Ищы мене повивали, а юж мі тя обіцяли / Jeszcze mnie powijali, a już mi cię obiecali

Кермеш, кермеш, Бог тя створил
Я ся на тя давно строіл,
ищы мене повивали,
а юж мі тя обіцяли

Так за словами лемківского поеты Якова Дудры сьпівали Лемкы в кермешовий час. На
Рождество Богородиці до Дудрового села приіхали гості не лем з рідных гір. Было як давно,
бо лосянам зацло ся за торжественныма кермешами. Што при нагоді церковного праздника
одсвяткували в Лоси? Якых сьпівів іщы не чула лосяньска церков? Чи лосяне старали ся о
кермешовых гости? Одповіди не лем на тоты зьвіданя почуєте в нашім проґрамі!

На премієру просиме в середу 6.11 о годині 20:00. Повторіня в суботу і неділю o год. 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – –

Kermesz, kermesz, Bóg cię stworzył,
Ja się na cię dawno stroił,
jeszcze mnie powijali,
a już mi cię obiecali

Tak według słów łemkowskiego poety Jakowa Dudry śpiewali Łemkowie w czasie „kermeszu” –
święta patronalnego miejscowej cerkwi. Na święto Narodzenia NMP do Dudrowej wsi przyjechali
goście nie tylko z gór. Było tak jak kiedyś, bo mieszkańcy Łosia długo marzyli o zorganizowaniu
„kermeszu” tak uroczystego, jak zwykli robić to dawniej. Co przy okazji święta cerkiewnego
również celebrowano? Jakich śpiewów jeszcze nie słyszała miejscowa świątynia? Czy gospodarze kermeszu
dobrze ugościli przybyłych? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań usłyszycie w naszym programie!

Na premierę zapraszamy w środę 6.11 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 16:00.


Церков Рождества Богородиці в Лоси / Cerkiew Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Łosiu (fot. Lemko TV)

Лемколянд на добраніч / Lemkoland na dobranoc

В четвер на вечер просиме Вас на наступний проґрам з циклю Лемколянд на добраніч. Тым разом малы і велькы діти будут могли почути дві русиньскы байкы. В обох головным богатырьом є Циґан. В єдній байці буде він мудріжший як чорт, котрому не даст забрати овец. В другій поможе бідному хлопу остати при жытю. А як тото вшытко му ся поведе? Почуєте в четвер (31.10.) о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю (2-3.11.) о год. 19:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

W czwartkowy wieczór zapraszamy Was na kolejny program z cyklu Lemkoland na dobranoc. Tym razem małe i duże dzieci będą mogły posłuchać dwóch rusińskich bajek. W obu głównym bohaterem jest Cygan. W jednej bajce będzie mądrzejszy od czarta, któremu nie pozwoli zabrać owcy. W drugiej pomoże biednemu chłopu pozostać przy życiu. A jak to wszystko mu się uda? Usłyszycie w czwartek (31.10.) o godz. 20.00. Powtórki w weekend (2-3.11) o godz. 19.00

Пальцьом по мапі – Лемковина 100 років тому / Palcem po mapie – Łemkowszczyzna 100 lat temu

Думаш часом, як змінила ся мапа Лемковины протягом остатнього столітя? Де были такы села як приміром Білична, Радоцина, Долины ци Незнайова и чом гнеска іх юж неє? Што до того мают ґеодезия и катроґрафія? А но мают, и то дуже! Оповіст о тім Аня Шмайда з Конечной, тогорічня абсольвентка Гірничо-Гутничой Академіі в Кракові. Аня оборонила інжынєрску працю, в котрій на підставі даных з повселюдного спису з 20. років ХХ столітя створила мапу вказуючу, як залюднена была товды Лемковина. В проґрамі буде не лем о істориі, але тіж дoзнате ся дакус о ґеодезиі.

На премієру просиме в понедільок 28.10 о годині 20:00, а повторіня буде в суботу и в неділю o 14:00.

