* З гардеробы Мейк Ляйф Лемко / Z garderoby Make Life Lemko *

Дорогенькы, наша стилістка з бльоґа Мейк Ляйф Лемко зас просит Вас на авдицию! Тым разом згідні з літнім сезоном перенесеме ся на надморску пляжу, прото же певно неєден з Вас іщы жде урльопу в теплых краях сьвіта :) Міля оповіст Вам, якы тренды пануют тепер в пляжовій моді, даст вказівкы, в што повинни сте ся выпосажыти і підповіст, як самому зробити цєкавы додаткы.

Слухайте вакацийний програм в суботу (16.07.) о год. 19.00 або повторіня в неділю о 21.00.

– – – – – – – – – – – –

Kochani, nasza stylistka z bloga Make Life Lemko znów zaprasza Was na audycję! Tym razem zgodnie z sezonem letnim przeniesiemy się na nadmorską plażę, gdyż zapewne niejeden z Was czeka na urlop w ciepłych zakątkach świata :) Emilia opowie Wam, jakie trendy panują obecnie w plażowej modzie, da wskazówki, w co powinniście się wyposażyć i podpowie, jak samodzielnie zrobić ciekawe dodatki.

Słuchajcie wakacyjnego programu w sobotę (16.07.) o godz. 19.00 bądź powtórkę w niedzielę o 21.00.

retro-1410646_960_720

* 26. Лемківска Ватра в Лугах / 26. Łemkowska Watra w Ługach *

Сезон ватряний уж ся ближыт! Просиме Вас на любуску землю, де Лемкы од 26 років організуют своє свято – Лемківску Ватру в Лугах.

В часі фестівалю лемківской культуры запрезентуют ся артисты з Польщы і заграниці. Будете могли взяти участ в забавах і конкурсах, поплывати каяками по озері, як тіж справдити своі силы в змаганях спортовых, но і передо вшыткым провести час в веселій розсьпіваній атмосфері :)

На ватряній сцені выступлят м.ін.:
Лемко Тавер Юньор, Лемківскій Перстеник, Барвінок, Ластівочка, Угерец, Руснаки, Льос Кольорадос, Крамбабуля, РЕ-Карпаты, ЧоБіт Оркестра, Лемко Тавер, The Ukrainian Folk, Демай і Водограй.

Присядте з нами при ватрі! І запросте знаємых до выдаріня ===> 26. Лемківска Ватра в Лугах :)

2(1)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Watrowy sezon już się zbliża! Zapraszamy Was na ziemię lubuską, gdzie Łemkowie od 26 lat organizują swoje święto – Łemkowską Watrę w Ługach.

W czasie festiwalu kultury łemkowskiej zaprezentują się artyści z Polski i zagranicy. Będziecie mogli wziąć udział w zabawach i konkursach, popływać kajakami po jeziorze, jak również sprawdzić swoje siły w zawodach sportowych, no i przede wszystkim spędzić czas w wesołej rozśpiewanej atmosferze :)

Na watrowej scenie wystąpią m.in.
Lemko Tower Junior, Lemkiwskij Perstenyk, Barwinok, Łastiwoczka, Uherec, Rusnaky, Los Colorados, Krambabula, RE-Karpaty, CzoBit Orchestra, Lemko Tower, The Ukrainian Folk, Demaj i Wodohraj.

Zasiądźcie z nami przy ognisku! I zaproście znajomych do wydarzenia ===> 26. Łemkowska Watra w Ługach :)

Plakat PL

* Православне поломничество на Св. Гору Явір / Prawosławna pielgrzymka na Św. Górę Jawor *

Щыро просиме на піше Поломничество на Св. Гору Явір, котре буде 10-12 липця!

Дорога буде тырвати 3 дни і провадити без: Конечну, Ждыню, Реґєтів, Ганчову, Ріпкы, Высову і Св. Гору Явір.
Організаторы забезпечают: ідло, спаня, убезпечыня, транспорт баґажів, опіку духову і медичну.
Особы, котры хцут взяти участ в поломничестві, повинни взяти зо собом: приборы до іджыня (лжыцю, ніж, вилкы), горнятко, карімату, мішок до спаня, одповідні лахы (дівчата – кабаты і тебетівкы, хлопці – долгы ногавкы), молитовник, церковний сьпівник.
Особы неполнолітні – вымагана писемна згода родичів на участ в поломничестві.

