СТУК СТУК – премієра / STUK STUK – premiera

Ближыт ся тот ден! Ден премієры кліпу награного в рамах проєкту Стук Стук ? То ініциятива, в котру влучыли ся соткы люди – Поляків, Лемків і Украінців. По двох роках спільной праці чекают нас 3 премієровы концерты в Ліґници, Перемышлю і Ґданьску. Такого іщы не было! О проєкті оповіст Вам Оксана Терефенко, координаторка той акциі.

Слухайте нас в четвер 28.02 о год. 20:00! Повторіня в суботу і неділю о 18:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Zbliża się ten dzień! Dzień premiery klipu nagranego w ramach projektu Stuk Stuk ? To inicjatywa, w którą włączyły się setki osób – Polaków, Łemków i Ukraińców. Po dwóch latach wspólnej pracy czekają nas 3 premierowe koncerty w Legnicy, Przemyślu i Gdańsku. Czegoś takiego jeszcze nie było! O projekcie opowie Wam Oksana Terefenko, koordynatorka tej akcji.

Słuchajcie nas w czwartek 28.02 o godz. 20:00! Powtórki w sobotę i niedzielę o 18:00.

Была бы я премилена свашка / Była by ja premylena swaszka

Чи годен нести полотно на весіля? Кого треба посадити на діжку? Чым є „рядовий”? Найліпше одповідят досьвідчены свашкы! Приносиме Вам реляцию зо стрічы, яка мала місце на 36. Лемківскій Ватрі в Ждыни.

Проґрам о весільных традициях в понедільок 25.02 о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю о год. 16:00.

– – – – – – – – – –

Czy można przynieść płótno na wesele? Kogo należy posadzić na dzieży? Czym jest „riadowyj”? Najlepiej odpowiedzą doświadczone swaszki! Niesiemy Wam relację ze spotkanie, które miało miejsce na 36. Łemkowskiej Watrze w Zdyni.

Audycja o tradycjach weselnych w poniedziałek 25.02 o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 16:00.

Увиты Руты і Юлия Дошна / Ruty Uwite i Julia Doszna

Сьпіванка жыє так долго, покля єй люде сьпівают. А кєд пропаде і найде ся ю по роках в давных записах? Товды мож ій подарувати другє жытя. Так зробила сьпівача група „Увиты Руты”, котру веде знана лемківска артистка Юлия Дошна. Праві в тых старых забытых сьпіванках, записаных в минулых віках през Романа Файнфуса і Оксара Кольберґа, можеме гнеска почути о жіночій доли на Лемковині. Плыта „Пісьні жен” то овоч спільной праці учасників проєкту, в рамах котрого Юлия Дошна вчыла сьпівати лемківскы сьпіванкы. Нашы слухачы будут мати шансу выграти єй в конкурсі оголошеным в часі проґраму.

Премієра в понедільок 21.01 о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о год. 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Pieśń żyje tak długo, dopóki ludzie ją śpiewają. A jeśli zginie i odnajdzie się ją po latach w dawnych zapisach? Wtedy można ofiarować jej drugie życie. Tak uczyniła grupa śpiewacza „Ruty Uwite”, prowadzona przez łemkowską artystkę Julię Doszną. Właśnie z tych starych zapomnianych pieśni, które w minionych stuleciach zebrali Roman Reinfuss i Oskar Kolberg, możemy dziś usłyszeć o kobiecym losie na Łemkowszczyźnie. Płyta „Pieśni kobiet” to owoc pracy uczestników projektu, w ramach którego Julia Doszna uczyła śpiewać łemkowskie pieśni. Nasi słuchacze będą mieć szansę wygrania krążka w konkursie ogłoszonym podczas programu.

Premiera w poniedziałek 21.01 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 16:00.

фот. Роберт Вербанов / fot. Robert Werbanow

Святочны жычыня / Świąteczne życzenia

На тоты Різдвяны Свята жычыме Вам
дуже радости, родинного тепла
і усьміху при велийнім столі.
Веселого і голосного колядуваня!
Най Рождество Ісуса Христа
огріє Вашы серця миром і любовю.

Святочны жычыня слухачів Радіо Лемко емітуваны будут в понедільок і віторок о 8:00, 14:00, 16:00 і 20:00.

– – – – – – – –

На te Święta Bożego Narodzenia życzymy Wam
wiele radości, rodzinnego ciepła
i uśmiechu przy wigilijnym stole.
Wesołego i głośnego kolędowania!
Niech Narodziny Jezusa Chrystusa
ogrzeją Wasze serca pokojem i miłością.

Świąteczne życzenia od słuchaczy Radio Lemko emitowane będą w poniedziałek i wtorek o 8:00, 14:00, 16:00 i 20:00.