– – – – – – – – – – – –

Zastanawiasz się czasem, jak pod względem geograficznym zmieniała się Łemkowszczyzna przez ostatnie stulecie? Gdzie znajdowały się takie miejscowości jak Bieliczna, Radocyna, Dolyny czy Nieznajowa i dlaczego dzisiaj już ich nie ma? Jak ma się do tego geodezja i kartografia? Owszem, ma i to całkiem sporo! Opowie o tym Ania Szmajda z Koniecznej, tegoroczna absolwentka studiów inżynierskich Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ania obroniła pracę dyplomową, w której na bazie danych z powszechnego spisu ludności przeprowadzonego w latach 20. XX w. stworzyła mapę, która obrazuje, jak wyglądała wówczas gęstość zaludnienia Łemkowszczyzny. W programie będzie nie tylko o historii, ale także o nauce jaką jest geodezja.

Na premierę zapraszamy w poniedziałek 28.10 o godz. 20:00, a powtórka emisji zaplanowana jest na sobotę i niedzielę o 14:00.

Кличут ня „Лемек” / Mówią na mnie „Łemek”

Нашых слухачів просиме на бесіду з Андрийом Дзямбом, вокалистом і автором текстів сьпіванок ансамблю СЕКЦИЯ з Пшемкова. Ґрупа сама о собі пише, же мішат ріжны роды музикы, а рап гарді тото вшытко єднат. Іх сьпіванкы творят жывы інструменты, котры складают ся на цєкавий музичний проєкт. До єдного хлопчыска запросили професийональны гушляркы – Сестры Бочнєвич – а не треба было далеко глядати, бо дівчата тіж сут з іх родинного, пшемківского подвірця. З той спілпраці зродила ся сьпіванка ЛЕМЕК, до котрой артисты хочут награти відео. „Чом Лемек, а не Лемко?” – певно зьвідате – одповід почуєте в нашім проґрамі. Не бракне в ним доброго рапу і міцного рока, котрий мож найти на новым альбумі СЕКЦИІ. УВАГА! Маме для Вас конкурс, в котрым можете выграти тот кружок. Треба лем одповісти на зьвіданя: Де познали ся члены ґрупы? Одповід перешлийте до нашой редакциі на адрыс info@radio-lemko.pl (ждеме до неділі 27.10, год. 21:00).

Емісия проґраму в пятницю 25.10. о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о год. 18:00.

Kєд рады сте підперати творчы справы молодых люди, горячо заохочаме Вас помочы хлопчыскам в награню відео до сьпіванкы. Можете тото зробити за мотузком: https://zrzutka.pl/ghpnyy.

– – – – – – – – – – – – – – – –

Naszych słuchaczy zapraszamy na rozmowę z Andrzejem Dziambą, wokalistą i autorem tekstów utworów zespołu SEKCJA z Przemkowa. Grupa sama o sobie pisze, że miesza różne gatunki muzyczne, a rap świetnie to wszystko łączy. Ich utwory tworzą żywe instrumenty, które składają się na ciekawy muzyczny projekt. Do jednego chłopaki zaprosili profesjonalne skrzypaczki – Sestry Boczniewicz – a nie trzeba było daleko szukać, bo dziewczyny też są z ich rodzinnego, przemkowskiego podwórka. Z tej współpracy narodziła się piosenka ŁEMEK, której artyści chcą nagrać klip. „Dlaczego Łemek, a nie Łemko?” – zapytacie pewnie – odpowiedź usłyszycie w naszym programie. Nie zabraknie w nim dobrego rapu i mocnego rocka, który można znaleźć na nowym albumie SEKCJI. UWAGA! Mamy dla Was konkurs, w którym możecie wygrać tę płytę. Należy tylko odpowiedzieć na pytanie: Gdzie poznali się członkowie grupy? Odpowiedź prześlijcie do naszej redakcji na adres info@radio-lemko.pl (czekamy do niedzieli 27.10. godz. 21:00).

Emisja programu w piątek 25.10. o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 18:00.

Jeśli chcecie wesprzeć twórcze projekty młodych ludzi, gorąco zachęcamy Was, aby pomóc chłopakom w nagraniu klipu. Możecie to zrobić pod linkiem: https://zrzutka.pl/ghpnyy.

