Народ мусит свою культуру документувати сам / Naród musi swoją kulturę sam dokumentować

Ци знате, хто позберал тисячы стародавных сьпіванок? Хто фурт камерує ватры, фестівалі, концерты? Хто без устанку пише новы книжкы і тримат мериторичний нагляд над нашыма ансамблями? Одповід є єдна – Іван Чіжмар! Пан Іван (нар. 1936) то етноґраф, сьпівак і гудак, а до того – чловек великого серця. Премієру новой книжкы пана Івана „Народный крой Русинів на фотоґрафії” выкорыстаме як основу до того, штобы шырше оповісти Вам о його праці про нашых люди.

Емісия в пятницю 7.12 о годині 20:00, повторіня в суботу і неділю тіж о 20:00.

– – – – – – – – – – – – – – –

Czy wiecie kto zebrał tysiące dawnych pieśni? Kto cały czas nagrywa watry, festiwale, koncerty? Kto bez wytchnienia pisze nowe książki i nadzoruje pod względem merytorycznym rusnackie zespoły? Odpowiedź jest jedna – Ivan Čižmar! Pan Ivan (ur. 1936) to etnograf, śpiewak, muzyk, a do tego – człowiek o wielkim sercu. Premiera nowej książki pana Ivana „Narodnyj kroj Rusyniv na fotografiji“ będzie dla nas punktem wyjścia by opowiedzieć Wam o jego pracy na rzecz naszej społeczności.

Emisja w piątek 7.12 o godzinie 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę również o 20:00.

Весіля Анны і Михала Чіжмарів – родичів пана Івана, 1926
(знимка з приватного архіву)

Wesele Anny i Michała Čižmarów – rodziców pana Ivana, 1926
(zdjęcie w prywatnego archiwum)

Сила трьох поколінь / Siła trzech pokoleń

Просиме на бесіду з Євгенон Габуром, ведучым Кружка Стоваришыня Лемків в Пшемкові и Лемківского Ансамблю Пісні и танця „Ластівочка”. Розмову сме записали при нагоді XII Стріч Трьох Поколінь з Лемківском Культуром, але не лем они будут єй темом – сягнеме такой до діяльности ансамблю. Чи думате, же сьпіваня и гуляня в такій ґрупі може притігати молодіж и діти? Што дає стрічаня ся тых трьох поколінь – діти, родичів и дідів? А што з самого діяня „Ластівочкы” мают люде, котры жыют в околици? Одповіди на тоты зьвіданя в найбліжшім проґрамі.

Премієра в середу 5.12 о 20:00 годині, повторіня в суботу и неділю о 18:00.

– – – – – – – – – – – – – – –

Zapraszamy na wywiad z panem Eugeniuszem Haburą, przewodniczącym Koła Stowarzyszenia Łemków w Przemkowie oraz Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Łastiwoczka”. Rozmowę nagraliśmy przy okazji XII Spotkań Trzech Pokoleń z Kulturą Łemkowską, ale nie tylko one będą jej tematem – zahaczymy również o działalność zespołu. Czy sądzicie, że śpiewanie i tańczenie w takiej grupie może być ciekawe dla młodzieży i dzieci? Co daje spotykanie się tych trzech pokoleń – dzieci, rodziców i dziadków? A co z samego działania Łastiwoczki mają okoliczni mieszkańcy? Odpowiedzi na te pytania w najbliższym programie.

Premiera w środę 5.12 o godzinie 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o 18:00.

Ґрупа „Ластівчата”, фот. Lemko TV
Grupa „Łastiwczata”, fot. Lemko TV 

46. Маковицка Струна / 46. Makovicka Struna

Під конец листопада любителі народной сьпіванкы берут кєрунок – до Бардійова або до Пряшова. Гын же мают місце три великы концерты, до котрых сьпівакы рыхтуют ся юж од яри. А Вы, коли послухате нашу авдицию, можете быти як публика Маковицкой Струны. До того мате змогу дізнати ся веце, бо о фестівалю будут оповідати артисты і сам режысер. Вшытко в товаристві музикы з концерту в Бардійові, зато не дайте ся просити!

Емісия в понедільок 3.12 о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю о 16:00.

– – – – – – – – – – – – –

Pod koniec listopada miłośnicy ludowej pieśni orientują się na jeden azymut – Bardejów i Preszów, gdzie odbywają się trzy wielkie koncerty. Do tych koncertów śpiewacy zaczynają się przygotowywać już na wiosnę. A Wy, gdy posłuchacie naszej audycji, będziecie jak publiczność Makovickiej Struny. Do tego macie możliwość dowiedzieć się więcej niż zwykła publiczność, bo o festiwalu opowiedzą artyści i sam reżyser. Wszystko w akompaniamencie muzyki zarejestrowanej na koncercie w Bardejowie, dlatego nie dajcie się prosić!

Emisja w poniedziałek 3.12 o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o 16:00.

