* Навколо фольку * Dookoła folku *

Історична подорож, од першых гамерицкых фольковців по сучасний етно звук. Звидиме фольково кавалец Европы, хоц буде переважні словяньско. Почуєме ріжны музычны вплывы на народну творчіст. Хцете знати, што спільного мал Боб Дилян з кыівскым ансамбльом народной пісьні Древо? Просиме послухати авдицию „Навколо фольку”. Буде тіж конкурс. До выграня платня „Стереокарпаты” групы Толгає.

Емісия програму в пятницю 18.12 о год. 19.00, повторіня в неділю о 20.00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Historyczna podróż, od pierwszych amerykańskich folkowców po współczesne brzmienia etno. Zwiedzimy folkowo kawałek Europy, choć będzie przeważnie słowiańsko. Posłuchamy różnych wpływów muzycznych na ludową twórczość. Chcecie wiedzieć co miał wspólnego Bob Dylan z kijowskim zespołem ludowym Drewo? To zapraszamy do słuchania audycji „Dookoła folku”. Będzie też konkurs. Do wygrania jest płyta „Stereokarpaty” zespołu Tołhaje.

Emisja programu w piątek 18.12 o godzinie 19.00, powtórka w niedzielę o 20.00.

dancers-545315_960_720

* Сьпіванка веде Руснака без ціле жытя * Pieśń wiedzie Rusina przez całe życie *

Про тото як при сьпіванці знают ся бавити вшыткы поколіня Руснаків, і то разом-довєдна на єдній сцені. Почуєте музыку народню і авторску. Заграну на жыво на сцені і награну скорше на цедечко. До того основне – сьпів, на якым од все всперала ся наша культура – але про тото най оповідят нашы гости. Просиме на радіо-реляцю з ІІІ. Медженародного Фестівалю Муьлтіжанровой Русинской Музыкы.

Авдиция в четвер о год.  19.00, повторіня в неділю о 19.00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

O tym jak przy piosence bawią się wszystkie pokolenia Rusnaków, i to razem na jednej scenie. Usłyszycie muzykę ludową i autorską. Zagraną na żywo i nagraną wcześniej na płytę CD. A do tego najważniejsze – śpiew, na którym od zawsze opierała się nasza kultura – ale o tym niech opowiedzą nasi goście. Zapraszamy na radiową relację z III Międzynarodowego Festiwalu Wielogatunkowej Muzyki Rusinów.

Audycja w czwartek o godz. 19.00, powtórka w niedzielę o 19.00.

1419420_878547312214059_1324073328_o

* Колядуваня з Благодаром * Kolędowanie z Błahodarem

Од цніня за спільным сьпівом, през спільне колядуваня, до стрічы по роках… Єдным словом вертаме думками до „часів Благодару”. Про тото бесідувати будут Наталія Цьолка з Андрийом Кайфашом. Просиме на авдицию в віторок о 19.00, повторіня емітуване буде в неділю о 18.00.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Od tęsknoty za wspólnym śpiewem, przez wspólne kolędowanie, do spotkania po latach…Czyli jednym słowem wracamy myślami do „czasów Błahodaru”. O tym rozmawiać będzie Natalia Ciołka z Andrzejem Kajfaszem. Zapraszamy na audycję we wtorek o godz. 19:00, powtórka emitowana będzie w niedzielę o 18.00.
blahodar

* Стрічы караімско-лемківскы * Spotkania karaimsko-łemkowskie *

В імени орґанізаторів Стоваришыня Польскых Караімів і Вроцлавского Центра Социяльного Розвитку,
красьні просиме на
ЛЕМКІВСКО-КАРАІМСКЫ
СТРІЧЫ З МУЗИЧНЫМ ДІДИЦТВОМ.
Концерт буде проходил во Вроцлавскым Етноґрафічным Музею, 19 грудня 2015 рока, початок о годині 18.00.

Лемківску культуру буде репрезентувал ансамбль Припадок з Вроцлавя. Групу творят молоды люде, залюблены в музиці Карпат, музиці
іх предків. Головным інструментом, на котрым ся операют
є голос, котрий, як самы бесідуют, дозвалят выкликати
в чловеку позитивны емоциі. Караімів репрезентувал буде Михал Куліченко, вроджений на Украіні, а од рока звязаний з Вроцлавйом, де плекат традициі своіх передків.
В выконаню Михала почуеме караімскы пісьні
в авторскых аранжациях.

Радіо-Лемко яко медіальний патрон щыро просит на подію!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

          W imieniu organizatorów, Związku Karaimów Polskich
i Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego,
serdecznie zapraszamy na
„ŁEMKOWSKO-KARAIMSKIE
SPOTKANIA Z DZIEDZICTWEM MUZYCZNYM”.
Koncert odbędzie się we Wrocławskim Muzeum Etnograficznym, 19 grudnia 2015 roku, początek
o godzinie 18.00.