знимка з архіву ґрупы / fot. z archiwum zespołu

Цне ся мі за тобом мій… лабірский краю! / Tesknię za tobą mój… labirski kraju!

Такы слова почуєте в єдній сьпіванці з нового кружка Лабірскых Бетярів «Уж є вам реґруты, уж є вам час». Лемківска пісня, почута не раз од «Лемковины» з Білянкы чи пані Юлиі Дошны, на цедечку молодых хлопчысків з Лабірской долины? Такых несподіванок найдеме веце! Грицко просит Вас на проґрам, в котрым будете публиком на торжественнім концерті з нагоды хрещыня нового кружка, высповідате тіж Лабірскых Бетярів з іхніх плянів і успіхів. Буде нагода послухати сьпіванкы з нового альбому, а кєд тота музика буде Вам на дяку, можете выграти цедечко з підписами артистів, треба лем з увагом слухати і одповісти на зьвіданя – якы сьпіванкы найдеме на третім (плянуванім) диску Лабірскых Бетярів? Штобы взяти участ в конкурсі, треба добру одповід переслати до нашой редакциі на адрыс info@radio-lemko.pl

Премієра проґраму в середу 23.10 о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о год. 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – – –

Takie słowa usłyszycie w jednej pieśni z nowego albumu Labirskych Beťariw „Už je vam regruty, už je vam čas”. Łemkowska piosenka, wykonywana nie raz przez „Łemkowynę” z Bielanki i panią Julię Dosznę na płycie młodych artystów z Medzilaborec? To nie jedyna niespodzianka! Hrycko zaprasza Was na program, w którym staniecie się publicznością na uroczystym koncercie z okazji chrztu nowej płyty, wyspowiadacie też Labirskych Beťariw z ich planów i sukcesów. Będzie okazja, by posłuchać pieśni z nowej płyty, a jeśli muzyka ta przypadnie Wam do gustu, możecie wygrać album z podpisami artystów, wystarczy uważnie słuchać audycji i odpowiedzieć na pytanie – jakie pieśni znajdziemy na trzeciej (planowanej) płycie zespołu Labirsky Beťare? Aby wziąć udział w konkursie, należy poprawną odpowiedź przesłać do naszej redakcji na adres info@radio-lemko.pl

Premiera w środę 23.10 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 16:00.


Лабірскы Бетярe, фот. Укач Медвідь / Labirsky Beťare, fot. Lukáš Medviď

Фраірю, фраірю, я тобі не вірю / Frairju, frairju, ja tobi ne wirju

Як жыти? То зьвіданя, котре раз на час каждий собі ставлят. Напевно можеме одречы „треба жыти згідні зо собом”. А як єднако добрі жыти зо свойом половинком, то юж інша справа. Доєден чловек має своі звыкы, од котрых тяжко ся одгварити, але часом вартат пізріти на них з боку і подумати, чи друга особа годна з нами вытримати. Прото зрыхтували сме проґрам о тім, што мерзит нашы дівчата. Дорогы хлопці, кєд ся тото дознате і возмете до серця, буде нам вшыткым в жытю лекше ;) Як не злостити свою фраірку і чом фраіре сут, якы сут, почуєте гнеска в Ґардеробі Мейк Ляфй Лемко.

Премієра в понедільок 21.10 о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – – –

Jak żyć? To pytanie, które raz na jakiś czas każdy sobie zadaje. Z pewnością możemy odpowiedzieć „należy żyć w zgodzie ze sobą”. A jak jednocześnie żyć dobrze ze swoją drugą połówką, to już inna bajka. Każdy człowiek ma swoje przyzwyczajenia, z których ciężko zrezygnować, ale czasem warto spojrzeć na nie z boku i zastanowić się, czy druga osoba jest w stanie z nami wytrzymać. Dlatego przygotowaliśmy program o tym, co drażni nasze dziewczęta. Drodzy chłopcy, kiedy się o tym dowiecie i weźmiecie to sobie do serca, będzie nam wszystkim w życiu łatwiej ;) Jak nie grać na nerwach swojej dziewczynie i dlaczego chłopcy są, jacy są, usłyszycie dzisiaj w Garderobie Make Life Lemko.

Premiera w poniedziałek 21.10 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.

