* Стріча з Богданом Гальчаком * Spotkanie z Bohdanem Halczakiem *

Запрашаме гнеска до вежи Lemko Tower в Стшельцях Краєньскых, де о год. 18.00 одбуде ся стріча присьвячена істориі Лемків. Професор Богдан Гальчак выголосит виклад популярнонауковий нт. “Ситуация в полудньово-східньой Польщи в роках 1945-1946 в сьвітлі тайних рапортів чехословаского вивяду”. При нагоді стрічи промувана буде книжка “Істория Лемків од середовічя до сучасности”, яка зявила ся того рока серед публикаций о нашій етнічній групі.

Богдан Гальчак – історик, дохтор габілітуваний, професор Зеленогірского Університету, автор вельох публикаций присьвяченых Лемкам; його родина походит з Брунар горлицкого повіту.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Zapraszamy dziś do wieży Lemko Tower w Strzelcach Krajeńskich, gdzie o godz. 18.00 odbędzie się spotkanie poświęcone historii Łemków. Profesor Bohdan Halczak wygłosi wykład popularnonaukowy na temat „Sytuacja w południowo-wschodniej Polsce, w latach 1945-1946 w świetle tajnych raportów wywiadu czechosłowackiego”. Przy okazji spotkania promowana będzie książka pt. “Dzieje Łemków od średniowiecza do współczesności”, która w tym roku zjawiła się wśród publikacji o naszej grupie etnicznej.

Bohdan Halczak – historyk, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, autor wielu publikacji poświęconych Łemkom; jego rodzina pochodzi z Brunar w powiecie gorlickim.

На знимці Лемкы з Бортного / Na zdjęciu Łemkowie z Bartnego
джерело / źródło: lemko.org

spotkanie

* Dawid wygrał !!! *

Відоміст з остатньой хвилі !

Давид Сьвєрчыньскі выграл з Лукашом Дебнаром з Прешова і здобыл пас Медженародового Чемпіона Словациі.

Гратулюєме !
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Wiadomość z ostatniej chwili !

Dawid Świerczyński wygrał z Lukášem Debnárem z Prešova i zdobył pas Międzynarodowego Mistrza Słowacji.

Gratulujemy !

kb-2

* Лемко на рингу * Łemko na ringu *

Заран в Бардейові (Словация) наш камарат Давид Сьвєрчыньскі буде бороти ся о пас International Champion Profi в формулі К-1.

25-літній Давид з Криниці то молдий Лемко, котрого дідове походили з Ґладышова i Баницi. Він все з гордістю зазначат своє походжыня – коли выходит на ринг, пригрыват му лемківска музика, а на своіх короткых ногавках має вышиту русиньску фану з медведьом. Навет його колегы з клюбу разом з ним тренуют в ритмі нашых сьпіванок. На штоден Давид тренує та є інструктором кік-боксингу і муай-тай в клюбі УКС Астра Криніца-Здруй. Скінчыл Політехніку Краківску з титулом магістер інжынер. Його категорія вагова і ріст: 81кг, 175цм.

Хто має можливіст, заохочаме заіхати до Бардейова, штобы підтримати Давида. Гев найдете дрібниці подіі: https://www.facebook.com/events/764028356996360/

Jutro w Bardejovie (Słowacja) nasz przyjaciel Dawid Świerczyński będzie walczył o pas International Champion Profi w formule К-1.

25-letni Dawid z Krynicy-Zdroju to młody Łemko, którego dziadkowie pochodzą z Gładyszowa i Banicy. On zawsze z dumą zaznacza swoje pochodzenie – kiedy wchodzi na ring, przygrywa mu łemkowska muzyka, a na swoich spodenkach wyszytą ma rusińską flagę z niedźwiedziem. Nawet jego koledzy z klubu razem z nim trenują w rytmie naszych piosenek. Na co dzień Dawid trenuje i jest instruktorem kick-boxingu i Muay Thay w klubie UKS Astra Krynica-Zdrój. Skończył Politechnikę Krakowską z tytułem magister inżynier. Jego kategoria wagowa i wzrost: 81kg, 175cm.

Kto ma możliwość, zachęcamy aby pojechał do Bardejova, żeby wesprzeć Dawida. Tutaj znajdziecie szczegóły wydarzenia: https://www.facebook.com/events/764028356996360/

kb-1 kb-2 kb-3 kb-4 kb-5 kb-6 kb-7 kb-8 kb-9 kb-10 kb-11 kb-12

* „Лемко” в Ґожові * „Łemko” w Gorzowie *

Lemko-0 Lemko-1 Lemko-2 Lemko-3 Lemko-4

В пришлу неділю акторе лігницкого театру выступлят на ґожівскій сцені!

„Лемко” выставлений буде в рамах ХХІІ Стрічы Культуры Лемківской, котрой організатором є Стоваришыня Лемків кружок в Ґожові Велькопольскым.

Театральний выступ попередит концерт ансамблю Lemko Tower. Музиканты запрезентуют репертуар, котрый юж недолго зявит ся на іх новим альбомі.