Kulturę łemkowską będzie reprezentował zespół Prypadok
z Wrocławia. Grupę tworzą młodzi ludzie, zakochani w muzyce Karpat, muzyce ich przodków. Głównym instrumentem,
na którym się opierają jest głos, który, jak sami mówią, pozwala wywołać w człowieku pozytywne emocje. Karaimów będzie reprezentował Michał Kuliczenko, urodzony na Ukrainie
a od roku związany z Wrocławiem, gdzie pielęgnuje tradycje swoich przodków. W wykonaniu Michała usłyszymy karaimskie pieśni w autorskich aranżacjach.

Radio-Lemko jako patron medialny
serdecznie zaprasza na wydarzenie!

koncert_Karaimi

* Aвдициi того тыжня / Audycje tego tygodnia *

Для заробленых, спізьняльскых і тых, котры мают планну памят ;) Можете почути програмы того тыжня :)

18.00 Од сьпівака не одыйдеш смутний
Реляция з 43 Маковицкой Струны в Бардійові.

19.00 Let’s Speak Lemko
Перша лекция лемківского языка по англицкы.

20.00 За горами, за лісами є… ЛЕМКОЛЯНД!
Бесіда з творцями першой лемківской страны для діти.

21.00 З Надійом магічні в свята
Андрий Кайфаш про святочну платню ансамблю Надія.

22.00 Лемківскій соловій
Бесіда з Христином Соловій і презентация єй дебютовой платні „Жива вода”.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Dla zapracowanych, spóźnialskich i tych, którzy mają słabą pamięć ;) Możecie usłyszeć programy tego tygodnia :)

18.00 Od śpiewaka nie odejdziesz smutny
Relacja z 43. edycji festiwalu Makovicka Struna w Bardejowie.

19.00 Let’s Speak Lemko
Pierwsza lekcja języka łemkowskiego po angielsku.

20.00 Za górami, za lasami jest… LEMKOLAND!
Rozmowa z twórcami pierwszej łemkowskiej strony dla dzieci.

21.00 Z Nadiją magicznie na święta
Andrzej Kajfasz o świątecznej płycie zespołu Nadija.

22.00 Łemkowski słowik
Rozmowa z Chrystyną Sołowij i prezentacja jej debiutanckiej płyty „Żywa woda”.

nedila

* За горами, за лісами… є Лемколянд! * Za górami, za lasami… jest Lemkoland! *

Просиме на авдицию в Радіо Лемко, тым разом почуєте, як зъявил ся Лемколянд, одкаль ся взял Хованец і в якых лемківскых ініціативах можут взяти участ Вашы діти. Про історию і пляны Лемколянду оповідят єй творці: Марта і Христофор Бутрины, і головний інспіратор – іх сыночок Олесь :)

Програм емітуваний буде в суботу о год. 19.00, повторіня в неділю о 20.00.

Увага! Маме для Вас конкурс :) Слухайте уважні авдициі, з ньом буде звязане зьвіданя конкурсове, котре почуєте під конец програму ;) Своі одповіди присилайте на адрес: info@radio-lemko.pl

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Zapraszamy na audycję w Radio Lemko, tym razem usłyszycie, jak powstał Lemkoland, skąd się wziął Chowanec i w jakich łemkowskich inicjatywach mogą wziąć udział Wasze dzieci. O historii i planach Lamkolandu opowiedzą jej twórcy: Marta i Krzysztof Butrynowie, i główny pomysłodawca – ich synek Oleś :)

Program emitowany będzie w sobotę o godz. 19.00, powtórzenie w niedzielę o 20.00.

Uwaga! Mamy dla Was konkurs :) Słuchajcie uważnie audycji, z nią będzie związane pytanie konkursowe, które usłyszycie pod koniec programu ;) Swoje odpowiedzi przysyłajcie na adres: info@radio-lemko.pl

lemkoland

* З Надійом магічні в Свята * Z Nadiją magicznie na Święta *

Запрашаме на бесіду з Андрийом Кайфашом – основательом групы «Надія». В авдициі премєрово почуєме коляды з найновшого альбуму «Магія свят» (на знимці обкладинка платні). Ансамбль «Надія» был оснований в 2008 р. В репертуарі групы мож почути фольк, рок, реґе, фанк і ска.

Увага! Маме для Вас КОНКУРС! :) Можете выграти плыту з колядами і не лем! До того з аутоґрафами членів ансамблю «Надія» :) Буде як раз на Свята! Як єй дістати?
1. Найперше удоступнити на Фейсбуку пост о тій авдициі.
2. Потім уважні слухати програм і одповісти на зьвіданя: Як великій буде наклад альбуму «Магія Свят»?
3. Своі одповіди прислайте на адрес: info@radio-lemko.pl
З поправных одповіди выльосуєме переможця :)

Авдиция в Радіо Лемко в пятницю о год. 19.00, повторіня в неділю о год. 21.00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Zapraszamy na rozmowę z Andrzejem Kajfaszem – założycielem grupy „Nadija”. W audycji premierowo usłyszymy kolędy z najnowszego albumu „Magia Świąt” (na zdjęciu okładka płyty). Zespół „Nadija” został założony w 2008 r. W repertuarze grupy można usłyszeć folk, rock, reggae, funk i ska.

