* Не дайте ся просити ! * Nie dajcie się prosić :) *

Obrazek

Грекокатолицка Парафія під покровом Різдва Івана Хрестителя в Заміницях запрaшат на Лемківскый Кермеш 5 липця 2014 р. Веце iнформациi на фейсбуковым выдарiню. Реляция зо стрiчы уж недолго в Радiо-Лемко.pl !

https://www.facebook.com/events/721909077874399/?ref=notif&notif_t=plan_user_invited

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Greckokatolicka Parafia pw. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela w Zamienicach zaprasza na Łemkowski Kermesz 5 lipca 2014 r.

Więcej informacji na facebookowym wydarzeniu. Relacja ze spotkania już niedługo w Radio-Lemko.pl !

https://www.facebook.com/events/721909077874399/?ref=notif&notif_t=plan_user_invited

* Szlak pielgrzymkowy na pograniczu polsko-słowackim *

Obrazek

W dniu 28.06.2014 r. (sobota) zapraszamy do ZDYNI
na promocję szlaku połączoną z otwarciem wystawy fotografii pt.

KAPLICZKI. LUDOWA SZTUKA SAKRALNA BESKIDU NISKIEGO
autorstwa Roberta Huka

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW OD GODZINY 9.00
OBIEKT ŁEMKOWSKIEJ WATRY W ZDYNI

Wstęp wolny

Program spotkania – godz. 10.00
1. Przywitanie gości – Stefan Hładyk
2. Prezentacja projektu „Szlak pielgrzymkowy na pograniczu polsko-słowackim” – Elżbieta Wansacz
3. Otwarcie wystawy fotografii „Kapliczki. Ludowa sztuka sakralna Beskidu Niskiego”, autorstwa Roberta Huka – słowo autora
4. Omówienie wybranych miejsc kultu pielgrzymkowego na szlaku i ich znaczenie dla społeczności lokalnej
5. Prezentacja multimedialna – współpraca na pograniczu polsko-słowackim
6. Lunch
7. Wolne spędzanie czasu, zwiedzanie obiektu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013

Purojekt spolufinancovany Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štástneho rozpočtu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007-2013.

* Konferencja – Nikifor – Zapraszamy * Конференція – Nikifor *

Obrazek


Centrum Kultury im B. I. Antonycza – Центр культури ім Б. І. Антонича, ul. Dworzysko 5, Gorlice

„Pasjonaci , amatorzy – sztuka do szuflady”, Zdzisław Thol
„Świat w małym pudełeczku schowam – Nikifora notatnik ze świata”, Joanna Zemanek
„Kino dokumentalne – film faktów czy film fikcji?”, Jacek Ziemek
„Nikt jak Nikifor. Nikt jak Niko Pirosmani”, Jan Trzupek

26 czerwca 2014, godz. 19.00

———————————————————————-
«Пасйонати, аматори – мистецтво до шуфляди, Здзіслав Толь
«Сьвіт в маціцькій скринці заховам – Никифорови записки зо сьвіта», Йоанна Земанек
«Документальне кіно – фільм фактів чи фільм фікції?», Яцек Зємек
«Нихто як Никифор. Нихто як Ніко Піросмані», Ян Тшупек

26 червня 2014 р., 19.00 год.

* Ансамбль „Надiя” в програмi Х-Фактор * Zespoł „Nadija” w programie X Factor *

https://www.youtube.com/watch?v=UNF9Cq0Y-EQ&feature=youtu.be

Справдте як хлопчыска заграли на велькым екранi

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Sprawdźcie jak chłopaki zagrali na wielkim ekranie

* Проба з 7кропком * Próba z 7kropką *

Obrazek

На тоту аудицю запрашаме до Вроцлавя, де мiкрофон Радiо-Лемко гостил на пробi ансамблю 7Кропка. Будеме бесiдували о iнспiрацях, музицi i планах на будуче. Не бракне тiж пльоток з вроцлавско-лемкiвского сьвiтка, хто сой купил мешканя, а хто i з кым возит лежанку трамвайом.

Просиме на год. 19.00 в суботу. Повторiня аудициi в недiлу о год. 13.00.

