* „Звіряча фарма” Орвела по лемківскы / „Folwark zwierzęcy” Orwella po łemkowsku *

Нова книжка по лемківскы!  Стоваришыня Лемко Тавер выдало наступну позицию з Сериі Ґолем – „Звірячу фарму” Джорджа Орвела в перекладі Петра Криницкого. Припоминаме, же передом вышли: „Малий Прінц”, „Віні Пу”, „Бомбель” і „Три жены під оріхом” 
– – – – – – – – – – – – – – – –
Nowa książka po łemkowsku!  Stowarzyszenie Lemko Tower wydało kolejną pozycję z Serii Golem – „Folwark zwierzęcy” George’a Orwella w tłumaczeniu Piotra Krynickiego. Przypominamy, że wcześniej ukazały się: „Mały Książę”, „Kubuś Puchatek”, „Bombel” i „Trzy kobiety pod orzechem” 

* Лемкы на Замку! Припадок? / Łemkowie na Zamku! Przypadek? *

Імайте! Іщы горячы!  На знимках анамбль Припадок в Велькій Сали Королівского Замку в Варшаві  Серед сьпіваючых Наталька і Данько – нашы редакторы  Сме горды! 
– – – – – – – – – – – –
Łapcie! Jeszcze gorące!  Na zdjęciach zespół Prypadok – Припадок w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie 
Wśród śpiewających Natalia i Dańko – nasi redaktorzy  Jesteśmy dumni! 


Фот. Лука Троц / Fot. Łukasz Troc

* Студиі над лемківскым синтаксисом / Studia nad składnią łemkowską *

Просиме на рецензию книжкы „Студиі над лемківскым синтаксисом”, котру написали пан Генрик Фонтаньскій. В авдициі дознаме ся, што є в змісті, якы сут єй добры прикметы, а де ій штоси хыбит. Довідаме ся тіж, де ю мож достати и пожычыти.

Премєра в пятницю 15.12 о 20:00 годині, повторіня в суботу и неділю тіж о 20:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Zapraszamy na recenzję książki „Studia nad składnią łemkowską” autorstwa pana Henryka Fontańskiego. W audycji dowiemy się, co w niej jest, jakie są jej zalety i czego jej brakuje. Oprócz tego usłyszymy, gdzie ją można kupić lub pożyczyć.

Premiera w piatek 15.12 o godzinie 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę też o 20:00.

* О Крільові нічны розмовы / O Królowej nocne rozmowy *

Ци подорожуючы потягом з Кыєва до Тернополя можна дознати ся дашто о Крільовій Рускій? Певно більшіст повіст, же то мало можливе, та нашому редакторови таке ся подарило! В своім ваґоні стрітил крільовчанку (хоцкі юж не роджену в Крільові), котру детальні вызьвідувал. Кед хочете знати, як в Кыєві памятают старий край — і то лем з оповідань мамы і няня — слухайте бесіду награну в дорозі з паньом Надійом Кінщак.

Емісия в четвер 13.12 о 20:00 годині, повторіня в суботу і неділю о 18:00 годині.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Czy jadąc pociągiem z Kijowa do Tarnopola można dowiedzieć się czegoś o Królowej Ruskiej? Pewnie większość ludzi powie, że to prawie niemożliwe, a jednak naszemu redaktorowi udała się taka sztuka! W jednym wagonie spotkał panią pochodzącą (ale już nie urodzoną) z Królowej i szczegółowo ją przepytał. Jeśli chcecie wiedzieć, jak w Kijowie pamiętają stary kraj — i to tylko z opowiadań mamy i taty — słuchajcie rozmowy nagranej w podróży z panią Nadiją Kinszczak.

Emisja w czwartek 13.12 o godzinie 20:00, powtórka w sobotę i niedzielę o godzinie 18:00.

* Як ся пишеш и што то значыт? / Jak się nazywasz i cóż to znaczy? *

Знате, одкаль пришли Вашы предкы? Або якы были, як выглядали? Ци назвиско може Вас поставити в єднім шорі зо старыма богами и богынями? Што значыт Ваше мено? Просиме на проґрам, в котрім розбереме веце як двіста лемківскых назвиск!

