* Христос Воскрес ! Великден в Церквы ! * Chrystus Zmartwychwstał ! Wielkanoc w Cerkwi ! *

Христос Воскрес! Великден в Церквы !

Перед намы радісний час Господнього Воскресіня, запрашаме Вас до выслуханя аудициі про Великден в Церквы. О значиню служынь, церковных текстів і красі Пасхального часу, буде радила Наталя Цьолка.
Веце в Радіо-Лемко, в неділю о год. 19.00. Повторіня, в понеділок о год. 13.00

Христос Воскрес!

Chrystus Zmartwychwstał! Wielkanoc w Cerkwi!

Przed nami radosny czas Zmartwychwstania Pańskiego, zapraszamy Was do wysłuchania audycji o Wielkanocy w Cerkwi. O znaczeniu nabożeństw, tekstów cerkiewnych i pięknie Paschalnego czasu, opowiadać będzie Natalia Ciołka.
Więcej w Radio-Lemko w niedzielę o godz. 19.00. Powtórka, w poniedziałek o godzinie 13.00

audycja wielkanocna

Chrystus Zmartwychwstał!

* Великодна малюванка в Лемколянді * Wielkanocna malowanka w Lemkolandzie *

Для нашых наймолодшых писанкы до выдрукуваня і помалюваня.

Dla naszych najmolodszych pysanky do wydrukuwania i pomaluwania.

http://lemkoland.com/maluwanky/pysanky-maluwanky/

lemkoland