Смак лемківской долі / Smak łemkowskiego losu

Лемківска література другой половины ХХ столітя двигат на своіх плечах тягар выгнаня, тугы за втраченым і глубокій жаль. Нелегка істория, виділо бы ся, доцяп знищыт духа Лемків, але не підкорили ся они тому тягарови. Величезна любов до вітцьовизны, до красы гірской природы, до домашнього тепла і торжественных традиций зміцнят чловека і дає му силу на долгы рокы, штобы безперервні стояти о своє. Лемківского писателя, Семана Мадзеляна (1922-2014), доля выгнанця занесла далеко од рідной Білцаревы, на західніх землях Польщы і за океаном пришло му смакувати єй гіркіст. На чужыні не годны были забыти о Лемковині, што в ночы вертала до них в снах, а в ден двигала дух до писаня. Так роками, далеко од ньой, зо стрямб памяти, родили ся єй образы, котры в 2000 році склали ся на книжку „Смак долі”. В проґрамі Радіо Лемко приближыме Вам біоґрафію автора і іх оповіданя, почуєте тіж ліричны творы, такы як „Під облачком”, приоблечены до музикы знаных артистів.

Премієра проґраму в пятницю 18.10. о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – –

Łemkowska literatura drugiej połowy XX wieku dźwiga na swoich barkach ciężar wypędzenia, tęsknoty za utraconym i głęboki żal. Niełatwa historia, zdawało by się, całkowicie zniszczy ducha Łemków, jednak nie złamał ich ten ciężar. Wielka miłość do ojczyzny, do piękna górskiej przyrody, do domowego ciepła i odświętnych tradycji wzmacnia człowieka i daje mu siłę na długie lata, by bezustannie dbać o swoje. Łemkowskiego pisarza, Semana Madzelana (1922-2014), los wygnańca zawiódł daleko od rodzimej Binczarowej (łem. Biłcarewa), na zachodnich ziemiach Polski oraz za oceanem przyszło mu poczuć jego gorzki smak. Na obczyźnie nie mógł zapomnieć o Łemkowszczyźnie, powracającej nocami w snach, a za dnia dającej natchnienie do pisania. Tak latami, daleko od niej, ze skrawków pamięci, rodziły się jej obrazy, które w 2000 roku złożyły się na książkę „Smak doli”. W programie Radio Lemko przybliżymy Wam biografię autora i jego opowiadania, usłyszycie również utwory liryczne, takie jak „Pid obłaczkom”, ubrane w muzykę znanych artystów.

Premiera programu w piątek 18.10. o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.

Осін на Лемковині / Jesień na Łemkowynie

Дорогы діточкы! Специяльні для Вас пташок Хованец і дідо Семан з Лемколянду зрыхтували радіовий проґрам. Тым разом оповідят Вам, як на Лемковині выглядат золота осін, пояснят явиска природы і як давно жыло ся в Бескидах. Дознате ся, як розпознати, же тота пора рока задуркала до нашых двери, чом боцаны не носят шапок, якы забавкы дає нам осін, якы то сут „обаряны компері” і чом баба Оля фурт ся крутят по кухни. Разом з Хованцьом познате таємницю дідовой певниці і бабиной мармоляды. Не хыбит вершыків, сьпіванок, загадок і КОНКУРСУ! Щыро просиме Вас на авдицию з циклю „Лемколянд на добраніч”.

Премієра в середу 25.09 о год. 19:00, повторіня в суботу і неділю в годинах 14:00 і 20:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Drogie dzieci! Specjalnie dla Was ptaszek Chowaniec i dziadek Seman z Lemkolandu przygotowali program radiowy. Tym razem opowiedzą Wam, jak na Łemkowynie wygląda złota jesień, wyjaśnią zjawiska przyrody i jak dawniej żyło się w Beskidach. Dowiecie się, jak rozpoznać, że ta pora roku zapukała do naszych drzwi, dlaczego bociany nie noszą czapek, jakie zabawki daje nam jesień, jakie to są „obarjane” ziemniaki i dlaczego babcia Ola ciągle krząta się po kuchni. Razem z Chowańcem poznacie tajemnicę dziadkowej piwnicy i babcinej marmolady. Nie zabraknie wierszyków, piosenek, zagadek i KONKURSU! Serdecznie zapraszamy Was na audycję z cyklu „Lemkoland na dobranoc”.

