Там в Ґорлицях заберают хлопців за воячків / Tam w Gorlicach biorą chłopców za żołnierzy

В лемківскій поезиі ци сьпіванках барз часто гостит війна, адже до жывого допекла нашым предкам. I сьвітова війна лишыла пятно в істориі Лемків. Головны діяня східнього фронта од осени 1914 до мая 1915 рока вели ся на Лемковині, але нашы прадідове, котрых Австриякы взяли до свойой армiі пак бороли ся головні на італийскым фронті. В І сьвітову війну Бескыды стали ся простором твердых боів. Ления фронту переходила през неєдно наше село, котрого мешканці были сказаны на ласку стоячых ту війск. Деякы села будучы важныма стратегічні місцями, нераз переходили з рук до рук, так як барз знищены Ґорлиці. Завзяты боі медже Австрияками а Росиянами вели ся тiж в Ґладышові, бо Росияне хотячы вдерти ся до полудньовой Європы ішли на Будапешт и Відень. В проґрамі оповіме, яку долю жытелям сіл находячых ся попри лениі фронта принесли подіі тамтых двох років. З нагоды 106. річниці ґорлицкой операциі, што почала ся 2 мая 1915 рока, o війсковых діянях и ситуациі мешкаючых ту Руснакiв оповідят історик Петро Вірхнянскiй з Ґладышова.

Премієра авдициі в середу 28.04.2021 o годинi 20:00. Повториме ю в суботу і неділю (1-2.05.2021) o годині 14:00.

– – – – – – – – – – – – – –

Wojna jest często poruszanym wątkiem w poezji i muzyce łemkowskiej, gdyż mocno doświadczyła naszych przodków. I wojna światowa odcisnęła swe piętno w historii Łemków. Główne działania na froncie wschodnim od jesieni 1914 roku do maja 1915 r. rozgrywały się między innymi na terenie Łemkowszczyzny, natomiast nasi pradziadkowie, wcieleni do armii austro-węgierskiej walczyli przede wszystkim na froncie włoskim. W czasie I wojny światowej Beskid Niski był obszarem zaciętych walk. Linia frontu przechodziła przez niejedną łemkowską wieś, a ich mieszkańcy byli skazani na łaskę stacjonujących tu wojsk. Niektóre miejscowości, będące ważnymi strategicznymi pozycjami, po kilka razy przechodziły z rąk do rąk, tak jak i mocno zniszczone Gorlice. Zawzięte boje między armią austro-węgierską a rosyjską toczyły się także w Gładyszowie. Rosjanie chcąc wedrzeć się na południe Europy, kierowali się na Budapeszt i Wiedeń. W programie opowiemy jaki los spotkał ludność cywilną mieszkającą w pobliżu linii frontu. Z okazji 106. rocznicy operacji gorlickiej, która rozpoczęła się 2 maja 1915 roku, o działaniach wojennych i sytuacji cywilów opowie historyk Piotr Wirchniański, mieszkaniec Gładyszowa.

Na premierę zapraszamy w środę 28.04.2021 o godz. 20:00. Powtórki będą emitowane w sobotę i niedzielę (1-2.05.2021 o godz. 14:00.


Списуваня гробів жертв битвы під Ґорлицями / Spisywanie grobów poległych bitwy pod Gorlicami


Ґорлиці в часі І сьвітовой війны / Gorlice podczas I wojny światowej

Пізрий очами групы HYLLA / Spójrz oczami zespołu HYLLA

Каждий має такій сьвіт, якій видят його очы – голосит знаний цитат Жозе Сарамаґо. Годен познати сьвіт сплетений з голосів? Штобы го дізріти, треба послухати, неє іншой дорогы. В найближшым проґрамі Радіо Лемко свій музичний простір запрезентуют члены ансамблю HYLLAҐося Паука, Андрий Олійник і Кшыштоф Фіґурскі. В своій творчій праці черпают з джерела, сігают до своіх корени, штобы дати ім сьвіжий, сучасний образ. Музикы задебіютували сценічні на 30. Лемківскій Ватрі в Лугах, а на іх перший кружок не треба было долго ждати. Початком марця 2021 рока вказал ся альбум зо сьпіванками по лемківскы і украіньскы, а тіж відеокліп до пісьні „Червена Ружа”. Створіня ансамблю, было короткым і барвным процесом, о котрым нашы гості оповідят в бесіді з Ярославом Стремецкым.

