Де трьoх Лемкiв – там хор / Gdzie trzech Łemków – tam chór

Малґожата Тутко – сьпівачка, авторка текстiв, учытелька музикы, приватнi жена i матір. Захоплена народном культуром i темами звязаныма з родами. Вчыла ся в выжшій школі на факультетах Артистична Едукация в Обшыри Музичных Штук і Джезова Вокалистика. Скiнчыла чысленны курсы звязаны з розвиваньом i умузикальняньом дiти. І праві о тім посліднім побесідуєме з нашым гостьом в Радіо Лемко. Задумували сте ся даколи, чом Лемкам легко приходит сьпіваня і граня на інструментах? А може знате такых, што слухом не грішат? Майте певніст, же то не ґены, але вшытко має свою причыну. Малґожата оповiст о музичных етапах i методах працi з дiтми. Дознате ся медже iншыма, од коли зачати умузикальняти своi потiхы, о чім памятати i якы блуды не робити.

Емiсия проґраму в середу 29.09.2021 о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю (2-3.10.2021) о 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – –

Małgorzata Tutko – wokalistka, songwriterka, nauczycielka muzyki, prywatnie żona i mama. Zafascynowana kulturą ludową i tematami okołoporodowymi. Absolwentka studiów wyższych na kierunkach Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Muzycznych oraz Wokalistyka Jazzowa. Ukończyła również liczne szkolenia związane z rozwojem i umuzykalnianiem dzieci. I właśnie o tym ostatnim porozmawiamy z naszym gościem w Radio Lemko. Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego Łemkom tak łatwo przychodzi śpiewanie i granie na instrumentach? A może znacie takich, co im „słoń na ucho nadepnął”? Możecie być pewni, że nie geny za tym stoją, a wszystko ma swoje źródło. Małgorzata opowie o etapach muzycznych i metodach pracy z dziećmi. Między innymi dowiecie się, kiedy rozpocząć umuzykalnianie swoich pociech, o czym należy pamiętać i jakich błędów nie popełniać.

Emisja programu w środę 29.09.2021 o godzinie 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę (2-3.10.2021) o 14:00.
Малґожата Тутко веде ґордонівскы занятя для діти на Лемківскій Ватрі в Лугах (фот. Емілия і Марія Терефенко)
Małgorzata Tutko prowadzi zajęcia gordonowskie dla dzieci na Łemkowskiej Watrze w Ługach (fot. Emilia i Maria Terefenko)

Сьлідом друку на тканині / Śladem druku na tkaninie

В найновшым проґрамі З Ґардеробы Мейк Ляйф Лемко редактор Міля Пыж просит на мандрівку путьом істориі друку на тканині. Тота популярна здобнича техніка товаришыт нам юж соткы років, прикрашала лахы селян і выходила на містецкы сальоны. Взоры бывали просты і барз парадны, а не раз запамятували ся як властивы для поєдного реґіону. А што можеме речы о Лемковині? В авдициі почуєте, як зміняли ся способы друку і котры з них были хоснуваны през Лемків.

Премієра проґраму в середу 22.09.2021 о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – –

W najnowszym programie Z Garderoby Make Life Lemko redaktor Emilia Pyrz zaprasza na wędrówkę szlakiem historii druku na tkaninie. Ta popularna technika zdobnicza towarzyszy nam już setki lat, upiększała odzież ludności wiejskiej i wychodziła na miejskie salony. Wzory bywały proste i bardzo wyszukane, a nie raz dawały się zapamiętać jako charakterystyczne dla danego regionu. A cóż możemy rzec o Łemkowszczyźnie? W audycji usłyszycie, jak zmieniały się sposoby druku i które z nich wykorzystywane były przez Łemków.

Premiera programu w środę 22.09.2021 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.


