* Шевченківский вечер в Ґорлицях * Szewczenkowski wieczór w Gorlicach *

9 марця виполнила ся округла 200. річниця народин Тараса Григоровича Шевченка – украіньского поета, писменника, артиста, фольклориста, етнографа, громадского і політычного діяча. Обєднаня Лемків запрашат на вечер присьвячений ювілею того велького творця. Стріча одбуде ся 23 марця (неділя) в Центрі Культуры ім. Б. І. Антонича.

– – – – – – – – – – –

9 marca minęła okrągła 200. rocznica narodzin Tarasa Hryhorowycza Szewczenki – ukraińskiego poety, pisarza, artysty, folklorysty, etnografa, działacza społecznego i politycznego.
Zjednoczenie Łemków zaprasza na wieczór poświęcony jubileuszowi tego wielkiego twórcy. Spotkanie odbędzie się 23 marca (niedziela) w Centrum Kultury im. B.I. Antonycza.

Obrazek

* Dokąd miss w dresie chodziła? Rozmowa z Natalią Pelak! * Кади мiсс в дресовых портках ходила? Бесiда з Наталiйом Пеляк! *

Obrazek

О жытю, школi i о тым, ци то правда, што мiсс красит личка на нiч :) Бесiда з тайным агентом Лемкiвской Службы Безпекы – Наталiйом Пеляк :-) Веце в аудициi, як все в суботу о 19.00 в Радiо-Лемко.

O życiu, szkole i o tym, czy to prawda, że miss maluje się przed spaniem :) Rozmowa z tajnym agentem Łemkowskiej Służby Bezpieczeństwa – Natalią Pelak :-) Więcej, jak zawsze w sobotę o 19.00 w Radio-Lemko.pl

Powtórka audycji w niedzielę o godz.13.00

* Wieczornica w Szczecinie * Вечорниця в Щецiнi *

Niedawno informowaliśmy Was o „Maslanyci”, która miała się odbyć 1 marca w Szczecinie. Z powodu ostatnich wydarzeń na Ukrainie organizatorzy odwołali imprezę. W tym czasie odbędzie się Wieczornica, poświęcona pamięci ofiar w Kijowie. Planowane są występy teatralne i muzyczne oraz zbiórka pieniędzy dla poszkodowanych i ich rodzin. Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie wydarzenia:
 
1 marca (sobota)
Szczecin, Dom Kultury „Słowianin”
godz. 19.00
 
Недавно iнформувалисме Вас о „Масляницi”, яка мала быти 1 марця в Щецiнi. З причыны остатнiх подiй на Укаiнi органiзаторе одкликали забаву. В тым часi буде Вечорниця присьвячена жертвам в Кыэвi. Плануваны сут театральны i музичны выступы, зберати будут тiж пiнязi для пошкодженых i iх родин. Детальну iнформацию найдете на странi выдарiня: https://www.facebook.com/events/577693455650387/602613853158347/?ref=notif&notif_t=plan_mall_activity
 
1 марця (субота)
Щецiн, Дом Культуры „Словянiн”
год. 19.00

* Znamy wyniki konkursu! * Знаме результаты конкурсу! *

W audycji „Zahrajte mi huszli… – Siostry Boczniewicz na ludowo i poważnie” ogłosiliśmy konkurs, w którym można było wygrać płytę zespołu z podpisami. Wystarczyło wyjaśnić, dlaczego muzycy wybrali właśnie takie kolory swoich strojów. Kluczem do odpowiedzi są barwy rusińskiej flagi. Poprawną odpowiedź nadesłała do nas Paulina Krynicka i do niej powędruje nagroda :-) Gratulujemy!
 
В аудициi „Заграйте мі гушлі… – Сестры Бочнєвич на людово і поважні” оголосилисме конкурс, в котрым мож было выграти альбом ансамблю з підписами. Старчыло лем пояснити, чом музиканты выбрали власьні такы кольоры своіх строів. Ключом до одповiди сут кольоры руснацкой фаны. Добру одповід прислала до нас Пауліна Криницка і до ньой трафит нагорода :-) Гратулюєме!
Obrazek

* Реляция зо стрiчы „Лемківски ліси – спір о справедливіст” * Relacja ze spotkania „Łemkowskie lasy – spór o sprawiedliwość” *

Реляция зо стрiчы яка мала мicце 9.02.2014 в Ґорлицях в центрум Культури iм. Б.И. Антонича. В стрiчы участ взяли юристи, представникы Мiнiстерства Середовиска, Скарбу Паньства i Регiональных Дирекций Паньствовых Лiсiв.

Запрашаме до выслуxаня аудициі !

Relacja ze spotkania jakie miało miejsce 9.02.2014. w Gorlicach, w centrum Kultury im. B.I. Antonycza. W spotkaniu wzięli udział prawnicy, przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Skarbu Państwa i Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych

Zapraszamy do wysłuchania audycji  w sobotę (22.02.2014 r.), o godz. 19.00

Повториня проґраму в недiлю щ 13.00
Powtórzenie programu w niedzielę o godz. 13.00

Obrazek

* Презентаця книжки авторства Петра Пиртея «Лемківски говірки», Горлиці 2013 (ред. В. Гойсак, рецензент проф. М. Лесів) *

Obrazek

Спеціальний гіст спітканя – Лілія Тхір – дочка Петра Пиртея
23.02.2014 16:00

В програмі:
– житєва стежка Автора і його наукова спадщина;
– презентація мультимедіальна старих фотографій з Криниці, Фльоринки, Перунки, Ґорлиц (Руска бурса), Кросна – місц, пов’язаних з житьом Петра Пиртея;
– презентація наукових видань, присвячених лемківским говіркам од кінця ХІХст. – описи говірок, словники;
– дискусія про сучасний стан лемківской бесіди;
– мовне вихованя в наших родинах.

ЗАПРАШАМЕ