знимка: Іван Чіжмар / fotografia: Ivan Čižmar

Олесіны прогулькы – Рим, Меджуґорьє / Podróże Oleny – Rzym, Medziugorie

Щыро просиме вшыткых на нaступний проґрам з циклю „Олесіны прогулькы”. Кєд почули сме о подорожах пані Олены Шпытко*, котра зъіздила кавалец сьвіта, одраз хтіли сме переказати іх істориі дальше і так тіж ся стало. Хоц за вікнами є уж праві зима, пані Олена забере нас до Італиі, в котрій николи сонця не бракує і до Меджуґорьє де явила ся Божа Матір. Наш гіст буде оповідати о своіх пeрежытях в час подорожи зо Звязком Емеритів і Рентистів.

Емісия в пятницю (30.11.) о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о год. 20:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Serdecznie wszystkich zapraszamy na kolejny program z cyklu „Podróże Oleny”. Jak usłyszeliśmy o wojażach pani Oleny Szpytko*, która objechała kawał świata, od razu chcieliśmy przekazać Jej historie dalej i tak też się stało. Choć za oknami mamy już prawie zimę, pani Olena zabierze nas do Włoch, które są zawsze słoneczne i do Medziugorie, gdzie objawiła się Matka Boska. Nasz gość będzie opowiadać o swoich przeżyciach podczas podróży ze Związkiem Emerytów i Rencistów.

Emisja w piątek (30.11.) o godzinie 20:00. Powtórka w sobotę i niedzielę o godz. 20:00. 

 

Зьвіряча фарма / Folwark zwierzęcy

Просиме на слуховиско, в котрім почуєте перший розділ книжкы „Зьвіряча фармаДжорджа Орвела в перекладі на лемківскій. Припоминаме, же книжка выдана была в 2017 році през Выдавництво Лемко Тавер, а переложыл ю Петро Криніцкій. Публикация входит до сериі Ґолем, котра презентує творы сьвітовой літературы по нашому. В найближшім проґрамі найдеме ся на фармі Джонса, де познате богатырів книжкы.

Премієра в середу 28 листопада о 20:00 годині, повторіня в суботу і неділю о 18:00.

– – – – – – – – – – – – – – – –

Zapraszamy na słuchowisko, w którym usłyszycie pierwszy rozdział książki „Folwark zwierzęcyGeorge’a Orwella w przekładzie na łemkowski. Przypominamy, że książka wydana była w 2017 roku przez Wydawnictwo Lemko Tower, a przełożył ją Piotr Krynicki. Publikacja wchodzi w skład serii Golem, która prezentuje utwory światowej literatury po łemkowsku.  W najbliższym programie znajdziemy się na farmie Jonesa, gdzie poznacie bohaterów książki.

Premiera we środę 28 listopada o godzinie 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o 18:00.

Лемкы гнеска – Ярослав Гунька / Łemkowie dzisiaj – Jarosław Huńka

Просиме на слуховиско публіцистичного тексту Ярослава Гунькы „Лемкы Гнеска”, якій написаний был в 1985 році. Хоц рокы минули і вельо мрій автора тексту, на жаль, не повело ся ввести в лемківскє культуральне жытя, то твір фурт є барз актуальний і вартат го познати.

Слухайте нас в понедільок 26.11 о год. 20:00. Повторiня в суботу i недiлю о 16:00.

– – – – – – – – – – – – – –

Zapraszamy na słuchowisko publicystycznego tekstu Jarosława Huńki „Łemkowie Dzisiaj”, który został napisany w 1985r. Choć lata mijają i niestety wielu marzeń autora tekstu nie udało się wprowadzić do łemkowskiego życia kulturalnego, to utwór jest nadal aktualny i warto się z nim zapoznać.

Słuchajcie nas w poniedziałek 26.11 o godz. 20.00. Powtórki w sobotę i niedzielę o 16.00.

рис. Іраіда Гунчак / rys. Iraida Hunczak

Фотоґрафую, жебы оповісти тоту історию / Fotografuję, by opowiedzieć tę historię

Марта Іванек єст творцьом документальных фільмів і знимок, діючым головні в Канаді і на Украіні. Єй праця бадат суспільност і родину через шкло тотожности і памяти — што з них маме і што ся діє, кєд тратиме з нима получыня. Мартины родиче еміґрували в Канаду і звязок з громадом грат важну ролю в єй жытю.

Закінчыла журналістику на Ryerson University і фотожурналістику на Loyalist College. Єй праці явили ся в такых публикациях як The New York Times, CBC, The Globe and Mail, Maclean’s, The Canadian Press, The Toronto Star, CTV і Maisonneuve.

Трираз нагородили ю в конкурсі Canadian National Magazine Award, єй праці были одзначены през Canadian Journalism Foundation, The Magenta Foundation, AI-AP, News Photographers Association of Canada і The National Press Photographers Association.

В найближшім проґрамі Марта Іванек оповіст о своім фотоґрафічнім проєкті, про котрий тым разом приіхала до Польщы. О першых вражынях зо Щавника, котрий знала лем з оповісти діда. О стрічах з выселеныма, іх дітми і внуками.