Різдво Христове, Роман Зілінко
Narodziny Chrystusa, Roman Zilinko

Лемкы для Лемків / Łemkowie dla Łemków

Од 2012 рока орґанізуєме добродійну ініциятиву о назві Благодарна Лемківска Пачка. Ціль акциі то поміч лемківскым родинам, особам старшым, самітным і хворым. Перед нами остатні дни збіркы, іщы до 1 січня можете переказати дар свого серця людям в потребі. А в Радіо Лемко можете почути о тім, як Благодарна Лемківска Пачка выглядат з орґанізацийной страны. Специяльні для Вас нашы волонтаріюшы повідят о своіх вражынях і рефлексиях по минулых пятьох едициях акциі. Щыро просиме!

Премієра проґраму в суботу 29.12 о год. 20:00, повторіня в неділю і понедільок о год. 8:00, 14:00 і 20:00.

– – – – – – – – – – – – – – –

Od 2012 roku organizujemy inicjatywę dobroczynną o nazwie Szlachetna Łemkowska Paczka. Celem akcji jest pomoc łemkowskim rodzinom, osobom starszym, samotnym i chorym. Przed nami ostatnie dni zbiórki, jeszcze do 1 stycznia możecie przekazać dar swego serca potrzebującym.  A w Radio Lemko usłyszeć możecie, jak Szlachetna Łemkowska Paczka wygląda od strony organizacyjnej. Specjalnie dla Was nasi wolontariusze podzielą się swoimi wrażeniami i refleksjami po pięciu minionych edycjach akcji. Serdecznie zapraszamy!

Premiera programu w sobotę 29.12 o godz. 20:00, powtórki w niedzielę i poniedziałek o godz. 8:00, 14:00 і 20:00.

Зьвіряча фарма ч. 2 / Folwark zwierzęcy cz. 2

Просиме на слуховиско, в котрім почуєте другій розділ „Зьвірячой фармы” Джорджа Орвела в перекладі на лемківскій. Книжка выдана была в 2017 році през Выдавництво Лемко Тавер, а перевюл ю Петро Криніцкій. Публикация входит до сериі Ґолем, котра презентує творы сьвітовой літературы по нашому. В найближшім проґрамі на Джонсовій фармі буде ся гідні діяти! Будте з нами!

Премієра в пятницю 28 грудня о 20:00 годині, повторіня в суботу і неділю о 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – – –

Zapraszamy na słuchowisko, w którym usłyszycie drugi rozdział „Folwarku zwierzęcego” George’a Orwella w przekładzie na łemkowski. Książka wydana była w 2017 roku przez Wydawnictwo Lemko Tower, a przełożył ją Piotr Krynicki. Publikacja wchodzi w skład serii Golem, która prezentuje utwory światowej literatury po łemkowsku. W najbliższym programie na farmie Jonesa będzie się działo! Bądźcie z nami!

Premiera w piątek 28 grudnia o godzinie 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o 16:00.

Сьпівы нашого роду – премієра / Śpiewy naszego rodu – premiera

Щыро просиме на премієру и рецензию альбуму „Сьпівы нашого роду” – новинкы серед лемківскых музичных выдань, котру створили молоды Руснакы з Польщы и Словациі. Реалізацийом того медженародного проєкту заняли ся гудакы і сьпівакы, што стоят о своє рідне і не страшна ім нияка границя. О тій прекрасній ініциятиві почуєте в нашым проґрамі. А буде тіж конкурс, в котрім можна буде выграти тот сьвізісій кружок.

Премієра в пятницю 14.12 о 20:00 годині, повторіня в суботу и неділю о 18:00 годині.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Serdecznie zapraszamy na premierę i recenzję płyty „Śpiewy naszego rodu” – nowości na łemkowskim muzycznym rynku wydawniczym, którą stworzyli młodzi Rusini z Polski i Słowacji. Realizacją tego międzynarodowego projektu podjęli się muzycy i śpiewacy, będący nieobojętni na swoje rodzime korzenie, zaś żadna granica im nie straszna. O tej przepięknej inicjatywie usłyszycie w naszym programie. Przewidziany jest również konkurs, w którym można będzie wygrać ten świeżutki album.

Premiera w piątek 14.12 o godzinie 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o godzinie 18:00.

Сьпівы нашого роду / Śpiewy naszego rodu
проєкт Югаска Сьпяк / projekt Joanna Śpiak

Лемкы бавлят ся од початку до кінце / Łemkowie bawią się od początku do końca

„Все єм хтіл зробити знимку, котра бы выкликувала єднако сьміх і сылзы” – так о своій пасиі оповідат Матеуш Бжезьняк, гіст нашого наступного проґраму. Од 13 років занимат ся фотоґрафійом, а найбарже оддал ся шлюбному репортажови, што стало ся його професийом. Матеуша часто стрітити можете на лемківскых весілях, хоц не шмарят ся міцно до очи, барже любит сховати ся за апаратом і по тихы імати найліпшы моменты. В авдициі побесідуєме о його роботі, але тіж спілпраці зо знаныма в лемківскым середовиску артистами як CoolБаба, Надія ци Ігор Гербут. Не бракне тіж рад для пар, котры плянуют ся вінчати.

