* Під небом Ниского Бескиду / Pod niebem Beskidu Niskiego *

Маме можливіст обізрити Лемковину з погляду пташачого льоту. На фільмі вказаны сут нашы горы, лісы, церквы, цмонтері і села, котрых юж неє. Рекомендуєме Вам на хвильку ся затримати і задумати над тым образом. Крас наша земличка! <3
– – – – – – – – – –
Mamy możliwość zobaczyć Łemkowynę w lotu ptaka. Na filmie ukazane są nasze góry, lasy, cerkwie, cmentarze i wsie, których już nie ma. Zachęcamy Was, by na chwilkę się zatrzymać i oddać refleksji nad tym obrazem. Piękna jest nasza ziemia! <3

* Люблю тебе, рідний краю ч. 2 / Kocham Cię, ojczysty kraju cz. 2 *

Так зачынат ся єден з першых вершів Федора Лазорика, написаний іщы за молодых років в ріднім Бехерьові. О тім, што своє, миле, але тіж боляче оповідят мешканці Бехерьова – Марія з роду Тутко і іх муж Андрий Юрічкові. Дізнате ся, на што люде вішали пушкы до двери і хто будувал православну Церков в Бехерьові. Рішыме тіж, ци треба ся бояти „охманскых квапків”.

Емісия в віторок (3.10) о годині 20:00, повторіня в суботу і неділю, тіж о годині 20:00.

– – – – – – – – – – – – – – –

To początek jednego z pierwszych wierszy Fedora Lazoryka, które były przez niego pisane w czasach młodości w ojczystym Becherovie. O tym, co rodzime, bliskie sercu, jak również zadające temu sercu ból, opowiedzą mieszkańcy Becherova – Marija z rodu Tutko i Andrij Juriczkovi. Dowiecie się, po co ludzie zawieszali puszki na drzwiach i kto budował prawosławną Cerkiew w Becherovie. Wyjaśnimy też czy należy bać się „ochmańskich kvapkiv”.

Emisja we wtorek (3.10) o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę, również o 20:00.

Церков в Бехерьові, фот. Анна Баняс / Cerkiew w Becherowie, fot. Anna Banias

* Люблю тебе, рідний краю ч. 1 / Kocham Cię, ojczysty kraju cz. 1 *

Так зачынат ся єден з першых вершів Федора Лазорика, написаний іщы за молодых років в ріднім Бехерьові. О тім, што рідне, миле, але тіж боляче повідят мешканці Бехерьова – Марія з роду Тутко і їх муж Андрій Юрічкові. Почуєте, як бехерівчане памятают мадярскє і німецкє пануваня в селі, дізнате ся, де Жыди ходили в шабас і ци вартат молити ся перед школом.

Емісия в понедільок (2.10) о годині 20:00, повторіня в суботу і неділю о годині 19:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

To początek jednego z pierwszych wierszy Fedora Lazoryka, które były przez niego pisane w czasach młodości w ojczystym Becherovie. O tym co rodzime, bliskie sercu, jak również zadające temu sercu ból opowiedzą mieszkańcy Becherova – Marija z rodu Tutko i Andrij Juriczkovi. Usłyszycie jak miejscowi wspominają węgierskie i niemieckie panowanie we wsi, dowiecie się gdzie Żydzi w dzień szabasu i czy warto modlić się przed lekcjami.

Emisja w poniedziałek (2.10) o o godzinie 20:00, powtórka w sobotę i niedzielę o godzinie 19:00.

Бехерів, фот. Анна Баняс / Becherov, fot. Anna Banias