Премієра проґраму в пятницю 23.11. о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о год. 18:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Marta Iwanek jest twórcą filmów dokumentalnych i zdjęć, działającym gównie w Kanadzie i na Ukrainie. Jej praca bada społeczność i rodzinę przez pryzmat tożsamości i pamięci — co one nam dają i co się dzieje, kiedy tracimy z nimi połączenie. Rodzice Marty emigrowali do Kanady, więź ze wspólnotą odgrywa w jej życiu ważną rolę.

Ukończyła dziennikarstwo na Ryerson University oraz fotoreportaż na Loyalist College. Jej prace pojawiały się w takich publikacjach jak The New York Times, CBC, The Globe and Mail, Maclean’s, The Canadian Press, The Toronto Star, CTV і Maisonneuve.

Trzyktornie nagradzana była w konkursie Canadian National Magazine Award, jej prace wyróżnione były przez Canadian Journalism Foundation, The Magenta Foundation, AI-AP, News Photographers Association of Canada і The National Press Photographers Association.

W najbliższym programie Marta Iwanek opowie o swoim projekcie fotograficznym, dla którego tym razem przyjechała do Polski. O pierwszych wrażeniach ze Szczawnika, który znała jedynie z opowieści dziadka. O spotkaniach z przesiedlonymi, ich dziećmi i wnukami.

Premiera programu w piątek 23.11. o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 18:00.

Фот. Наталія Іванек / fot. Natalia Iwanek

То не лем ансамбль – то стиль жытя / To nie tylko zespół – to styl życia

Од малого Кычеряка до редактора лемківского радия. Приходит час на спомины і рефлексиі. Дознате ся, як выглядат пятя ся по щеблях карієры в лемківскым ансамблю і де гуляня в фолькльорній групі може завести молодого чловека. А тото вшытко з першой рукы! О „Кычері” зо середины оповіст Вам Ярко Стремецкій. Крім того почуєте кус архівальных награнь і о самым ювілейным концерті. Просиме Вас на проґрам з нагоды 25-літя Лемківского Ансамблю Пісьні і Танця „Кычера”.

Премієра в середу 21.11 о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – – –

Od małego Kyczeriaka do redaktora łemkowskiego radia. Przychodzi czas refleksji i wspomnień. Dowiecie się, jak wygląda pięcie się po szczeblach kariery w łemkowskim zespole i dokąd tańczenie w folklorystycznej grupie może zaprowadzić młodego człowieka. A to wszystko z pierwszej ręki! O „Kyczerze” od środka opowie Wam Jarosław Stremecki. Ponadto usłyszycie nieco archiwalnych nagrań i o samym jubileuszowym koncercie. Zapraszamy Was na program z okazji 25-lecia Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Kyczera”.

Premiera w środę 21.11 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o 16:00.

знимка з архіву Кычеры
zdjęcie z archiwum Kyczery

 

Дикы ловы / Dzikie łowy

Перед нами остатковы забавы. Роззерате ся за партнерком до гуляня? А на што дырва до ліса нести? Пришол час на порадниковий проґрам, в котрім підповіме, як „вырвати” крас Лемкыню на потупайці. Нашы редакторы пораят Вам тото і сесе, а кєд будете діяти подля вказівок, напевно не выйдете сами зо забавы, лем вєдно з порядном дівком. Даєме Вам 100% ґваранциі 😉 Проґрам для ВШЫТКЫХ, котры мают дяку ся посьміяти 🙂

Премієра авдициі в пятницю о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю о 18:00.

Przed nami zabawy ostatkowe. Rozglądacie się za partnerką do tańca? A na cóż drwa do lasu nieść? Przyszedł czas na program-poradnik, w którym podpowiemy, jak „wyrwać” piękną Łemkinię na potańcówce. Nasi redaktorzy doradzą Wam co nieco, a gdy będziecie stosować się do wskazówek, na pewno nie wyjdziecie sami z zabawy, ale razem z porządną dziewczyną. Dajemy Wam 100% gwarancji 😉 Program dla WSZYSTKICH, którzy mają chęć się pośmiać 🙂

Premiera audycji w piątek o godzinie 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o 18:00.

XVIII Łemkowskie Jeruzalem „PiekłoNiebo” / XVIII Лемківскій Єрусалим „ПеклоНебо”

Об’єдання Лемків просит Вас на отвертя выставы XVIII едициі Лемківского Єрусалим під наголовком ПеклоНебо, котре буде 17 листопада о год. 18:00 в Центрі Культуры ім. Б. І. Антонича в Ґорлицях. В рамах выставы презентуваны будут ориґінальны праці Юрія Новосільского. Выстава буде тырвати до 30 грудня 2018 р.

– – – – – – – – – – – – –

Zjednoczenie Łemków zaprasza Państwa na wernisaż wystawy XVIII edycji Łemkowskiego Jeruzalem, zatytułowanej PiekłoNiebo, która odbędzie się 17 listopada o godz. 18:00 Centrum Kultury im. B.I. Antonycza w Gorlicach. W ramach wystawy prezentowane będą oryginalne prace Jerzego Nowosielskiego. Wystawa potrwa do 30 grudnia 2018 r.