* Absolutne rarytasy – czyli program łemkowskiej Watry. Przeczytaj, zaplanuj wszystko i przyjedź. Będą łemkowie z całego świata. Ty także powinieneś tam być! *

Obrazek

Wszystkie drogi prowadzą do Żdyni. Po raz 32 w dniach od 18 do 20 lipca 2014 roku zapłonie symboliczny ogień Łemkowskiej Watry, a Zdynia po raz kolejny stanie się miejscem tętniącym łemkowską kulturą. Każdego roku stawiamy sobie bardzo wysoką poprzeczkę, starając się spełnić Wasze kulturalno-muzyczne oczekiwania. Dbamy o to, aby trzydniowy program imprezy ukazywał maksymalnie szeroki kontekst kulturowy naszej społeczności, a tym samym etniczne zróżnicowanie dawnych mieszkańców Karpat. Z drugiej jednak strony mamy świadomość, że  trudno jest pokazać wszystko kiedy ma się  tylko 72 godziny.

Podczas tegorocznej edycji przewidzieliśmy sporo koncertów, konkursów, warsztatów, program dla najmłodszych watrowiczów oraz spotkania autorskie. Oddamy Państwu do użytku nowy obiekt, o który wzbogaciliśmy infrastrukturę obiektu Łemkowskiej Watry.

Muzyczna strona imprezy to przegląd zespołów i tego co aktualne w muzycznym brzmieniu wśród naszych hudaków. Różnorodne i twórcze ujęcie tradycji połączone z elementami kultury współczesnej przyczynia się do szerszego popularyzowania cech wyróżniających naszą kulturę. Watra jest imprezą kulturalną o wymiarze transgranicznym, ma charakter kulturotwórczy, edukacyjny oraz integrujący Łemków rozsianych po całym świecie. Wyróżnikiem jej jest bez wątpienia kontakt z żywą kulturą łemkowską oraz możliwość spotkania się, czasem po latach… Postaramy się spełnić Wasze muzyczne oczekiwania.

Na XXXII żdyńskiej scenie wystąpią między innymi:

– rodzimą kulturę łemkowską zaprezentują, m.in. Zespół Pieśni i Tańca „Ruskyj Kerestur” z Serbii, Zespół Pieśni i Tańca „Łemkowyna” ze Lwowa, Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera” z Legnicy, Zespół Pieśni i Tańca „Karpatianyn” z Preszowa, chór „Zoria” z Uścia Gorlickiego, zespół folklorystyczny „Studeńka” z Kałusza, zespół folklorystyczny „Roztoka” z Rudnej, zespół wokalny „Jaworyna” z Drohobycza, zespół obrzędowy „Słowinka” ze Sloviniek,

– w tym zespoły dziecięce, m.in: Zespół Pieśni i Tańca „Kozaky Podilla”, „Łemkiwskyj Perstenyk” z Gładyszowa, „Ruczaj” z Małastowa, „Łemczatko” z Kałusza, „Hałycki wizerunky” z Czortkowa, „Słowinoczka” ze Sloviniek, chór „Rosa” z Uścia Gorlickiego,

– program Łemkowskiej Watry zaszczycą również: zespół Filharmonii Lwowskiej „Wysokyj Zamok”, Zespół Pieśni i Tańca „Arkan” z Przemyśla, zespół taneczny „Horycwit” – IV LO w Legnicy, zespół wokalny „Krajka” z Przemyśla, zespół ludowy „Riasziwian” z Reszova,

– a także soliści i muzycy, m.in: Sofija Fedyna ze Lwowa, Ihor Kreta z Preszowa wraz z solistami, Jarosława Dykaluk z Tarnopola,

– w programie wieczornym wystąpią gwiazdy muzyki rock, folk …: „Los Colorados” z Tarnopola, „The Vyo” z Kijowa, „Nadija” z Leszna Górnego, „Lemko-Tower” ze Strzelec Krajeńskich, „308” z Użhoroda, „Słowiany” z Krakowa,

– oraz sobotni zawsze oczekiwany Konkurs „Miss Łemkowyny”!

