Великден в Лемків / Wielkanoc u Łemków

Христос Воскрес!
В другій ден Пасхы наше радЙо просит Вас на Великден до нас, до Лемків. В авдициі будеме бесідувати о лемківскых обрядах звязаных зо Святом Свят, котры не все мали безпосереднє однесіня до того, чого вчыла і вчыт Церков. Не дайте ся трираз просити, лем слухайте, як Лемкы святкували колиси Великден.

Премієра в понедільок 29.04 о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о год. 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Chrystus Zmartwychwstał!
W drugi dzień Paschy nasze radio zaprasza Was na Wielkanoc do nas, do Łemków. W audycji będziemy rozmawiać o łemkowskich obrzędach związanych ze Świętem Świąt, które nie zawsze miały bezpośrednie odniesienie do tego, czego uczyła i uczy Cerkiew. Nie dajcie się prosić trzykrotnie tylko słuchajcie jak Łemkowie świętują Wielkanoc.

Premiera w poniedziałek 29.04 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 16:00.

Великопістна стріча з іконом ч. 2 / Wielkopostne spotkanie z ikoną cz. 2

Просиме на другу част проґраму о символіці ікон Великого Посту. Буде в ній бесіда о Акафістовій Суботі, Благовіщыню, Неділі св. Мариі Єгипецкій, Лазаревій Суботі, o Страстным Четверзі и Страстній Пятниці. В авдициі не будеме бесідувати лем о іконах, бо жебы добрі іх зрозуміти, потрібуєме знати історичний и суспільний контекст декотрых подій з початків нашой еры. Зато Петро Вірхняньскій оповідят тіж о такых выдарінях як оборона Царгoрoду перед Арабами (бо товды народил ся Акафіст), буде тіж о „Неопалимі Купині” и о жытю поєдных святых.

Емісия проґраму в середу 24.04 о год. 20:00. Повторіня в четвер і пятницю о год. 21:30.

– – – – – – – – – – – – – –

Serdecznie zapraszamy na drugą część programu o symbolice ikon Wielkiego Postu. Omówione zostaną: Аkatystowa Sobota, Zwiastowanie (7 kwietnia), piąta niedziela Wielkiego Postu (Niedziela św. Маrii Egipcjanki), Sobota Lazarza (sobota poprzedzająca Niedzielę Palmową), Wielki Czwartek i Wielki Piątek. Audycja nie jest poświęcona wyłącznie ikonom, ponieważ by je zrozumieć, potrzebna jest znajomość historycznego i społecznego kontekstu niektórych wydarzeń początków naszej ery. Dlatego Piotr Wirchniański przypomni nam żywoty wybranych świętych oraz wydarzeń historycznych, takich jak oblężenie Konstantynopola przez Arabów (wówczas narodził się Akatyst), będzie też mowa o „Neopałymој Кupyni”.

Emisja programu w środę 24.04 o godz. 20:00. Powtórki w czwartek i piątek o godz. 21:30.

Великопістна стріча з іконом ч.1 / Wielkopostne spotkanie z ikoną cz. 1

Iкона єст переполнена артизмом, але не можеме ставляти ю на рівни зо сьвіцкыма малюнками, ани тіж образами західніх святынь. Не іде гев лем о тото, же видиме на них іншых Святых и сцены з Іх жытя. Ікону выріжнят єй духовий и символічний вымір, о чім оповідали Петро Вірхняньский на „Великопістній стрічы з іконом”, яка была 6 квітня в Кункові на Лемковині. Дуже было о чытaню iкон. Жебы добрі іх зрозуміти, потрібне єст знаня християньского Сходу и наш молитовний підхід до того, што видиме в іконі. Іконописец ікону творит не лем пендзльом и фарбами, але головні постом и молитовном задумом. Завдякы нашій „Великопістній стрічы з іконом” в двох проґрамах почуєте, о чім Петро Вірхняньский радили в Кункові. З першой части дознате ся о символіці ікон звязаных з першыма штырьома неділями Великого посту: з Недільом Православія, Недільом Розслабленого, Недільом Крестопоклонном и Недільом св. Йоана Листвичника.

Перша част проґраму „Велькопістна стріча з іконом” емітувана буде в понедільок 22.04. о год. 20:00. Повторіня в четвер і пятницю о год. 20:00.

– – – – – – – – – – – – –

Ikony posiadają wyjątkowy wymiar artystyczny, ale nie możemy stawiać ich na równi ze świeckimi malowidłami, a nawet obrazami Kościoła Zachodniego. I nie chodzi tu tylko o to, że widzimy na nich postaci zupełnie innych Świętych, czy sceny z ich życia. Ikonę wyróżnia jej wyjątkowy duchowy i symboliczny wymiar. Podczas prelekcji pt. „Wielkopostne spotkanie z ikoną”, jaka miała miejsce 6 kwietnia w Kunkowej na Łemkowszczyźnie Piotr Wirchniański mówił o tym, jak należy odczytywać ikony. Do właściwego ich zrozumienia niezbędna jest wiedza teologiczna chrześcijańskiego wschodu oraz nasze modlitewna kontemplacja. Ikonograf ikonę tworzy nie tylko pędzlem i farbami, ale w głównej mierze osobistą modlitwą, postem oraz skupieniem. Dzięki naszemu „Wielkopostnemu spotkaniu z ikoną” w dwóch programach usłyszycie, o czym Piotr Wirchniański mówił w Kunkowej. W pierwszej części dowiecie się o symbolice ikon związanych z czterema pierwszymi niedzielami Wielkiego Postu, czyli: Niedzielą Prawosławia, Niedzielą Paralityka, Niedzielą Krestopokłonną oraz Niedzielą św. Jana Klimaka.

