsky Betiare, a kto zechce mieć taką płytę na własność – niech szybko włącza nasze radio!

Emisja w poniedziałek 04.12 o godzinie 20:00, powtórka w sobotę i niedzielę o godzinie 16:00 na www.radio-lemko.pl

Лабірскы Бетяре, фот. Укач Медвід
Labirsky Betiare, fot. Lukáš Medviď

* Karol Okrasa łamie przepisy… łemkowskie *

Na początku września mieszkańcy gminy Rudna mieli okazję podejrzeć, jak powstaje jeden z najbardziej rozpoznawalnych programów kulinarnych w Polsce. Wczoraj mieliśmy okazję obejrzeć odcinek nakręcony w Chobieni.

To właśnie tu Karol Okrasa łamał przepisy łemkowskie – na bazie kiselyci przygotował zupę grzybową oraz dorsza na mastyle.

W programie wystąpiła mieszkanka gminy Rudna, pani Anna Oleśniewicz ze Studzionek, która opowiedziała o tradycyjnej kuchni łemkowskiej.

Odcinek został wyemitowany 2 grudnia w TVP1 o godz. 13.35.

Jeżeli nie mieliście okazji aby go obejrzeć, albo chcecie zobaczyć go jeszcze raz, możecie to zrobić tutaj. https://vod.tvp.pl/video/okrasa-lamie-przepisy,kuchnia-lemkowska-nad-odra,34815227

 

* Рахує ся лем тото, жебы вшытко робити з серцьом / Liczy się tylko to, by robić wszystko z sercem *

Просиме вшыткых прекрасьні на бесіду з Дарийом „Текльом” Кузяк, молодом Лемкыньом, котра свою пасию, яком єст музика, замінят в чын. Дария оповіст шырше о своіх зацєкавлінях, композиторскім концерті в Музичній Академіі во Вроцлавю, Кычері і новім проекті пн. н’лем folk. На конец авдициі премєра твору молодой артисткы. Не може Вас з нами бракнути!

Емісия в пятницю 1.12 о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю, тіж о 20:00.

– – – – – – – – – – – – – – – –

Zapraszamy wszystkich na rozmowę z Darią „Teklą” Kuziak, młodą Łemkinią, która swoją pasję, jaką jest muzyka, przekuwa w czyn. Daria opowie szerzej o swoich zainteresowaniach, koncercie kompozytorskim w Akademii Muzycznej we Wrocławiu, Kyczerze i nowym projekcie pod nazwą н’лем folk. Na koniec audycji usłyszycie relację z premiery kompozycji młodej artystki. Nie może Was z nami zabraknąć.

Emisja w piątek 1.12 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę, również o 20:00.

 Фот. Юлія Кузяк / Fot. Julia Kuziak

* Бесіда з п. Анном Воробель / Wywiad z p. Anną Worobel *

Дорогы слухачы, просиме Вас не чергову бесіду з циклю „Бер внуку мікрофон в руку”. Богатырком проґраму буде пані Анна Воробель з дому Старанкович, яка родом з Бортного. В авдициі почуєте о давных часах в лемківскым селі і повыселенчым жытю в Лісьцу на Нижнім Шлеску. Здавало бы ся, же молоды не цєкавлят ся тым, што оповідат старше поколіня, а нас пятеро слухали сме оповісти з вельком увагом. Красьні дякуєме нашым камаратам — Марґареті Кєц, Мілі Ґардоцкі і Андрийови Прибыло — за спільну візиту в пані Анны. То вдякы ним повело нам ся записати цінний материял, до выслуханя котрого щыро Вас просиме.

Зо взгляду на його долгіст рішыли сме поділити бесіду на 2 части, котры емітуваны будут окремо.