Премієра проґраму в четвер 22.04.2021 о год. 20:00. Повторіня пущати будеме в суботу і неділю (24-25.04) о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – – –

Każdy ma taki świat, jaki widzą jego oczy – głosi słynny cytat José Saramago. A czy można poznać świat utkany z dźwięków? By go ujrzeć, należy posłuchać, nie ma innej drogi. W najbliższym programie Radio Lemko swoją muzyczną przestrzeń zaprezentują członkowie zespołu HYLLAGosia Pauka, Andrzej Olejnik i Krzysztof Figurski. W swojej pracy twórczej czerpią ze źródła, sięgają do własnych korzeni, by nadać im świeży, współczesny wyraz. Muzycy zadebiutowali scenicznie na 30. Łemkowskiej Watrze w Ługach, a na ich pierwszy krążek nie trzeba było długo czekać. Początkiem marca 2021 roku ukazał się album z utworami w języku łemkowskim i ukraińskim, a także teledysk do piosenki „Czerwena róża”. Utworzenie zespołu było krótkim, a zarazem barwnym procesem, o którym nasi goście opowiedzą w rozmowie z Jarosławem Stremeckim.

Premiera programu w czwartek 22.04.2021 o godz. 20:00. Powtórki emitowane będą w sobotę i niedzielę (24-25.04) o godz. 14:00.


фот. Аґнєшка Ковальска / fot. Agnieszka Kowalska

Весняний ліс / Wiosenny las

Квітен того рока видит ся дост марудний – нияк не може рішыти, ци тримат з весном, ци з зимом. Але Ви не бійте ся погоды і ідте на спацер до ліса… Закля підете, посухайте авдицию Мілі Пыж о природі, што на яр будит ся до жытя! Дознате ся, котры рослины поможут Вам підреперувати здоровля, якы зьвірята на Лемковині юж збудили ся з зимового сну і де іх можете здыбати. Крім того навчыте ся стігати сок з березы і рыхтувати пасту з медведього чеснку. Весняны смакы, запахы і барвы в найближшым проґрамі Радіо Лемко.

Премієра авдициі в середу 14.04.2021 о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – –

Kwiecień w tym roku zdaje się nieco kapryśny – za nic nie może zdecydować, czy trzyma z wiosną, czy z zimą. Ale Wy nie bójcie się pogody i idźcie na spacer do lasu… Zanim pójdziecie, posłuchajcie audycji Emilii Pyrz o przyrodzie, budzącej się na wiosnę do życia! Dowiecie się, które rośliny pomogą Wam podreperować zdrowie, jakie zwierzęta na Łemkowszczyźnie już zbudziły się z zimowego snu i gdzie możecie na nie natrafić. Ponadto nauczycie się zbierać sok z brzozy i przyrządzać pastę z czosnku niedźwiedziego. Wiosenne smaki, zapachy i barwy w najbliższym programie Radio Lemko.

Premiera audycji w środę 14.04.2021 o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.


знимка Мілі Пыж / zdjęcie Emilii Pyrz

Лист Студіо / Lyst Studio

Лист Студіо то мiсце, де любов до Лемковины преливат ся на папiр. То мiсце створене през молоду Лемкыню, котра рiшыла выкорыстати свiй ґрафічний талант для шыріня культуры предкiв. Єй пригода з ґрафiком зачала ся в Медіоланi. Гын, в криници дизайну почула, же проєктуваня то штоси важне. Єй найвекшым джерелом iнспiраций, як сама повiдат, є Лемковина. В працях артисткы мож достеречы мотивы сакрального простору, елементы природы ци традицийного облечыня. В Лист Студіо неє припадку, вшытко має гын своє значыня. Просиме на авдицию, в котрiй Югаска Сьпяк в бесiдi з Наталийoм Цьолком оповiст о лемкiвскiй естетиці в новiй авторскій формi.

Премієра проґраму в середу 7.04.2021 о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – – –

Lyst Studio to miejsce, gdzie miłość do Łemkowszczyzny przelewa się na papier. To miejsce stworzone przez młodą Łemkinię, która postanowiła wykorzystać swój talent graficzny w celu propagowania kultury przodków. Jej przygoda z grafiką rozpoczęła się w Mediolanie. To tam, w kolebce designu poczuła, że “projektowanie to coś ważnego”. Jej największym źródłem inspiracji, jak sama twierdzi, jest Łemkowszczyzna. W pracach artystki można dostrzec motywy przestrzeni sakralnej, elementy przyrody czy tradycyjnego stroju. W Lyst Studio nie ma przypadku, wszystkiemu przypisane jest pewne znaczenie. Zapraszamy na audycję, w której Joanna Śpiak w rozmowie z Natalią Ciołką opowie o łemkowskiej estetyce w nowym autorskim wydaniu.

Premiera programu w środę 7.04.2021 o godzinie 20.00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.

https://lyststudio.pl/