Збірка участників поломничества 10.07.2016 р., год. 8:30 при церкви в Конечній.

Оплата з участ: 25 зл.

Зголошати ся і отримати додатковы інформациі можете в о. Андрия Ґрыча:
e-mail: grycz3@wp.pl
телефон на плебанію 18 – 35 – 16 – 412
мобільний телефон 508 353 369

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Serdecznie Zapraszamy na pieszą Pieszą Pielgrzymkę na św. Górę Jawor, która odbędzie się w dniach 10-12 lipca!

Droga pielgrzymki będzie trwać 3 dni i prowadzi przez: Konieczną, Zdynię, Regietów, Hańczową, Ropki, Wysową Zdrój i Św. Górę Jawor.
Organizatorzy zapewniają: wyżywienie, nocleg, ubezpieczenie, przewóz bagaży, opiekę duszpasterską, a także opiekę medyczną.
Osoby pragnące wziąć udział w pielgrzymce powinny zabrać ze sobą: sztućce, kubek, karimatę, śpiwór, odpowiedni strój (dziewczęta – spódnice i chustki, chłopcy – długie spodnie), książeczkę do nabożeństwa, śpiewnik cerkiewny. Osoby niepełnoletnie – wymagana pisemna zgoda rodziców na udział w pielgrzymce.

Zbiórka uczestników pielgrzymki 10.07.2016 r., godz. 8:30 przy cerkwi w Koniecznej.

Opłata wynosi 25 zł.

Zgłaszać się należy za pośrednictwem Ks. Andrzeja Grycza:
e-mail: grycz3@wp.pl
tel. dom. 18 – 35 – 16 – 412
tel. kom. 508 353 369

jawir

* Грекокатолицкє піше поломничество на Гору Явір / Greckokatolicka pielgrzymka piesza na Górę Jawor *

Грекокатолицкє піше паломництво на Гору Явір вырушыт 21 липця 2016 р., в четвер перед Лемківском Ватром в Ждыни. Паломникы выйдут зо Ждыні о годині 10:00, пак ідучы через Реґєтів та Шквіртне дійдут до Квятоня, де зєднают ся з паломниками з осередка грекокатолицкой молодежы “Сарепта” в Новици і з учасниками сьваткувань 100-літя посвячыня церкви в Панкні. По спільній молитві в церкви підут в дорогу до Ганчови. Рано (в пятницю, 22 липця) выйдут в остатню част паломництва, на саму Гору Явір, де о 9:30 розпочне ся Молебен до Пресвятой Богородици і Служба Божа.

Реєстрация до 14 лицпя. Більше інформаций на сайті www.gora-jawor.pl.

Gora-Jawor-2016_plakat_col_[LEM]_600

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Greckokatolicka pielgrzymka piesza na Górę Jawor wyruszy 21 lipca 2016 r., w czwartek przez Łemkowską Watrą w Zdyni. Pielgrzymi wyjdą ze Zdyni o godz. 10.00, potem idąc przez Regietów i Skwirtne dojdą do Kwiatonia, gdzie połączą się z grupą pielgrzymów z ośrodka młodzieży greckokatolickiej „Sarepta” w Nowicy oraz z uczestnikami obchodów 100. rocznicy poświęcenia cerkwi w Pętnej. Po wspólnej modlitwie w cerkwi pójdą drogą do Hańczowej. Rankiem (w piątek, 22 lipca) wyruszą w ostatnią część pielgrzymki, na samą Górę Jawor, gdzie o 9:30 rozpocznie się Moleben do Przenajświętszej Bogarodzicy i Służba Boża.

Zapisy trwają do 14 lipca. Więcej informacji na stronie www.gora-jawor.pl.

Gora-Jawor-2016_plakat_col_[PL]_600