Лемкы бавлят ся од початку до кінце / Łemkowie bawią się od początku do końca

„Все єм хтіл зробити знимку, котра бы выкликувала єднако сьміх і сылзы” – так о своій пасиі оповідат Матеуш Бжезьняк, гіст нашого наступного проґраму. Од 13 років занимат ся фотоґрафійом, а найбарже оддал ся шлюбному репортажови, што стало ся його професийом. Матеуша часто стрітити можете на лемківскых весілях, хоц не шмарят ся міцно до очи, барже любит сховати ся за апаратом і по тихы імати найліпшы моменты. В авдициі побесідуєме о його роботі, але тіж спілпраці зо знаныма в лемківскым середовиску артистами як CoolБаба, Надія ци Ігор Гербут. Не бракне тіж рад для пар, котры плянуют ся вінчати.

Премієра авдициі в віторок 11.12 о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

„Zawsze chciałem zrobić zdjęcie, które wywoływałoby jednocześnie śmiech i łzy” – tak o swojej pasji opowiada Mateusz Brzeźniak, gość naszego następnego programu. Od 13 lat zajmuje się fotografią, najbardziej oddał się reportażowi ślubnemu, co stało się jego profesją. Mateusza często możecie spotkać na łemkowskich weselach, choć nie rzuca się w oczy, bardziej woli skryć się za aparatem i po cichu chwytać najlepsze momenty. W audycji porozmawiamy o jego zawodzie, ale również współpracy ze znanymi w łemkowskim środowisku artystami jak CoolBaba, Nadija czy Igor Herbut. Nie zabraknie również rad dla par, które planują się pobrać.

Premiera audycji we wtorek 11.12 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o 16:00.

знимка авторства Матеуша Бжезьняка
zdjęcie autorstwa Mateusza Brzeźniaka
http://mateuszbrzezniak.pl/

Mateusz Brzeźniak / Матеуш Бжезьняк
http://mateuszbrzezniak.pl/

Народ мусит свою культуру документувати сам / Naród musi swoją kulturę sam dokumentować

Ци знате, хто позберал тисячы стародавных сьпіванок? Хто фурт камерує ватры, фестівалі, концерты? Хто без устанку пише новы книжкы і тримат мериторичний нагляд над нашыма ансамблями? Одповід є єдна – Іван Чіжмар! Пан Іван (нар. 1936) то етноґраф, сьпівак і гудак, а до того – чловек великого серця. Премієру новой книжкы пана Івана „Народный крой Русинів на фотоґрафії” выкорыстаме як основу до того, штобы шырше оповісти Вам о його праці про нашых люди.

Емісия в пятницю 7.12 о годині 20:00, повторіня в суботу і неділю тіж о 20:00.

– – – – – – – – – – – – – – –

Czy wiecie kto zebrał tysiące dawnych pieśni? Kto cały czas nagrywa watry, festiwale, koncerty? Kto bez wytchnienia pisze nowe książki i nadzoruje pod względem merytorycznym rusnackie zespoły? Odpowiedź jest jedna – Ivan Čižmar! Pan Ivan (ur. 1936) to etnograf, śpiewak, muzyk, a do tego – człowiek o wielkim sercu. Premiera nowej książki pana Ivana „Narodnyj kroj Rusyniv na fotografiji“ będzie dla nas punktem wyjścia by opowiedzieć Wam o jego pracy na rzecz naszej społeczności.

Emisja w piątek 7.12 o godzinie 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę również o 20:00.

Весіля Анны і Михала Чіжмарів – родичів пана Івана, 1926
(знимка з приватного архіву)

Wesele Anny i Michała Čižmarów – rodziców pana Ivana, 1926
(zdjęcie w prywatnego archiwum)

Сила трьох поколінь / Siła trzech pokoleń

Просиме на бесіду з Євгенон Габуром, ведучым Кружка Стоваришыня Лемків в Пшемкові и Лемківского Ансамблю Пісні и танця „Ластівочка”. Розмову сме записали при нагоді XII Стріч Трьох Поколінь з Лемківском Культуром, але не лем они будут єй темом – сягнеме такой до діяльности ансамблю. Чи думате, же сьпіваня и гуляня в такій ґрупі може притігати молодіж и діти? Што дає стрічаня ся тых трьох поколінь – діти, родичів и дідів? А што з самого діяня „Ластівочкы” мают люде, котры жыют в околици? Одповіди на тоты зьвіданя в найбліжшім проґрамі.