Премєра в понедільок 11.12 о 20:00, повторіня в суботу и неділю о 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Wiecie, skąd przyszli Wasi przodkowie? Albo jacy byli, jak wyglądali? Czy nazwisko może Was postawić w panteonie starych bogów i bogiń? Co znaczy miano, które nosicie? Prosimy na program, w którym rozpracujemy ponad dwieście łemkowskich nazwisk!

Premiera w poniedziałek 11.12 o 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o 16:00.

Джерело: Державный Архів в Перемышли

Źródło: Archiwum Państwowe w Przemyślu

* В пчолах божого є духа іскорка / W pszczołach boskiego jest ducha iskierka *

… В пчолах божого є духа іскорка

/Вергілій/

… W pszczołach boskiego jest ducha iskierka

/Wergiliusz/

Мед, віск, прополіс – найбарже популярны продукты пчелярскы. Што іщы дают пчолы? Ци мож ся з нима доґадати? О духовім значыню праці пчеляря оповіст велькій пасийонат пчіл, Андрий Прибыло. Дознаме ся, медже іншыма, як роблят пчолы, хто сьпіват в улию і о чым треба памятати в контакті з тыма божыма сотворінями.

Просиме на проґрам в пятницю 8.12. о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю тіж о 20:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Miód, wosk, propolis – najpopularniejsze produkty pszczelarskie. Co jeszcze dają pszczoły? Czy można się z nimi dogadać? O duchowym znaczeniu pracy pszczelarza i nie tylko opowie wielki pasjonat pszczół, Andrzej Przybyło. Dowiemy się, między innymi, jak pracują pszczoły, kto śpiewa w ulu i o czym należy pamiętać w kontakcie z tymi bożymi stworzeniami.

Zapraszamy na audycję w piątek 8.12. o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę również o 20:00.

Емілія Ґардоцкі і Андрий Прибыло
Emilia Gardocki i Andrzej Przybyło

* Они не давали – бо ганьбы не мали, а я не просила – бо єм ся ганьбила! / Oni nie dawali – bo wstydu nie mieli, a ja nie prosiłam – bo się wstydziłam! *

Так о скупій гостині сьпівали нашы предкы. 45. едиция Маковицкой Струны мала наголовок „На гостині”, але нияк не была то гостина скупа! Щедро звучали зо сцены співанкы,  не бракувало радости і слез. Засядте на місци публикы і послухайте не лем музику, але тіж тото, што думают самы артисты Маковицкой Струны. Най нихто не одыйде з гостины з порожніма руками!

Емісия в середу 6.12. о 20:00 годині, повторіня в суботу і неділю о 18:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Tak o skąpej gościnie śpiewali nasi przodkowie. 45. edycja Makovickiej Struny miała tytuł „Na hostyni”, ale w żadnym wypadku nie była to gościna skąpa! Ze sceny pobrzmiewało mnóstwo pieśni, nie brakowało radości i łez. Siądźcie w miejscu publiczności i posłuchajcie nie tylko muzyki, ale również tego, co opowiedzieli sami artyści Makovickiej Struny. Niech nikt nie odchodzi z gościny z pustymi rękoma!

Emisja w środę 6.12. o godz. 20:00, powtórka w sobotę i niedzielę o 18:00.

На фото Денис і Петро Зятик з Лабірце
на Маковицкій Струні (фот. Ладислав Цупер)

Na fotografii Denis i Peter Zjatik z Medzilaborec
na Makovickiej Strunie (fot. Ladislav Cuper)

* Як кава Якобс – три в єднім! / Jak kawa Jacobs – trzy w jednym! *

Сьпівати – то нелегка робота, але хто повідал, же треба ю робити самому? Скликуєш камаратів і юж маш бетярску дружыну! А што з того вшыткого выйде, коли дочыниш порядну менаджерку? Дознате ся од самых Лабірскых Бетярів! Роланд Ґуба, Петро і Денис Зятик i пані Анна Реґрутова в динамічній і свобідній бесіді оповідят о тім, з чого сут рады і што выкликує велькє страпліня. Буде і кус провокаций, але тому виноватий наш редактор. При нагоді послухаме найновшого цедечка Лабірскых Бетярів, а хто хотіл бы такє чачко выграти – най прудко влучат наше радіо!