Коли: 9 листопада 2014р., год. 17.00
Де: Театр ім. Юлюша Остервы в Ґожові Велькольскым (адрес: ул. Театральна 9)
Патрон медіальний: Радіо Лемко

При тій нагоді для нашых слухачы повториме програм „О ‚Лемку’ по польскы”, в котрым бесiдувалисме з Яцком Ґломбом, директором Театру Моджеєвской в Лігниці і Робертом Урбаньскым, сценаристом „Лемка”. О жытю на чужыні старого Лемка, мріях повороту і спокою, меджепокіліньовым діалогу і вшыткым, што за кулісамы оповіме в гнешній аудициі.

На програм в Радіо Лемко запрашаме гнеска о год. 19.00 i заран о год. 13.00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

W przyszłą niedzielę aktorzy legnickiego teatru wystąpią na gorzowskiej scenie!

„Łemko” wystawiony będzie w ramach XXII Spotkania z Kulturą Łemkowską, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Łemków Koło w Gorzowie Wielkopolskim.

Występ teatralny poprzedzony będzie koncertem zespołu Lemko Tower. Muzycy zaprezentują repertuar, który już niebawem pojawi się na ich nowym albumie.

Kiedy: 9 listopada 2014 r., godz. 17.00
Gdzie: Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. (adres: ul. Teatralna 9)
Patron medialny: Radio-Lemko.pl

Przy tej okazji dla naszych słuchaczy powtórzymy program „O ‚Łemku’ po polsku”, w którym rozmawialiśmy z Jackiem Głombem, dyrektorem Teatru im. Heleny Modrzejewskiej i Robertem Urbańskim, scenarzystą „Łemka”. O życiu starego Łemka na obczyźnie, marzeniach powrotu i spokoju, międzypokoleniowym dialogu i wszystkim, co za kulisami opowiemy w dzisiejszej audycji.

Na program w Radio Lemko zapraszamy dzisiaj o godz. 19.00 oraz jutro o godz. 13.00.

* Коломийка гоп! гоп! гоп! * Kołomyjka hop! hop! hop! *

Маме приємніст переказати Вам радісну вістку =) Гнеска свою премєру має кліп ансамблю Rusín Čendeš Orchestra, котрий концертувал в тым році на Ватрі в Лугах.

Mamy przyjemność przekazać Wam radosną nowinę :-) Dziś swoją premierę ma teledysk zespołu Rusín Čendeš Orchestra, który koncertował w tym roku na Watrze w Ługach.

* Zdravím kamarátov zo Slovenska! :)
@Rusín Čendeš Orchestra

link:
https://www.youtube.com/watch?v=2_8d8iEhanU

* Nikifor w oryginale – wystawa (po)plenerowa *

XIV ЛЕМКІВСЬКИЙ ЄРУСАЛИМ / ŁEMKOWSKIE JERUZALEM

ЗАПИСКИ ЗО СЬВІТА / NOTATNIK ZE ŚWIATA

Poplenerowa wystawa

Na wystawie prezentowane będą oryginalne prace Epifaniusza Drowniaka – Nikifora, wybitnego polskiego artysty Edwarda Dwurnika oraz 13-stu artystów biorących udział w projekcie:

Stefana Telepa / Grzegorza Sztwiertni / Natalii Hładyk / Joanny Zemanek  / Jerzego Dobrzańskiego / Mateusza Budzyńskiego / Serhij Petluka / Mychajła Barabasza / Terezy Barabasz / Tetiany Skoromnej  / Danyła Mowczana / Mychajła Kołodka / Ołeksija Choroszki

kuratorzy: Natalia Hładyk, Joanna Zemanek

Zapraszamy od 10 października.

Plakat OK

* Urodzajnik Mirka Nahacza – spotkanie zadedykowane pisarzowi *

Urodzajnik Mirka Nahacza / Urodzajnik Мірка Нагача
spotkanie zadedykowane pisarzowi / спітканя йому дедикуване

Dorota Masłowska
Дорота Масловска

Stanisław Łubieński
Станіслав Лубєньскі

Kazimierz Malinowski
Казімєж Маліновскі

Andrzej Stasiuk
Анджей Стасюк

Michał Sufin
Міхал Суфін

Jakub Żulczyk
Якуб Жульчик

&  bliscy i znajomi…..близки и знайоми писменника

27 września (sobota) 2014 r., godz. 19:00
Centrum Kultury im. B.I. Antonycza w Gorlicach, Pl. Dworzysko 5
Serdecznie Was zapraszamy !

* Лемкiвска азбука * Łemkowski alfabet *

Plan lekcji

Шкільний рік зачал ся тіж в Лемколянді. Oд наступного тыжня на сторінці www.lemkoland.com Хованец буде вчыти діти лемківскых букв.

Rok szkolny rozpoczął się również w Lemkolandzie. Od przyszłego tygodnia na stronie www.lemkoland.com Chowaniec będzie uczył dzieci łemkowskich liter.

https://www.facebook.com/Lemkoland/photos/a.322375164570801.1073741828.154635241344795/467120610096255/?type=1&theater

А гев можете стягнути План занят :-)

A tutaj możecie pobrać Plan lekcji :-)
http://lemkoland.com/aktualnosci/plan-zaniat/