———————————————

Na tę audycję zapraszamy do Wrocławia, gdzie mikrofon Radio-Lemko gościł na próbie zespołu 7kropka. Będziemy rozmawiać o inspiracjach, muzyce i planach na przyszłość. Nie zabraknie też plotek z wrocławsko-łemkowskiego światka, kto kupił sobie mieszkanie, a kto i z kim wozi kanapę tramwajem.

Zapraszamy na godz. 19.00 w sobotę. Powtórka audycji w niedzielę o godz. 13.00.

* Одновліня памятника жертв Талергофу * Odnowa pomnika ofiar Talerhofu *

Obrazek

З ініціатыви Осередка Православной Культуры „Ельпіс” планувана є реновация памятника, поставленого в 1934 р. в селi Чарне на памят розстріляного в Горлицях православного духовного Максима Сандовича і вязнів табору в Талергофі. Веце о iнiцiатывi i о тым, як можете єй підтримати, дізнате ся гев:
https://www.facebook.com/events/299001570267494/

Посьвячыня одновленого памятника одбуде ся 13.09.2014 р.

——————————————————————————

Z inicjatywy Ośrodka Prawosławnej Kultury „Elpis” planowana jest renowacja pomnika, postawionego w 1934 r. we wsi Czarne w intencji rozstrzelanego w Gorlicach prawosławnego duchownego Maksyma Sandowicza i więźniów obozu w Talehofie. Więcej o inicjatywie i o tym, jak możecie ją wesprzeć, dowiecie się stąd:
https://www.facebook.com/events/299001570267494/

Poświęcenie odnowionego pomnika odbędzie się 13.09.2014 r.

* Иде літо до Любіна * Idzie lato do Lubina *

Obrazek

Знате коли в Лемків зачынат ся літо? Юж в тоту суботу! Приіжджайте до Любіна, будуе музика, будут сьпівы і добра забава, принесте зо собом мериндзю і добрий настрій. Памятайте, як повідат приповідка „єден Лемко літа не чынит”, то чым нас буде веце, тым ліпше

31 мая, Любін (за готельом Еуропа), стартуєме о год. 16.00.
Органiзаторамы стрiчы сут Стоваришыня Православне i Парафiя Православна в Любiнi.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Wiecie kiedy u Łemków zaczyna się lato ? Już w tę sobotę ! Przyjeżdżajcie do Lubina, będzie muzyka, będą śpiewy i dobra zabawa, przynieście z sobą prowiant i dobry nastrój. Pamiętajcie, jak powiada przysłowie „jeden Łemko lata nie czyni”, dlatego im więcej nas będzie, tym lepiej.


31 maja, Lubin (za hotelem Europa), startujemy o godz. 16.00
Organizatorami spotkania jest Stowarzyszenie Prawosławne i Parafia Prawosławna w Lubinie.

* Потрібна поміч на Балканах * Potrzebna pomoc na Bałkanach *

Obrazek
Як інформували нас медіа в остатніх днях, найвекша од 100 років вода затопила міста в Сербіі і Босьні, ціли родини лишыли ся без даху над головом і варунків до жытя.
Наше радіо отримало лист, в якым о. Мирослав Кернишин звертат ся о поміч для парафіян грекокатолицкой церкви Христа Царя в Баня Луці (Босьня). Лист найдете в додатку.
Можете тіж переказати дари, збірка організувана є м.ін. во Вроцлаві, приєднайте ся до акциі! Приносте ідло, посьціль, лахы, притулянки для діти… О тым, што потрібне і як можете помочы дізнате ся гев: https://www.facebook.com/events/1448799375363600/

——————————————————————–
Jak informowały nas media w ostatnich dniach, największa od ponad 100 lat powódź zatopiła miasta w Serbii i Bośni, całe rodziny pozostały bez dachu nad głową i warunków do życia.
Nasze radio otrzymało list, w którym o. Myroslav Kernyszyn zwraca się z prośbą o pomoc dla parafian grekokatolickiej cerkwi Chrystusa Zbawiciela w Banja Luce (Bośnia). List znajdziecie w załączniku.
Możecie również przekazać dary, zbiórka organizowana jest m.in. we Wrocławiu, przyłączcie się do akcji! Przynoście produkty spożywcze, pościel, ubrania, przytulanki dla dzieci… O tym, co potrzebne i jak możecie pomóc dowiecie się tutaj: https://www.facebook.com/events/1448799375363600/