Емісия в понедільок 04.12 о годині 20:00, повторіня в суботу і неділю о годині 16:00 на www.radio-lemko.pl

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Śpiewanie – to robota nielekka, ale czy ktoś mówił, że tylko dla jednej osoby? Zwołujesz kumpli i już masz betiarską (łobuzerską) drużynę! A co z tego będzie, jak dodasz porządną panią menadżer? Dowiecie się od samych Labirskych Betiariv! Roland Guba, Peter i Denis Zjatik oraz pani Anna Regrutova w dynamicznej i luźnej rozmowie opowiedzą o tym, co sprawia im radość i kosztuje wiele nerwów. Będzie i trochę prowokacji, a to za sprawą naszego redaktora. Przy okazji posłuchamy najnowszej płyty zespołu Labirsky Betiare, a kto zechce mieć taką płytę na własność – niech szybko włącza nasze radio!

Emisja w poniedziałek 04.12 o godzinie 20:00, powtórka w sobotę i niedzielę o godzinie 16:00 na www.radio-lemko.pl

Лабірскы Бетяре, фот. Укач Медвід
Labirsky Betiare, fot. Lukáš Medviď

* Karol Okrasa łamie przepisy… łemkowskie *

Na początku września mieszkańcy gminy Rudna mieli okazję podejrzeć, jak powstaje jeden z najbardziej rozpoznawalnych programów kulinarnych w Polsce. Wczoraj mieliśmy okazję obejrzeć odcinek nakręcony w Chobieni.

To właśnie tu Karol Okrasa łamał przepisy łemkowskie – na bazie kiselyci przygotował zupę grzybową oraz dorsza na mastyle.

W programie wystąpiła mieszkanka gminy Rudna, pani Anna Oleśniewicz ze Studzionek, która opowiedziała o tradycyjnej kuchni łemkowskiej.

Odcinek został wyemitowany 2 grudnia w TVP1 o godz. 13.35.

Jeżeli nie mieliście okazji aby go obejrzeć, albo chcecie zobaczyć go jeszcze raz, możecie to zrobić tutaj. https://vod.tvp.pl/video/okrasa-lamie-przepisy,kuchnia-lemkowska-nad-odra,34815227

 

* Рахує ся лем тото, жебы вшытко робити з серцьом / Liczy się tylko to, by robić wszystko z sercem *

Просиме вшыткых прекрасьні на бесіду з Дарийом „Текльом” Кузяк, молодом Лемкыньом, котра свою пасию, яком єст музика, замінят в чын. Дария оповіст шырше о своіх зацєкавлінях, композиторскім концерті в Музичній Академіі во Вроцлавю, Кычері і новім проекті пн. н’лем folk. На конец авдициі премєра твору молодой артисткы. Не може Вас з нами бракнути!

Емісия в пятницю 1.12 о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю, тіж о 20:00.

– – – – – – – – – – – – – – – –

Zapraszamy wszystkich na rozmowę z Darią „Teklą” Kuziak, młodą Łemkinią, która swoją pasję, jaką jest muzyka, przekuwa w czyn. Daria opowie szerzej o swoich zainteresowaniach, koncercie kompozytorskim w Akademii Muzycznej we Wrocławiu, Kyczerze i nowym projekcie pod nazwą н’лем folk. Na koniec audycji usłyszycie relację z premiery kompozycji młodej artystki. Nie może Was z nami zabraknąć.

Emisja w piątek 1.12 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę, również o 20:00.

 Фот. Юлія Кузяк / Fot. Julia Kuziak