І част — премєра в віторок (28.11) о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю о 16:00.
ІІ част — премєра в середу (29.11) о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю о 18:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Drodzy słuchacze, zapraszamy Was na kolejny wywiad z cyklu „Ber wnuku mikrofon w ruku”. Bohaterką programu będzie pani Anna Worobel z domu Starankowycz, pochodząca z Bartnego. W audycji usłyszycie o dawnych czasach łemkowskiej wsi i powysiedleńczym losie w Liścu na Dolnym Śląsku. Zdawałoby się, że młodzi nie interesują się tym, o czym opowiada starsze pokolenie, a nas pięcioro słuchało opowieści z wielką uwagą. Bardzo dziękujemy naszym przyjaciołom — Margarecie Kiec, Emilii Gardocki i Andrzejowi Przybyło — za wspólną wizytę u pani Anny. To dzięki nim udało nam się zebrać cenny materiał, do wysłuchania którego serdecznie Was zapraszamy.

Ze względu na jego długość zdecydowaliśmy się podzielić wywiad na 2 części, które emitowane będą oddzielnie.

I część — premiera we wtorek (28.11) o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o 16:00.
ІІ część — premiera w środę (29.11) o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o 18:00.

Фот. Марґарета Кєц / Fot. Margareta Kiec

Фот. Міля Ґардоцкі / Fot. Emilia Gardocki

* Еротизм в сьпіванках / Erotyzm w piosenkach *

Просиме на авдицию з попрьом! Як ся дахто ганьбит, то повіме, же буде о пташках і пчілках. Побесідуєме о тім, о чім ся на Лемковині не гварило. Бо Лемків находили в капусті або боцан іх приносил. Не знали сте? А чом бы мало быти інакше, кед в ниякім селі ани ся не цюпали, ани зо собом не спали, ани ся бочкати не было коли, бо тілко роботы на ґаздівці… Хоц ся не ґадало, то ся сьпівало! А мы Вам тото представиме.

Просиме на проґрам о еротизмі в лемківскых сьпіванках. Премєра в пятницю 24.11 о годині 22:00. Повторіня в суботу і неділю тіж о 22:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Zapraszamy na audycję z pieprzem! Jak ktoś jest nieśmiały, to niech będzie, że o ptaszkach i pszczółkach. Porozmawiamy o tym, o czym na Łemkowszczyźnie się nie mówiło. Bo Łemków przecież znajdowano w kapuście albo bocian ich przynosił. Nie wiedzieliście? A niby czemu miało być inaczej, skoro w żadnej wsi ani się nie całowali, ani ze sobą nie spali, ani się nie obłapiali, bo tyle pracy było na gospodarstwie… Choć się nie mówiło, to się śpiewało! A my Wam to przedstawimy.

Zapraszamy na program o erotyzmie w łemkowskich piosenkach. Premiera w piątek 24.11 o godzinie 22:00. Powtórki w sobotę i niedzielę również o 22:00.

* Молодым ся хоче! / Młodym się chce! *

Здавало бы ся, же молоды Лемкы небарз хцут діяти в сфері культуры і суспільности. Кєд тілко розрывок, атракций і надмір пропозиций з каждой страны, ани не позерают на своє… А праві ні! Зачудували бы сте ся, як актывны бывают молоды. І не ходит о тото, же ся не ганьблят признати, але вказуют ся, повідают голосно, кым сут i берут справы орґанізацийны в своі рукы. Лем треба ім довірити, дозволити на тото і дати простір до діяня. О тім будеме бесідувати з Наталійом Гладик, членом Об’єднання Лемків і Центру Культуры ім. Б. І. Антонича, котра од наймолодшых років бере участ в лемківскых ініциятывах.

Просиме на емісию в четвер 23.11. о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о 18:00.

– – – – – – – – – – – – –

Zdawało by się, że młodzi Łemkowie niezbyt chcą działać w sferze kultury i społeczności. Skoro jest tyle rozrywek, atrakcji i nadmiar bodźców z każdej strony, nawet nie spoglądają na swoje… A właśnie nie! Zdziwilibyście się, jak aktywni bywają młodzi. I nie chodzi o to, że się nie wstydzą przyznać, ale pokazują się, mówią głośno, kim są i biorą sprawy organizacyjne w swoje ręce. Tylko trzeba dać im kredyt zaufania, pozwolić na to i wskazać przestrzeń do działania. O tym będziemy rozmawiać z Natalią Hładyk, członkiem Zjednoczenia Łemków i Centrum Kultury im. B. I. Antonycza, która od najmłodszych lat angażuje się w łemkowskie inicjatywy.