W programie spotkań autorskich przyjrzymy się:
– Epifaniuszowi Drowniakowi – Nikiforowi – Jan Trzupek, Joanna Zemanek, Grzegorz Sztwiertnia
– „Ruś Krosnieńska” – Sebastiana Dubiela-Dmytryszyna
– “Historia Łemków. Od średniowiecza do czasów współczesnych” oraz  “Działania Wojska Polskiego w południowo-wschodniej Polsce, w świetle tajnych raportów wywiadu czechosłowackiego” – Bohdan Halczak

– Panel socjologiczno-etnograficzny poświęcony kwestiom tożsamości Łemków

Ponadto imprezie towarzyszą:
– XX. Łemkowska Spartakiada
– Konkursy sprawnościowe
– Konkurs „Miss Łemkowyny”
– VII. Watroczka dla najmłodszych
– akcje artystyczne i muzyczne na „Lemko-Street”
– Konkurs dla młodych łemkowskich małżeństw „Moja Rodyna”
– Zjazd absolwentów Liceum Ukraińskiego w Legnicy
– Obchody rocznicowe i okolicznościowe

Zapraszamy !!!

* Не дайте ся просити ! * Nie dajcie się prosić :) *

Obrazek

Грекокатолицка Парафія під покровом Різдва Івана Хрестителя в Заміницях запрaшат на Лемківскый Кермеш 5 липця 2014 р. Веце iнформациi на фейсбуковым выдарiню. Реляция зо стрiчы уж недолго в Радiо-Лемко.pl !

https://www.facebook.com/events/721909077874399/?ref=notif&notif_t=plan_user_invited

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Greckokatolicka Parafia pw. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela w Zamienicach zaprasza na Łemkowski Kermesz 5 lipca 2014 r.

Więcej informacji na facebookowym wydarzeniu. Relacja ze spotkania już niedługo w Radio-Lemko.pl !

https://www.facebook.com/events/721909077874399/?ref=notif&notif_t=plan_user_invited

* Szlak pielgrzymkowy na pograniczu polsko-słowackim *

Obrazek

W dniu 28.06.2014 r. (sobota) zapraszamy do ZDYNI
na promocję szlaku połączoną z otwarciem wystawy fotografii pt.

KAPLICZKI. LUDOWA SZTUKA SAKRALNA BESKIDU NISKIEGO
autorstwa Roberta Huka

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW OD GODZINY 9.00
OBIEKT ŁEMKOWSKIEJ WATRY W ZDYNI

Wstęp wolny

Program spotkania – godz. 10.00
1. Przywitanie gości – Stefan Hładyk
2. Prezentacja projektu „Szlak pielgrzymkowy na pograniczu polsko-słowackim” – Elżbieta Wansacz
3. Otwarcie wystawy fotografii „Kapliczki. Ludowa sztuka sakralna Beskidu Niskiego”, autorstwa Roberta Huka – słowo autora
4. Omówienie wybranych miejsc kultu pielgrzymkowego na szlaku i ich znaczenie dla społeczności lokalnej
5. Prezentacja multimedialna – współpraca na pograniczu polsko-słowackim
6. Lunch
7. Wolne spędzanie czasu, zwiedzanie obiektu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013

Purojekt spolufinancovany Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štástneho rozpočtu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007-2013.

* Konferencja – Nikifor – Zapraszamy * Конференція – Nikifor *

Obrazek


Centrum Kultury im B. I. Antonycza – Центр культури ім Б. І. Антонича, ul. Dworzysko 5, Gorlice

„Pasjonaci , amatorzy – sztuka do szuflady”, Zdzisław Thol
„Świat w małym pudełeczku schowam – Nikifora notatnik ze świata”, Joanna Zemanek
„Kino dokumentalne – film faktów czy film fikcji?”, Jacek Ziemek
„Nikt jak Nikifor. Nikt jak Niko Pirosmani”, Jan Trzupek

26 czerwca 2014, godz. 19.00

———————————————————————-
«Пасйонати, аматори – мистецтво до шуфляди, Здзіслав Толь
«Сьвіт в маціцькій скринці заховам – Никифорови записки зо сьвіта», Йоанна Земанек
«Документальне кіно – фільм фактів чи фільм фікції?», Яцек Зємек
«Нихто як Никифор. Нихто як Ніко Піросмані», Ян Тшупек

26 червня 2014 р., 19.00 год.