Pierwsza część programu „Wielkopostne spotkanie z ikoną” emitowana będzie w poniedziałek 22.04 o godz. 20:00. Powtórki w czwartek i piątek o godz. 20:00.

Лемколянд на добраніч / Lemkoland na dobranoc

Дорогы діточкы і родиче, в найближшій авдициі з циклю Лемколянд на добраніч жде на Вас байка Ганса Хрістияна Андерсена „Оповіданя о матери”. Разом з уйком Даньком і головным богатырьом оповіданя перенесеме ся в місце, де мешкат Смерт, котра згідні з приказом Бога пильнує жытя.

На оповіст о велькій материній любови просиме малых і велькых. Слухайте нас в середу (17.04) о 20:00, повторіня в суботу і неділю, о 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Drogie dzieci i rodzice, w najbliższym programie z cyklu Lemkoland na dobranoc czeka na Was bajka Hansa Christiana Andersena „Opowiadanie o matce”. Razem z wujkiem Danielem i głównym bohaterem opowiadania przeniesiemy się do miejsca, gdzie mieszka Śmierć, która na rozkaz Boga pilnuje życia.

Na opowieść o wielkiej matczynej miłości zapraszamy małych i dużych. Słuchajcie nas w środę (17.04) o 20.00, powtórka w sobotę i niedzielę, o 16.00.

Лемкы в суспільных медіях / Łemkowie w mediach społecznościowych

Кєд іхате трамвайом, автобусом ци ідете дорогом і видите, як люде всмотрены сут в своі кольоровы вівтарикы, то веце як правдоподібне, же перевияют фейсбуковы ци інстаґрамовы сторінкы. Жебы дійти до такых люды, але і тых барже стацийонарных, треба самому зачати учащати в сьвіті Інтернету. Не думайте, же нас ся тото не тыкат – Лемкы тіж громадят ся в декотрых середовисках в суспільных медіях і праві о тім Вам оповіме. Просиме на проґрам посвячений фейсбуковым фанпейджам, групам ци знимковій аплікациі Інстаграм. Дознате ся, де вартат зазріти і кого найвеце обзерают.

Емісия авдициі в пятницю 5.04. о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о год. 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – – –

Kiedy jedziecie tramwajem, autobusem czy idziecie chodnikiem i widzicie, jak ludzie wpatrzeni są w swoje kolorowe ołtarzyki, to bardziej niż prawdopodobne, że przewijają Facebook lub Instagram. Żeby dotrzeć do takich osób, ale i tych bardziej stacjonarnych, trzeba samemu funkcjonować w świecie Internetu. Nie myślcie, że to nas nie dotyczy – Łemkowie też obracają się pewnych środowiskach skupionych w mediach społecznościowych. Zapraszamy na program poświęcony facebookowym fanpage’om, grupom czy zdjęciowej aplikacji Instagram. Dowiecie się, gdzie warto zaglądać i kogo najbardziej obserwują.

Emisja audycji w piątek 5.04. o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 16:00.

Стріча з іконом / Spotkanie z ikoną

В імени Кружка Сельскых Ґаздынь в Кункові і Ліщынах щыро просиме на Велькопістну стрічу з Іконом, в часі котрой Петро Вірхняньскій приближыт історию і символіку сакральных образів. Стріча буде в суботу 6 квітня о год. 18:00 в Сельскій Сьвітлици в Кункові.

Петро Вірхнянскій народил ся 19 мая 1959 р. на чужыні (в Ліґници на Нижнім Шлеску), до рідного Ґладышова вернул в 1983 році. Єст учытельом на пенсиі, але історию и культуру Лемків фурт старат ся познати ліпше. Богословійом іконы цікавит ся юж близко 30 років. Автор чысленных дописів, друкуваных головні в „Нашым Слові” (на Лемківскій Сторінці) и в „Над Бугом і Нарвою”.

– – – – – – – – – – – – – – – –

W imieniu Koła Gospodyń Wiejskich w Kunkowej i Leszczynach serdecznie zapraszamy na Wielkopostne spotkanie z Ikoną, w czasie którego Piotr Wirchniański przybliży historię i symbolikę obrazów sakralnych. Spotkanie odbędzie się w sobotę 6 kwietnia o godz. 18:00 w Świetlicy Wiejskiej w Kunkowej.

Piotr Wirchniański urodził się 19 maja 1959 r. na wygnaniu (w Legnicy na Dolnym Śląsku), do rodzinnego Gładyszowa wrócił w 1984 roku. Jest emerytowanym nauczycielem, ale wiedzę o historii i kulturze Łemków stara się nieustannie poszerzać. Teologię ikony zgłębia już оd 30 lat. Autor licznych artykułów, które ukazują się głównie w „Naszym Słowie” (Lemkiwskа Storinka) oraz w „Nad Buhom і Narwoju”.