* Бесіда з Ігорьом Гербутом / Wywiad z Igorem Herbutem *

Початкы його музычной карєры мож глядати в Лемківскым Ансамблю Пісні і Танця „Ластівочка”. Його лемківску ідентыку од наймолодшых років плекало старше поколіня. З нагоды 15-літя „Ластівочкы”, просиме на авдицию, в котрій бывший член ансамблю, Ігор Гербут, знаний вшыткым як вокалиста групы ЛемОН, в бесіді з Наталіом Ціолка оповіст медже іншыма, як важна є традиция і памят о тім, кым і одкаль ся є.

 

Премєра в понедільок (31.10.) о 20.00,
повторіня в віторок (1.11.) і неділю (6.11.) о 21.00.

 

– – – – – – – – – – – – – – – –

 

Początków jego kariery muzycznej można doszukiwać się w Łemkowskim Zespole Pieśni i Tańca „Łastiwoczka”. O jego łemkowską tożsamość od najmłodszych lat troszczyło się starsze pokolenie. Z okazji 15-lecia „Łastiwoczki” zapraszamy na audycję, w której były członek zespołu, Igor Herbut, znany wszystkim jako wokalista grupy muzycznej LemON, w rozmowie z Natalią Ciołka opowie między innymi, jak ważna jest tradycja i pamięć o tym, kim się jest i skąd się pochodzi.

 

Premiera w poniedziałek (31.10.) о 20.00,
powtórki we wtorek (1.11.) i niedzielę (6.11.) о 21.00.

 

herbut

Ігор з мамом Маргаритом
на 15-літю ЛАПіТ „Ластівочка”
(фот. М. Д.)
Igor z mamą Małgorzatą
na 15-leciu ŁZPiT „Łastiwoczka”
(fot. M. D.)

* Лемківскы страхы / Łemkowskie strachy *

Чого бояли ся нашы дідове? Што ани во сьні не хтіли стрітити?
В Радіо Лемко оповісти, што зморозят Вам кров! Перенесеме ся в густы і темны лісы, одвидиме цмонтері і выйдеме на стрічу з духами.
Просиме на нічний програм о год. 22.00, в суботу і неділю (29-30 жолтня).
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Czego bali się nasi dziadkowie i nie chcieli spotkać nawet w snach?
W Radio Lemko mrożące krew w żyłach opowieści! Przeniesiemy się w gęste i mroczne lasy, odwiedzimy cmentarze i wyjdziemy duchom na spotkanie.
Zapraszamy na program nocny o godz. 22.00, w sobotę i niedzielę (29-30 października).

strach

Lemko RAP / Лемківскій РАП / Łemkowski RAP [FILM!]

Послухайте, як ся „навият” по лемківскы!
– – – – – – – – – –
Posłuchajcie, jak się „nawija” po łemkowsku!
Andrzej Dziamba AnD

Андрий Дзямба рапує по нашому при акомпаняменті традицийной лемківской капелі ЛАПіТ „Ластівочка”.
– – – – – – – – – – – – – –
Andrzej Dziamba rapuje „po naszomu” z akompaniamentem tradycyjnej łemkowskiej kapeli ŁZPiT „Łastiwoczka”.

* Обряды і віруваня на Лемковині / Obrzędy i wierzenia na Łemkowszczyźnie *

Центр Культуры ім. Б. І. Антонича просит на тематычну стрічу з Мартом Грабан-Бутрин о смерти і похоронных традициях в лемківскій спільноті.

– – – – – – – – – – –

Centrum Kultury im. B. I. Antonycza zaprasza na spotkanie tematyczne z Martą Graban-Butryn o śmierci i tradycjach pogrzebowych w społeczności łemkowskiej.

%d0%be%d0%b1%d1%80%d1%8f%d0%b4%d1%8b

SONY DSC

Фот. Володислав Грабан / Fot. Władysław Graban

* 15 років „Ластівочкы” [ФІЛЬМ] / 15 lat „Łastiwoczki” [FILM] *

Презентуєме фільм зрыхтуваний з нагоды ювілею ансамблю „Ластівочка”. То підсумуваня долголітньой праці трьох поколінь Лемків, на підставі бесіды, архівальных награнь і знимок. Вшыткым членам ансамблю, бывшым і теперішнім, як і особам заанґажуваным в його діяльніст, жычыме лемківскє „Многая Літа!”
– – – – – – – – – –
Prezentujemy film przygotowany z okazji jubileuszu zespołu „Łastiwoczka”. To podsumowanie wieloletniej pracy trzech pokoleń Łemków, oparte na wywiadach, archiwalnych nagraniach i fotografiach. Wszystkim członkom zespołu, byłym i obecnym, a także osobom zaangażowanym w jego działalność, życzymy łemkowskie „Mnohaja Lita!”