Zapraszamy na emisję w czwartek 23.11. o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o 18:00.

Фот. Бартош Кєлтыка / Fot. Bartosz Kiełtyka

* Отрясины во Вроцлавю / Otrzęsiny we Wrocławiu *

Каждий хто студиює, або закінчыл уж свою мандрівку, знат як тяжкій быват перший рік. Новы люде, нове середовиско, новы звыкы. Справдили сме, як іде нашым першорічнякам. Дебютанты оповіли нам, як радят собі зо студенцкыма обовязками, ци сами собі варят і де видят себе за невелькій час. Котята остали тіж підданы тестови на стародавны лемківскы слова, а і дознали сме ся, хто знат на памят взір хемічний кропкы. Не може Вас з нами бракнути!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Każdy kto studiuje bądź zakończył już swoją przygodę wie jak ciężki bywa pierwszy rok. Nowi ludzie, nowe otoczenie, nowe przyzwyczajenia. Sprawdziliśmy jak radzą sobie nasi pierwszoroczniacy. Debiutanci opowiedzieli nam jak radzą sobie ze studenckimi obowiązkami, czy sami sobie gotują i gdzie widzą siebie w niedalekiej przyszłości. Kociaki zostali poddani testowi na klasyczne łemkowskie słowa a i dowiedzieliśmy się kto pamięta na pamięć wzór chemiczny „Kropki”. Nie może Was z nami zabraknąć. Premiera audycji odbędzie się w piątek o godzinie 20 a powtórzenia w sobotę oraz niedzielę o tej samej porze.

Джерело / Źródło: pixabay.com

* Бортняньскій – бо з Бортного! / Bortniański – bo z Bartnego! *

Просиме на оповіст о жытю Митра Штефановича Бортняньского, котрого коріня сігат аж на Лемковину. Будете могли ся дознати дакус о тім знаменитім композиторі, його сьвітовых вандрівках ци реляциях з царицьом. Коротка лекция істориі в музичній оправі скомпонуваній през самого Бортняньского.

Проґрам емітуєме в четвер 15.11 о 20:00, а повторіня в суботу и неділю о 18:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Zapraszamy na opowieść o życiu Dymitra Bortniańskiego, którego korzenie sięgają aż na Łemkowszczyznę. Będziecie mogli się dowiedzieć czegoś o tym znamienitym kompozytorze, jego światowych wędrówkach czy relacjach z carycą. Krótka lekcja historii w muzycznej oprawie skomponowanej przez samego Bortniańskiego.

Emisja programu w czwartek 15.11 о 20:00, a powtórki w sobotę i niedzielę o 18:00.

Джерело / Źródło

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Дмитрий_Бортнянский.jpg

* Памят святых Космы і Даміяна / Pamięć świętych Kosmy i Damiana *

14 листопада празднуєме памят святых безсребренників і чудотворців Космы і Даміяна, якы ціле жытя през поміч потрібуючым служыли Богу. Просиме на авдицию, в котрій приближыме Вам іх історию. Почуєте тіж о тім, як святы братя лічыли хвороты тілесны і духовы, дознате ся, о што найчастійше молят ся до них люде.

Емісия проґраму 14 листопада (віторок) о 20:00. Повтаряме в суботу і неділю о 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – – –

14 listopada czcimy pamięć świętych darmoleczących i cudotwórców Kosmy i Damiana, którzy całe życie poświęcili służbie Bogu, pomagając potrzebującym. Zapraszamy na audycję, w której przybliżymy Państwu ich historię. Usłyszycie również o tym, jak święci bracia leczyli choroby cielesne i duchowe oraz dowiecie się, o co najczęściej modlą się do nich ludzie.

Emisja programu 14 listopada (wtorek) o 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o 16:00.

Святы Косма і Даміян / Święci Kosma i Damian