Лемківска запаска зо Шляхтовы XIX/XX w. (Етноґрафічний Музей в Кракові)
Łemkowska zapaska ze Szlachtowej XIX/XX w. (Muzeum Etnograficzne w Krakowie)

Капеля Древутня в гостях / Kapela Drewutnia w gościach

В Радіо Лемко будеме гостити Капелю Древутня з Любліна. То фольковий ансамбль, котрий глядат інспірацию в традицийній музиці словяньскых народів. Велька част репертуару ґрупы то лемківскы сьпіванкы, познаны в часі гарцерскых вандрівок і гудакуваня при ватрі. При нагоді 41. Лемківской Ватры на Чужыні в Михалові, з членами ансамблю в складі Анна Ружыцка, Петро Міхальскі, Петро Зьюлек, Маріюш Волкович і Михал Зємяньскi, стрітил ся наш редакцийний камарат Данько Горощак. Причыном до бесіды был новий альбум ансамблю „Na Gościńcu”, але не лем о сьвіжым кружку бесідували нашы гості, а тіж о своіх подорожах, інспірацийях і стрічах з лемківском публиком. Крім того, медже словами будете могли почути награня Капелі Древутня, очевидні з нового альбуму, котрому барз рады сме патронувати.

Премієра проґраму в четвер 16.09. о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о год. 14:00.

– – – – – – – – – – –

W Radio Lemko będziemy gościć Kapelę Drewutnia z Lublina. Jest to folkowy zespół, który szuka inspiracji w tradycyjnej muzyce narodów słowiańskich. Znaczna część repertuaru grupy to piosenki łemkowskie, poznane jeszcze w czasie harcerskich wędrówek i muzykowania przy ognisku. Przy okazji 41. Łemkowskiej Watry na Obczyźnie w Michałowie, z członkami zespołu w składzie: Аnna Różycka, Piotr Michalski, Piotr Ziółek, Mariusz Wołkowicz i Michał Ziemiański, spotkał się nasz redakcyjny kolega Daniel Horoszczak. Pretekstem do rozmowy była nowa płyta zespołu „Na Gościńcu”, ale nie tylko o świeżym krążku rozmawiali nasi goście, a też o swoich podróżach, inspiracjach i spotkaniach z łemkowską publicznością. Ponadto podczas wywiadu będziecie mogli usłyszeć utwory Kapeli Drewutnia, oczywiście z nowego albumu, którego patronem medialnym mamy ogromną przyjemność być.

Premiera programu w czwartek 16.09. o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.

Капеля Древутня на Ватрі в Михалові (знимка Данько Горощак)
Kapela Drewutnia na Watrze w Michałowie (zdjęcie Daniel Horoszczak)

Вандрівка бортняньскым путьом / Wędrówka bartniańskim traktem

Давно, давно тому, серед гір і лісів… так хтіло бы ся зачати тоту оповіст. 1929 – то рік, коли зачынат ся подана нам істория, адже товды на сьвіт пришол хлопец, што го окстили Митром. 92 рокы пізнійше пан Горбаль перевели нас своіма оповіданями по ріднім селі Бортне, де разом з нима гнали сме рано пасти худобу, потім сіли сме ся вчыти в шкільній лавці, а ден кінчыли сме вечірньом забавом до чудового граня гудаків. О жытю Лемків в зеленых Бескідах, штоденных радостях і страплінях, выгляді села перед выгнаньом і повороті на рідну землю. О Лемковині давній і гнешній почуєте в Радіо Лемко од найстаршого з бортнян, пана Митра Горбаля.

На бесіду просиме в середу 08.09.2021 о год. 20:00, повторіня будеме пущати в суботу і неділю о год. 14:00.

– – – – – – – – – – –

Dawno, dawno temu, wśród gór i lasów… tak chciałoby się zacząć tę opowieść. 1929 – to rok, kiedy rozpoczyna się przekazana nam historia, wtedy bowiem na świat przyszedł chłopiec, którego ochrzczono imieniem Dymitr. 92 lata później pan Horbal przeprowadził nas swoimi wspomnieniami po rodzimej wsi Bartne, gdzie razem z nim wyganialiśmy rano bydło na pastwisko, potem zasiedliśmy do nauki w szkolnej ławie, a dzień kończyliśmy wieczorną zabawą do wspaniałego muzykowania kapeli. O życiu Łemków w zielonych Beskidach, codziennych radościach i troskach, wyglądzie wsi przed wygnaniem i powrocie do rodzinnych stron. O Łemkowszczyźnie dawnej i dzisiejszej usłyszycie w Radio Lemko od najstarszego z bartnian, pana Dymitra Horbala.

Na wywiad zapraszamy w środę 08.09.2021 o godz. 20:00, powtórki emitowane będą w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.


Церков св. Космы і Даміяна в Бортнім (знимка Ярко Стремецкій)
Cerkiew śww. Kosmy i Damiana w Bartnem (zdjęcie Jarosław Stremecki)