* Ансамбль „Надiя” в програмi Х-Фактор * Zespoł „Nadija” w programie X Factor *

https://www.youtube.com/watch?v=UNF9Cq0Y-EQ&feature=youtu.be

Справдте як хлопчыска заграли на велькым екранi

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Sprawdźcie jak chłopaki zagrali na wielkim ekranie

* Проба з 7кропком * Próba z 7kropką *

Obrazek

На тоту аудицю запрашаме до Вроцлавя, де мiкрофон Радiо-Лемко гостил на пробi ансамблю 7Кропка. Будеме бесiдували о iнспiрацях, музицi i планах на будуче. Не бракне тiж пльоток з вроцлавско-лемкiвского сьвiтка, хто сой купил мешканя, а хто i з кым возит лежанку трамвайом.

Просиме на год. 19.00 в суботу. Повторiня аудициi в недiлу о год. 13.00.

———————————————

Na tę audycję zapraszamy do Wrocławia, gdzie mikrofon Radio-Lemko gościł na próbie zespołu 7kropka. Będziemy rozmawiać o inspiracjach, muzyce i planach na przyszłość. Nie zabraknie też plotek z wrocławsko-łemkowskiego światka, kto kupił sobie mieszkanie, a kto i z kim wozi kanapę tramwajem.

Zapraszamy na godz. 19.00 w sobotę. Powtórka audycji w niedzielę o godz. 13.00.

* Одновліня памятника жертв Талергофу * Odnowa pomnika ofiar Talerhofu *

Obrazek

З ініціатыви Осередка Православной Культуры „Ельпіс” планувана є реновация памятника, поставленого в 1934 р. в селi Чарне на памят розстріляного в Горлицях православного духовного Максима Сандовича і вязнів табору в Талергофі. Веце о iнiцiатывi i о тым, як можете єй підтримати, дізнате ся гев:
https://www.facebook.com/events/299001570267494/

Посьвячыня одновленого памятника одбуде ся 13.09.2014 р.

——————————————————————————

Z inicjatywy Ośrodka Prawosławnej Kultury „Elpis” planowana jest renowacja pomnika, postawionego w 1934 r. we wsi Czarne w intencji rozstrzelanego w Gorlicach prawosławnego duchownego Maksyma Sandowicza i więźniów obozu w Talehofie. Więcej o inicjatywie i o tym, jak możecie ją wesprzeć, dowiecie się stąd:
https://www.facebook.com/events/299001570267494/

Poświęcenie odnowionego pomnika odbędzie się 13.09.2014 r.

* Иде літо до Любіна * Idzie lato do Lubina *

Obrazek

Знате коли в Лемків зачынат ся літо? Юж в тоту суботу! Приіжджайте до Любіна, будуе музика, будут сьпівы і добра забава, принесте зо собом мериндзю і добрий настрій. Памятайте, як повідат приповідка „єден Лемко літа не чынит”, то чым нас буде веце, тым ліпше

31 мая, Любін (за готельом Еуропа), стартуєме о год. 16.00.
Органiзаторамы стрiчы сут Стоваришыня Православне i Парафiя Православна в Любiнi.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Wiecie kiedy u Łemków zaczyna się lato ? Już w tę sobotę ! Przyjeżdżajcie do Lubina, będzie muzyka, będą śpiewy i dobra zabawa, przynieście z sobą prowiant i dobry nastrój. Pamiętajcie, jak powiada przysłowie „jeden Łemko lata nie czyni”, dlatego im więcej nas będzie, tym lepiej.