Премієра в середу 5.12 о 20:00 годині, повторіня в суботу и неділю о 18:00.

– – – – – – – – – – – – – – –

Zapraszamy na wywiad z panem Eugeniuszem Haburą, przewodniczącym Koła Stowarzyszenia Łemków w Przemkowie oraz Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Łastiwoczka”. Rozmowę nagraliśmy przy okazji XII Spotkań Trzech Pokoleń z Kulturą Łemkowską, ale nie tylko one będą jej tematem – zahaczymy również o działalność zespołu. Czy sądzicie, że śpiewanie i tańczenie w takiej grupie może być ciekawe dla młodzieży i dzieci? Co daje spotykanie się tych trzech pokoleń – dzieci, rodziców i dziadków? A co z samego działania Łastiwoczki mają okoliczni mieszkańcy? Odpowiedzi na te pytania w najbliższym programie.

Premiera w środę 5.12 o godzinie 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o 18:00.

Ґрупа „Ластівчата”, фот. Lemko TV
Grupa „Łastiwczata”, fot. Lemko TV 

46. Маковицка Струна / 46. Makovicka Struna

Під конец листопада любителі народной сьпіванкы берут кєрунок – до Бардійова або до Пряшова. Гын же мают місце три великы концерты, до котрых сьпівакы рыхтуют ся юж од яри. А Вы, коли послухате нашу авдицию, можете быти як публика Маковицкой Струны. До того мате змогу дізнати ся веце, бо о фестівалю будут оповідати артисты і сам режысер. Вшытко в товаристві музикы з концерту в Бардійові, зато не дайте ся просити!

Емісия в понедільок 3.12 о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю о 16:00.

– – – – – – – – – – – – –

Pod koniec listopada miłośnicy ludowej pieśni orientują się na jeden azymut – Bardejów i Preszów, gdzie odbywają się trzy wielkie koncerty. Do tych koncertów śpiewacy zaczynają się przygotowywać już na wiosnę. A Wy, gdy posłuchacie naszej audycji, będziecie jak publiczność Makovickiej Struny. Do tego macie możliwość dowiedzieć się więcej niż zwykła publiczność, bo o festiwalu opowiedzą artyści i sam reżyser. Wszystko w akompaniamencie muzyki zarejestrowanej na koncercie w Bardejowie, dlatego nie dajcie się prosić!

Emisja w poniedziałek 3.12 o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o 16:00.

знимка: Іван Чіжмар / fotografia: Ivan Čižmar

Олесіны прогулькы – Рим, Меджуґорьє / Podróże Oleny – Rzym, Medziugorie

Щыро просиме вшыткых на нaступний проґрам з циклю „Олесіны прогулькы”. Кєд почули сме о подорожах пані Олены Шпытко*, котра зъіздила кавалец сьвіта, одраз хтіли сме переказати іх істориі дальше і так тіж ся стало. Хоц за вікнами є уж праві зима, пані Олена забере нас до Італиі, в котрій николи сонця не бракує і до Меджуґорьє де явила ся Божа Матір. Наш гіст буде оповідати о своіх пeрежытях в час подорожи зо Звязком Емеритів і Рентистів.

Емісия в пятницю (30.11.) о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о год. 20:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Serdecznie wszystkich zapraszamy na kolejny program z cyklu „Podróże Oleny”. Jak usłyszeliśmy o wojażach pani Oleny Szpytko*, która objechała kawał świata, od razu chcieliśmy przekazać Jej historie dalej i tak też się stało. Choć za oknami mamy już prawie zimę, pani Olena zabierze nas do Włoch, które są zawsze słoneczne i do Medziugorie, gdzie objawiła się Matka Boska. Nasz gość będzie opowiadać o swoich przeżyciach podczas podróży ze Związkiem Emerytów i Rencistów.