Premiera w środę 25.09 o godz. 19:00, powtórki w weekend w godzinach 14:00 і 20:00.

Плідне літо для Кычеры / Owocne lato dla Kyczery

Час од кінця мая до кінця серпня был для „Кычеры” барз робітным. Лемківскій Ансамбль Пісні і Танця мож было видіти на Королівскым Замку в Варшаві, де в часі торжественной стрічы одобрал нагороду ім. Оскара Кольберґа за заслугы для традицийной культуры. Крім того „Кычера” выступила на сценах велькых фолькльорных фестівалів в Жывцу і Закопанім, з котрых привезла вельо престіжовых нагорід – тых груповых, але і індивідуальных. О тым, чим для Лемків была візита в польскій столици і якыма осягнінями можут ся похвалити, оповіли нам кєрівник ансамблю Юрко Стариньскій зо сыном Даньком. В проґрамі тіж дознате ся о іншых новинах і плянах на горизонті орґанізациі, шак фолькльорний ансамбль то лем част діяльности „Кычеры”. Почуєте м.ін. о новых публикациях і вратуваню лабівского цмонтеря перед ліквідацийом.

Премієра програму в понедільок 9.09 о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю о 14:00.

– – – – – – – – – – – – –

Okres od końca maja do końca sierpnia był dla Kyczery bardzo pracowitym czasem. Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca można było widzieć na Zamku Królewskim w Warszawie, gdzie w czasie uroczystej gali odebrał nagrodę im. Oskara Kolberga za zasługi dla kultury ludowej. Ponadto „Kyczera” wystąpiła na scenach wielkich folklorystycznych festiwali w Żywcu i Zakopanem, z których przywiozła wiele prestiżowych nagród – tych zespołowych, jak i indywidualnych. O tym, czym dla Łemków była wizyta w polskiej stolicy i jakimi osiągnięciami mogą się pochwalić, opowiedzieli nam kierownik zespołu Jerzy Starzyński z synem Danielem. W programie dowiecie się również o innych nowościach i planach na horyzoncie organizacji, wszak zespół folklorystyczny to tylko część działalności „Kyczery”. Usłyszycie m.in. o nowych publikacjach i uratowaniu łabowskiego cmentarza przed likwidacją.

Premiera programu w poniedziałek 9.09 o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o 14:00.


Кычера в Закопанім была участником 51. Медженародного Фестівалю Фолькльору Гірскых Земель (знимка з архіву ансамблю)
Kyczera w Zakopanem była uczestnikiem 51. Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich (zdjęcie z archiwum zespołu)

Не городме ся / Nie odgradzajmy się

Тот заклик годен быти головник мотивом тогорічного свята „Од Русаль до Яна” в Зиндранові. Орґанізаторы стояли о тото, жебы поставлены плоты розобрати, а і новых не ставляти. На святі чути было лемківску, украіньску, польску чи цианьску сьпіванку, а в сельскім домі мож было дознати ся неєдно о Лемках. І Вы приймийте наше запрошыня – послухайте нашу реляцию і будте гістми на зиндранівскых «Русалях»!

Емісия проґраму в пятницю 30.08 о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – –

To hasło powinno stać się lejtmotywem tegorocznego święta „Od Rusal do Jana” w Zyndranowej. Organizatorzy postarali się, żeby stojące płoty rozebrać oraz nie stawiać nowych. Na święcie można było usłyszeć łemkowską, ukraińską, polską czy cygańską muzykę, a w wiejskim domu kultury można było dowiedzieć się niejednego o Łemkach. Wy również przyjmijcie nasze zaproszenie – posłuchajcie relacji i bądźcie gośćmi zyndranowskich „Rusal”!

Emisja w piątek 30.08 o godz.20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.

Ансамбль Пісьні і Танця „Ослав’яни”, фот. Lemko TV
Zespół Pieśni i Tańca „Osławiany”, fot. Lemko TV