Uwaga! Mamy dla Was KONKURS! :) Możecie wygrać płytę z kolędami i nie tylko! Do tego z atografami członków zespołu „Nadija” :) Będzie w sam raz na Święta! Jak ją dostać?
1. Najpierw udostępnijcie na Facebooku post o tej audycji.
2. Następnie uważnie słuchajcie programu i odpowiedzcie na pytanie: Jak duży będzie nakład albumu „Magia Świąt”?
3. Swoje odpowiedzi przysyłajcie na adres: info@radio-lemko.pl
Z poprawnych odpowiedzi rozlosujemy zwycięzcę :)

Audycja w Radio Lemko w piątek o godzinie 19.00, powtórka w niedzielę o godzinie 21.00.

nadija

 

 

 

* Лемківскій соловій * Łemkowski słowik *

Коли Христина гвошла на сцену шоу „Голос Країни”, нихто не сподівал ся, же тото „дівчатко” може положыти на коліна украіньску публику. Молода артистка однесла ся до свого лемківского коріня, а пісьня „Горе долов ходжу”, якой навчыла ся од бабы, запала в памят не лем Украінцям, але і вшыткым Лемкам за границями, котры виділи єй перший выступ. А был то лем початок…

Христина Соловій выдала недавно свій дебютовий альбум „Жива вода” і рыхтує ся до турне. В тым горячым часі нашій приятельці, Ірині Кметь, повело ся зімати Христину в бігу і побесібувати з ньом о музыці, лемківскій традициі, досьвідчынях і плянах… В часі найближшой авдициі будете мати можливіст почути пісьні з платні „Жива вода”, яка недавно зявила ся на музычным рынку.

На програм просиме в четвер о год. 19.00, повторіня в неділю о 22.00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Kiedy Chrystyna weszła na scenę show „Holos Krainy” (ukraiński odpowiednik „The voice of Poland”), nikt nie spodziewał się, że to „dziewczę” może położyć na kolana ukraińską publikę. Młoda artystka odniosła się do swoich łemkowskich korzeni, a pieśń „Hore dolow chodżu”, której nauczyła się od babci, zapadła w pamięć nie tylko Ukraińcom, ale i wszystkim Łemkom za granicami, którzy widzieli jej pierwszy występ. A był to dopiero początek…

Chrystyna Sołowij wydała niedawno swój debiutancki album „Żywa woda” i szykuje się do tournee. W tym gorącym czasie naszej przyjaciółce, Irynie Kmet’, udało się złapać Chrystynę w biegu i porozmawiać z nią o muzyce, łemkowskiej tradycji, doświadczeniach i planach… W czasie najbliższej audycji będziecie mieli możliwość usłyszeć utwory z płyty „Żywa woda”, która niedawno zjawiła się na muzycznym rynku.

Na program zapraszamy w czwartek o godz. 19.00, powtórzenie w niedzielę o 22.00.

11888123_1634722470074019_512064988245443307_n

* Berber whisky i tajin masaż *

Zapraszamy na slajdowisko z udziałem Barbary Borejszo i Natalii Hładyk. Gęste opowieści różnej treści o tym, co to jest Berber whisky i tajin masaż. Będzie można usłyszeć, spróbować, zobaczyć, powąchać, a nawet dotknąć. Tym razem coś innego, niełemkowskiego dla Was mamy :-)
12 grudnia, godz. 18:00 Centrum Kultury im. B. I. Antonycza
Przybywajcie!

Marocco

* Одышли од нас пан Михал Романяк * Odszedł od nas pan Michał Romaniak *

Зо смутком інформуєме о смерти пана Михала Романяка, головного ініціатора будовы церкви в Михалові, долголітнього жака церкви і старосты Лемківской Ватры на Чужыні в Михалові. Пан Михал Романяк вродили ся в 1937 році во Фльоринці, на Лемковині. Одышли од нас 8 грудня.

Со святыма упокой. Вічная Памят!

Похорон зачне ся в четвер 10 грудня 2015 р. о 09.00 год. в православній церкви св. Архангела Михала в Михалові.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ze smutkiem informujemy o śmierci pana Michała Romaniaka, głównego inicjatora budowy cerkwi w Michałowie, wieloletniego żaka cerkwi i starosty Łemkowskiej Watry na Obczyźnie w Michałowie. Pan Michał Romaniak urodził się w 1937 roku we Florynce, na Łemkowynie. Odszedł od nas 8 grudnia.

Niech spoczywa w pokoju. Wicznaja Pamiat!

Pogrzeb zacznie się w czwartek 10 grudnia 2015r. o 09.00 godz. w prawosławnej cerkwi św. Michała Archistratega w Michałowie.

candlelight-596158_1280