Emisja w piątek (30.11.) o godzinie 20:00. Powtórka w sobotę i niedzielę o godz. 20:00. 

 

Зьвіряча фарма / Folwark zwierzęcy

Просиме на слуховиско, в котрім почуєте перший розділ книжкы „Зьвіряча фармаДжорджа Орвела в перекладі на лемківскій. Припоминаме, же книжка выдана была в 2017 році през Выдавництво Лемко Тавер, а переложыл ю Петро Криніцкій. Публикация входит до сериі Ґолем, котра презентує творы сьвітовой літературы по нашому. В найближшім проґрамі найдеме ся на фармі Джонса, де познате богатырів книжкы.

Премієра в середу 28 листопада о 20:00 годині, повторіня в суботу і неділю о 18:00.

– – – – – – – – – – – – – – – –

Zapraszamy na słuchowisko, w którym usłyszycie pierwszy rozdział książki „Folwark zwierzęcyGeorge’a Orwella w przekładzie na łemkowski. Przypominamy, że książka wydana była w 2017 roku przez Wydawnictwo Lemko Tower, a przełożył ją Piotr Krynicki. Publikacja wchodzi w skład serii Golem, która prezentuje utwory światowej literatury po łemkowsku.  W najbliższym programie znajdziemy się na farmie Jonesa, gdzie poznacie bohaterów książki.

Premiera we środę 28 listopada o godzinie 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o 18:00.

Лемкы гнеска – Ярослав Гунька / Łemkowie dzisiaj – Jarosław Huńka

Просиме на слуховиско публіцистичного тексту Ярослава Гунькы „Лемкы Гнеска”, якій написаний был в 1985 році. Хоц рокы минули і вельо мрій автора тексту, на жаль, не повело ся ввести в лемківскє культуральне жытя, то твір фурт є барз актуальний і вартат го познати.

Слухайте нас в понедільок 26.11 о год. 20:00. Повторiня в суботу i недiлю о 16:00.

– – – – – – – – – – – – – –

Zapraszamy na słuchowisko publicystycznego tekstu Jarosława Huńki „Łemkowie Dzisiaj”, który został napisany w 1985r. Choć lata mijają i niestety wielu marzeń autora tekstu nie udało się wprowadzić do łemkowskiego życia kulturalnego, to utwór jest nadal aktualny i warto się z nim zapoznać.

Słuchajcie nas w poniedziałek 26.11 o godz. 20.00. Powtórki w sobotę i niedzielę o 16.00.

рис. Іраіда Гунчак / rys. Iraida Hunczak

Фотоґрафую, жебы оповісти тоту історию / Fotografuję, by opowiedzieć tę historię

Марта Іванек єст творцьом документальных фільмів і знимок, діючым головні в Канаді і на Украіні. Єй праця бадат суспільност і родину через шкло тотожности і памяти — што з них маме і што ся діє, кєд тратиме з нима получыня. Мартины родиче еміґрували в Канаду і звязок з громадом грат важну ролю в єй жытю.

Закінчыла журналістику на Ryerson University і фотожурналістику на Loyalist College. Єй праці явили ся в такых публикациях як The New York Times, CBC, The Globe and Mail, Maclean’s, The Canadian Press, The Toronto Star, CTV і Maisonneuve.

Трираз нагородили ю в конкурсі Canadian National Magazine Award, єй праці были одзначены през Canadian Journalism Foundation, The Magenta Foundation, AI-AP, News Photographers Association of Canada і The National Press Photographers Association.

В найближшім проґрамі Марта Іванек оповіст о своім фотоґрафічнім проєкті, про котрий тым разом приіхала до Польщы. О першых вражынях зо Щавника, котрий знала лем з оповісти діда. О стрічах з выселеныма, іх дітми і внуками.