31 maja, Lubin (za hotelem Europa), startujemy o godz. 16.00
Organizatorami spotkania jest Stowarzyszenie Prawosławne i Parafia Prawosławna w Lubinie.

* Потрібна поміч на Балканах * Potrzebna pomoc na Bałkanach *

Obrazek
Як інформували нас медіа в остатніх днях, найвекша од 100 років вода затопила міста в Сербіі і Босьні, ціли родини лишыли ся без даху над головом і варунків до жытя.
Наше радіо отримало лист, в якым о. Мирослав Кернишин звертат ся о поміч для парафіян грекокатолицкой церкви Христа Царя в Баня Луці (Босьня). Лист найдете в додатку.
Можете тіж переказати дари, збірка організувана є м.ін. во Вроцлаві, приєднайте ся до акциі! Приносте ідло, посьціль, лахы, притулянки для діти… О тым, што потрібне і як можете помочы дізнате ся гев: https://www.facebook.com/events/1448799375363600/

——————————————————————–
Jak informowały nas media w ostatnich dniach, największa od ponad 100 lat powódź zatopiła miasta w Serbii i Bośni, całe rodziny pozostały bez dachu nad głową i warunków do życia.
Nasze radio otrzymało list, w którym o. Myroslav Kernyszyn zwraca się z prośbą o pomoc dla parafian grekokatolickiej cerkwi Chrystusa Zbawiciela w Banja Luce (Bośnia). List znajdziecie w załączniku.
Możecie również przekazać dary, zbiórka organizowana jest m.in. we Wrocławiu, przyłączcie się do akcji! Przynoście produkty spożywcze, pościel, ubrania, przytulanki dla dzieci… O tym, co potrzebne i jak możecie pomóc dowiecie się tutaj: https://www.facebook.com/events/1448799375363600/

* Program XXIV Łemkowskiego Kermeszu w Olchowcu *

————————–
Sobota – 17.05.2014
————————–
godz. 18.00
Weczirnia w Cerkwi pw. Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja w Olchowcu

godz. 20.00
Występy sceniczne:
Łemkowski zespół folklorystyczny „Wilsznia” z Polan
Łemkowski zespół regionalny „Studeńka” z Kałusza (Ukraina)
Wieczorne muzykowanie Rusnackiego zespołu muzycznego „Alegro” z Jedlova (Słowacja) i „Hrame lem”

—————————–
Niedziela – 18.05.2014
—————————–
godz. 11.00
Liturgia w Cerkwi pw. Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja w Olchowcu w obrządku grecko-katolickim, której przewodniczyć będzie biskup pomocniczy Archidiecezji Warszawsko – Przemyskiej Eugeniusz Popowicz

godz. 13.30
Uroczyste otwarcie XXIV Łemkowskiego Kermeszu w Olchowcu

Program koncertowy:
—————————
godz. 13.45
Łemkowski zespół regionalny „Studeńka” z Kałusza (Ukraina)
Łemkowski zespół folklorystyczny „Osławiany” z Mokrego
Łemkowski dziecięco-młodzieżowy zespół regionalny „Lemkiwskyj perstenyk”
Program poetycko-wokalny rusnackiej grupy teatralnej z Reszova (Słowacja)
Zespół regionalny „Lubatowianie” z Lubatowej
Zespół folklorystyczny „Chorkowianie” z Chorkówki

godz. 18.30
Wieczorne muzykowanie „Hrame lem”

—————————————–
W programie Kermeszu również:
—————————————–
– konkurs śpiewu łemkowskich pieśni dla dzieci i młodzieży „Śpiewaj Łemkowszczyzno”
– wystawa autorstwa Tadeusza Kiełbasińskiego „Olchowiec dawniej a dziś 1581-2014”
– wystawa pocztówek „Cerkiew w pejzażu Łemkowszczyzny” ze zbiorów Jerzego Młynarskiego
– konkurs drużynowy w przeciąganiu liny

Oj, będzie się działo :-)