* Шок в Кракові! / Szok w Krakowie! *

Ексклюзывна реляция з лемківской цупкайкы! Дізнайте ся, котрий шугай на забаві звернул на ся увагу вшытикых дівчат, хто не знал чысто сьпівати і хто в місце палюнкы пил на забаві воду. Тоты і веце шкандальных плеток принесе Вам Radio Lemko з партнером програму – Лем Карпетом.
– – – – – – – – – –
Ekskluzywna relacja z łemkowskiej zabawy! Dowiecie się, który kawaler zwrócił na siebie uwagę wszystkich dziewcząt, kto nie śpiewał czysto i ktozamiast napojów wyskokowych konsumował na zabawie wodę. Te oraz inne skandaliczne plotki przygotowało dla Was Radio Lemko z partnerem programu Lem Carpet

Емісия в суботу і неділю (22-23.10.) о год. 20:00. / Emisja w sobotę i niedzielę (22-23.10.) o godz. 20.00.

imgp2567

Фот. Миколай Ґрыч / Fot. Mikołaj Grycz

Забава в Кракові [ФОТО] / Zabawa w Krakowie [FOTO]

Сезон забав квитне! Так сме ся бавили в Кракові в остатню суботу, де пригрывал нам Бурян, а і серед гости сьпіваків не бракувало  Веце уж недолго…
  ??  ??  ??
Sezon zabaw w rozkwicie! Tak bawiliśmy się w Krakowie w ostatnią sobotę, gdzie grał nam do tańca Burjan, a i wśród gości nie zabrakło śpiewaków  Więcej już niebawem…
***
Автор знимок: Миколай Ґрыч / Autor zdjęć: Mikołaj Grycz
ДЯКУЄМЕ! / DZIĘKUJEMY!

imgp2539 imgp2540 imgp2560 imgp2567 imgp2570 imgp2601 imgp2606

* Zabawa w Przemkowie / Забава в Пшемкові *

Маме для Вас пропозицию на гуляня і співаня :-)
Кружок Стоваришыня Лемків в Пшемкові
зас організує забаву!
Приходте! Забава буде 12 листопада 2016 р.
в Пшемківскым Осередку Культуры.
Дрібниці найдете на сторінці выдаріня.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Mamy dla Was propozycję na tańce i śpiewy :-)
Koło Stowarzyszenia Łemków w Przemkowie
znów organizuje zabawę!
Przychodźcie! Zabawa odbędzie się 12 listopada 2016 r.
w Przemkowskim Ośrodku Kultury.
Szczegóły znajdziecie na stronie wydarzenia.

ВЕЦЕ ГЕВ / WIĘCEJ TUTAJ

zabavalalala

* Лемківскы танці і обряды на DVD * Łemkowskie tańce i obrzędy na DVD *

 Lemko TV специяльні для „Ластівочкы” з Пшемкова створило промуючы фільмы на DVD – „Лемківскы очепины” і „Концерт”. Можете іх дістати гнеска в Хойнові, гын о год. 17.00 в Осередку Культуры „Ластівочка” зачне святкуваня свого 15-літя в час Х Стріч Трьох Поколін :) Просиме!
– – – – – – – – – – – – – – –
Lemko TV specjalnie dla „Łastiwoczki” z Przemkowa stworzyło filmy promocyjne na DVD – „Łemkowskie oczepiny” i „Koncert”. Możecie je dostać dzisiaj w Chojnowie, tam o godz. 17.00 w Ośrodku Kultury Zespół Łastiwoczka zacznie świętować swoje 15-lecie podczas X Spotkań Trzech Pokoleń :) Zapraszamy!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

p1100721 p1100726

* Мануфактура дієты / Manufaktura diety *

Того в нас іщы не было :) В наступным програмі запрезентуєме Вам чергову сильветку з циклю „This is Lemko!”, посьвяченому активным Лемкам, котры ділят ся з нами своіма заінтересуванями. Гостьом Радіо Лемко буде  професийональна дієтетичка і авторка страны „Мануфактура Дієты” — Каміля Єдинак, котра впровадит нас в тайна свого фаху. Дознате ся, што то за чудовиско тота дієта і „з чым ся тото іст”, як выглядат візита в такого чудотворця і як ся до ньой зрыхтувати. Крім того одциґаниме для Вас найвекшы міты звязаны з жывліньом, обясниме одкаль ся берут неідкы і якого ідла не треба ся бояти. Тото і дуже веце юж в найближшым програмі!

Просиме в середу (19.10.) о год. 19.00
і в неділю (23.10.) о год. 21.00.

– – – – – – – – – – – – – – – –

Tego jeszcze u nas nie było :) W następnym programie zaprezentujemy Wam kolejną sylwetkę z cyklu „This is Lemko!”, poświęconemu aktywnym Łemkom, którzy dzielą się z nami swoimi pasjami. Gościem Radio Lemko będzie profesjonalna dietetyczka i autorka strony „Manufaktura Diety” — Kamila Jedynak, która wprowadzi nas w tajniki swojego zawodu. Dowiecie się, cóż to za cudo ta dieta i „z czym to się je”, jak wygląda wizyta u takiego cudotwórcy i jak się do niej przygotować. Ponadto rozszyfrujemy największe mity związane z żywieniem, wyjaśnimy skąd się biorą niejadki i jakiego jedzenia nie trzeba się bać. To i jeszcze więcej już w najbliższym programie!

Zapraszamy w środę (19.10.) o godz. 19.00
i w niedzielę (23.10.) o godz. 21.00.

manufaktura