Премієра проґраму в пятницю 23.11. о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о год. 18:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Marta Iwanek jest twórcą filmów dokumentalnych i zdjęć, działającym gównie w Kanadzie i na Ukrainie. Jej praca bada społeczność i rodzinę przez pryzmat tożsamości i pamięci — co one nam dają i co się dzieje, kiedy tracimy z nimi połączenie. Rodzice Marty emigrowali do Kanady, więź ze wspólnotą odgrywa w jej życiu ważną rolę.

Ukończyła dziennikarstwo na Ryerson University oraz fotoreportaż na Loyalist College. Jej prace pojawiały się w takich publikacjach jak The New York Times, CBC, The Globe and Mail, Maclean’s, The Canadian Press, The Toronto Star, CTV і Maisonneuve.

Trzyktornie nagradzana była w konkursie Canadian National Magazine Award, jej prace wyróżnione były przez Canadian Journalism Foundation, The Magenta Foundation, AI-AP, News Photographers Association of Canada і The National Press Photographers Association.

W najbliższym programie Marta Iwanek opowie o swoim projekcie fotograficznym, dla którego tym razem przyjechała do Polski. O pierwszych wrażeniach ze Szczawnika, który znała jedynie z opowieści dziadka. O spotkaniach z przesiedlonymi, ich dziećmi i wnukami.

Premiera programu w piątek 23.11. o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 18:00.

Фот. Наталія Іванек / fot. Natalia Iwanek

То не лем ансамбль – то стиль жытя / To nie tylko zespół – to styl życia

Од малого Кычеряка до редактора лемківского радия. Приходит час на спомины і рефлексиі. Дознате ся, як выглядат пятя ся по щеблях карієры в лемківскым ансамблю і де гуляня в фолькльорній групі може завести молодого чловека. А тото вшытко з першой рукы! О „Кычері” зо середины оповіст Вам Ярко Стремецкій. Крім того почуєте кус архівальных награнь і о самым ювілейным концерті. Просиме Вас на проґрам з нагоды 25-літя Лемківского Ансамблю Пісьні і Танця „Кычера”.

Премієра в середу 21.11 о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – – –

Od małego Kyczeriaka do redaktora łemkowskiego radia. Przychodzi czas refleksji i wspomnień. Dowiecie się, jak wygląda pięcie się po szczeblach kariery w łemkowskim zespole i dokąd tańczenie w folklorystycznej grupie może zaprowadzić młodego człowieka. A to wszystko z pierwszej ręki! O „Kyczerze” od środka opowie Wam Jarosław Stremecki. Ponadto usłyszycie nieco archiwalnych nagrań i o samym jubileuszowym koncercie. Zapraszamy Was na program z okazji 25-lecia Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Kyczera”.

Premiera w środę 21.11 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o 16:00.

знимка з архіву Кычеры
zdjęcie z archiwum Kyczery

 

Дикы ловы / Dzikie łowy

Перед нами остатковы забавы. Роззерате ся за партнерком до гуляня? А на што дырва до ліса нести? Пришол час на порадниковий проґрам, в котрім підповіме, як „вырвати” крас Лемкыню на потупайці. Нашы редакторы пораят Вам тото і сесе, а кєд будете діяти подля вказівок, напевно не выйдете сами зо забавы, лем вєдно з порядном дівком. Даєме Вам 100% ґваранциі ? Проґрам для ВШЫТКЫХ, котры мают дяку ся посьміяти ?

Премієра авдициі в пятницю о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю о 18:00.

Przed nami zabawy ostatkowe. Rozglądacie się za partnerką do tańca? A na cóż drwa do lasu nieść? Przyszedł czas na program-poradnik, w którym podpowiemy, jak „wyrwać” piękną Łemkinię na potańcówce. Nasi redaktorzy doradzą Wam co nieco, a gdy będziecie stosować się do wskazówek, na pewno nie wyjdziecie sami z zabawy, ale razem z porządną dziewczyną. Dajemy Wam 100% gwarancji ? Program dla WSZYSTKICH, którzy mają chęć się pośmiać ?

Premiera audycji w piątek o godzinie 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o 18:00.