* Program XXIV Łemkowskiego Kermeszu w Olchowcu *

————————–
Sobota – 17.05.2014
————————–
godz. 18.00
Weczirnia w Cerkwi pw. Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja w Olchowcu

godz. 20.00
Występy sceniczne:
Łemkowski zespół folklorystyczny „Wilsznia” z Polan
Łemkowski zespół regionalny „Studeńka” z Kałusza (Ukraina)
Wieczorne muzykowanie Rusnackiego zespołu muzycznego „Alegro” z Jedlova (Słowacja) i „Hrame lem”

—————————–
Niedziela – 18.05.2014
—————————–
godz. 11.00
Liturgia w Cerkwi pw. Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja w Olchowcu w obrządku grecko-katolickim, której przewodniczyć będzie biskup pomocniczy Archidiecezji Warszawsko – Przemyskiej Eugeniusz Popowicz

godz. 13.30
Uroczyste otwarcie XXIV Łemkowskiego Kermeszu w Olchowcu

Program koncertowy:
—————————
godz. 13.45
Łemkowski zespół regionalny „Studeńka” z Kałusza (Ukraina)
Łemkowski zespół folklorystyczny „Osławiany” z Mokrego
Łemkowski dziecięco-młodzieżowy zespół regionalny „Lemkiwskyj perstenyk”
Program poetycko-wokalny rusnackiej grupy teatralnej z Reszova (Słowacja)
Zespół regionalny „Lubatowianie” z Lubatowej
Zespół folklorystyczny „Chorkowianie” z Chorkówki

godz. 18.30
Wieczorne muzykowanie „Hrame lem”

—————————————–
W programie Kermeszu również:
—————————————–
– konkurs śpiewu łemkowskich pieśni dla dzieci i młodzieży „Śpiewaj Łemkowszczyzno”
– wystawa autorstwa Tadeusza Kiełbasińskiego „Olchowiec dawniej a dziś 1581-2014”
– wystawa pocztówek „Cerkiew w pejzażu Łemkowszczyzny” ze zbiorów Jerzego Młynarskiego
– konkurs drużynowy w przeciąganiu liny

Oj, będzie się działo :-)

* Програма ХХІV Лемківского кермешу в Вільхівци *

—————————
Субота – 17.05.2014
—————————
18.00
Вечірня в Церкви Перенесіня мощи св. Миколая в Вільхівци

20.00
Сценічни виступи:
Фольклорний колектив «Вільшня» з Полян
Фольклорний ансамбль «Студенька» з Калуша, Україна
До гуляня пригривают:
Музичний гурт «Алеґро» з Вижньой Єдловой, Словаччина
и “Граме лем”

————————–
Неділя – 18.05.2014
————————–
11.00
Літургія в Церкви Перенесіня мощи св. Миколая в Вільхівци, яку очолит владика помічник Перемиско-варшавской архиєпархії кир Євген Попович

13.30
Урочисте відкриття ХХІV Лемківского кермешу и привитаня гости

Концертна програма:
—————————-
13.45
Фольклорний ансамбль «Студенька» з Калуша, Україна
Фольклорний ансамбль «Хорков’янє» з Хоркувки
Ансамбль пісні и танцю «Ослав’яни» з Мокрого
Дитячо-молодіжний колектив «Лемківский перстеник» з Гладишева
Поетицко-вокальна програма театральної групи з Решова, Словаччина
Регіональний колектив «Любатов’янє» з Любатовой

18.30
До гуляня пригриват “Граме лем”

В програмі Кермешу тіж:
——————————–
– співочий конкурс рідних пісень для діти и молоді,
– вистава Тадеуша Кєлбасіньского «Вільхівец колиси а тепер 1581-0014»,
– вистава листівок Єжи Млинарского
– дружиновий конкурс перетіганя лини,
– витвори лемківского ремесла