Премієра авдициі в віторок 11.12 о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

„Zawsze chciałem zrobić zdjęcie, które wywoływałoby jednocześnie śmiech i łzy” – tak o swojej pasji opowiada Mateusz Brzeźniak, gość naszego następnego programu. Od 13 lat zajmuje się fotografią, najbardziej oddał się reportażowi ślubnemu, co stało się jego profesją. Mateusza często możecie spotkać na łemkowskich weselach, choć nie rzuca się w oczy, bardziej woli skryć się za aparatem i po cichu chwytać najlepsze momenty. W audycji porozmawiamy o jego zawodzie, ale również współpracy ze znanymi w łemkowskim środowisku artystami jak CoolBaba, Nadija czy Igor Herbut. Nie zabraknie również rad dla par, które planują się pobrać.

Premiera audycji we wtorek 11.12 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o 16:00.

знимка авторства Матеуша Бжезьняка
zdjęcie autorstwa Mateusza Brzeźniaka
http://mateuszbrzezniak.pl/

Mateusz Brzeźniak / Матеуш Бжезьняк
http://mateuszbrzezniak.pl/

Народ мусит свою культуру документувати сам / Naród musi swoją kulturę sam dokumentować

Ци знате, хто позберал тисячы стародавных сьпіванок? Хто фурт камерує ватры, фестівалі, концерты? Хто без устанку пише новы книжкы і тримат мериторичний нагляд над нашыма ансамблями? Одповід є єдна – Іван Чіжмар! Пан Іван (нар. 1936) то етноґраф, сьпівак і гудак, а до того – чловек великого серця. Премієру новой книжкы пана Івана „Народный крой Русинів на фотоґрафії” выкорыстаме як основу до того, штобы шырше оповісти Вам о його праці про нашых люди.

Емісия в пятницю 7.12 о годині 20:00, повторіня в суботу і неділю тіж о 20:00.

– – – – – – – – – – – – – – –

Czy wiecie kto zebrał tysiące dawnych pieśni? Kto cały czas nagrywa watry, festiwale, koncerty? Kto bez wytchnienia pisze nowe książki i nadzoruje pod względem merytorycznym rusnackie zespoły? Odpowiedź jest jedna – Ivan Čižmar! Pan Ivan (ur. 1936) to etnograf, śpiewak, muzyk, a do tego – człowiek o wielkim sercu. Premiera nowej książki pana Ivana „Narodnyj kroj Rusyniv na fotografiji“ będzie dla nas punktem wyjścia by opowiedzieć Wam o jego pracy na rzecz naszej społeczności.

Emisja w piątek 7.12 o godzinie 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę również o 20:00.

Весіля Анны і Михала Чіжмарів – родичів пана Івана, 1926
(знимка з приватного архіву)

Wesele Anny i Michała Čižmarów – rodziców pana Ivana, 1926
(zdjęcie w prywatnego archiwum)

Сила трьох поколінь / Siła trzech pokoleń

Просиме на бесіду з Євгенон Габуром, ведучым Кружка Стоваришыня Лемків в Пшемкові и Лемківского Ансамблю Пісні и танця „Ластівочка”. Розмову сме записали при нагоді XII Стріч Трьох Поколінь з Лемківском Культуром, але не лем они будут єй темом – сягнеме такой до діяльности ансамблю. Чи думате, же сьпіваня и гуляня в такій ґрупі може притігати молодіж и діти? Што дає стрічаня ся тых трьох поколінь – діти, родичів и дідів? А што з самого діяня „Ластівочкы” мают люде, котры жыют в околици? Одповіди на тоты зьвіданя в найбліжшім проґрамі.

Премієра в середу 5.12 о 20:00 годині, повторіня в суботу и неділю о 18:00.

– – – – – – – – – – – – – – –

Zapraszamy na wywiad z panem Eugeniuszem Haburą, przewodniczącym Koła Stowarzyszenia Łemków w Przemkowie oraz Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Łastiwoczka”. Rozmowę nagraliśmy przy okazji XII Spotkań Trzech Pokoleń z Kulturą Łemkowską, ale nie tylko one będą jej tematem – zahaczymy również o działalność zespołu. Czy sądzicie, że śpiewanie i tańczenie w takiej grupie może być ciekawe dla młodzieży i dzieci? Co daje spotykanie się tych trzech pokoleń – dzieci, rodziców i dziadków? A co z samego działania Łastiwoczki mają okoliczni mieszkańcy? Odpowiedzi na te pytania w najbliższym programie.

Premiera w środę 5.12 o godzinie 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o 18:00.

Ґрупа „Ластівчата”, фот. Lemko TV
Grupa „Łastiwczata”, fot. Lemko TV