Як ся взмiцнити? / Jak się wzmocnić?

Остатньо з каждой страны чуєме о хворотах, а тема вiрусiв нас не опущат. Як бы-с ся не старал, нияк не iде о них забыти. Зато можеш справити, штобы твiй орґанiзм был барже одпорний. Чеснок, цибуля, мед – то лем пару домашнiх середкiв на взмiцнiня, о котрых часто забываме, а сiгаме за нима лем втовды, коли сме хворы. Час подумати о профiлактицi здоровя! Просиме на проґрам, в котрiм Наталия Цьолка оповiст о тiм, як ся взміцнити. Наша редакторка представит 6 цiнных рад. Забере вас медже iншыма до царства зiль, занурит ся з вами до ледуватой воды, а на конец поможе ся вам зрелаксувати.

Премієровий проґрам пустиме в віторок 1 грудня о годині 20:00. Повтаряме в суботу i недiлю (5-6.12) о годинi 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Ostatnimi czasy z każdej strony słyszy się o chorobach, a temat wirusów nas nie opuszcza. Jak byś się nie starał, nie sposób o nich zapomnieć. Możesz jednak sprawić, by twój organizm stał się bardziej odporny. Czosnek, cebula, miód – to zaledwie kilka domowych środków na wzmocnienie, o których często zapominamy, a sięgamy po nie dopiero wtedy, gdy jesteśmy chorzy. Czas, by pomyśleć o profilaktyce zdrowia! Zapraszamy na program, w którym Natalia Ciołka opowie o tym, jak się wzmocnić. Nasza redaktorka przedstawi 6 cennych rad. Zabierze was między innymi do królestwa ziół, zanurzy się z wami w lodowatej wodzie, a na koniec pomoże się Wam zrelaksować!

Premiera programu emitowana będzie we wtorek 1 grudnia o godzinie 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę (5-6.12) o godzinie 14:00.


знимка з приватного архіву Наталиі Цьолкы / zdjęcie z prywatnego archiwum Natalii Ciołki

Воєнны цмонтері на Лемковині / Cmentarze wojenne na Łemkowszczyźnie

Листопадова аура, Вшыткых Святых и повільне рыхтуваня ся до Різдвяных Свят – вшытко тото прикликує спомины нашых близкых, котрых юж неє серед нас, зато частіжше ходиме на цмонтері. Одвиджаня місц вічного спочынку має для нас вымір духовий. Цмонтері сут посьлідньом стоянком земного шляху чловека. Ци не повинны быти для нам чымси більше? Адже цмонтері сут частьом загальной памяти і істориі. Ци можеме постерігати іх як артизм, кєд чудуют свойом артистичном формом? Щыро просиме послухати бесіду Маріі і Петра Вірхняньскых о цмонтерях Низкого Бескіду, особливо тых з І сьвітовой війны.

Премієра авдициі в середу 25.11. о годині 20:00, а повторіня в суботу і неділю 28-29.11 о годині 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – –

Listopadowa aura, Święto Zmarłych oraz powolne szykowanie się do Świąt Bożonarodzeniowych sprawiają, że myślimy o naszych bliskich, szczególnie o tych, których nie ma już wśród nas, dlatego też częściej chodzimy na cmentarze. Odwiedzanie miejsc wiecznego spoczynku ma dla nas wymiar duchowy, cmentarze są bowiem ostatnim przystankiem ziemskiej wędrówki człowieka. Czy nie powinny być dla nas czymś więcej? Przecież są one częścią zbiorowej pamięci i historii. Czy możemy postrzegać je w kontekście sztuki, skoro zaskakują swoistą formą artystyczną? Serdecznie zapraszamy do wysłuchania rozmowy Marii i Piotra Wirchniańskich o cmentarzach Beskidu Niskiego, szczególnie tych z czasu I wojny światowej.

Premiera audycji w środę 25.11. o godz. 20:00, a powtórki w sobotę i niedzielę (28-29.11) o godz. 14:00.

Воєнны цмонтері Ротунда (Реґєтів) і Пусткы (Лужна). Автор знимок Петро Вірхняньскій.
Cmentarze wojenne Rotunda (Regietów) i Pustki (Łużna). Autor zdjęć Piotr Wirchniański.

Грай або знай! / Graj albo znaj!

XIX-вічны Британці, кєд выдумували першы правила гры зближены до гнешньой версиі футболю, певно не думали, же уж по парудесятьох роках копана пилка буде першорядным спортом праві же в цілім сьвіті. Хоц гнеска можеме обзерати гру лем на екрані, часто робиме тото в векшым, родинным товаристві, а кєд придут ліпшы часы, разом станеме на публиці. Нич ся не трапте, тым менше обізнаным оповіме, о што в тім спорті іде. В проґрамі Ярко Стремецкій накреслит од воріт до воріт де, чым і за чым ся грат. Просиме не лем тых, што ся на пилці не знают, але і любителів того спорту – годны будете дознати ся іщы веце, адже крім правил в проґрамі тіж кус цєкавинок.

Премієра проґраму в середу 18.11. о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – – –

XIX-wieczni Brytyjczycy, opracowując pierwsze zasady gry zbliżone do współczesnej wersji futbolu, nie sądzili pewnie, że już po kilkudziesięciu latach piłka nożna stanie się sportem numer jeden prawie na całym świecie. Choć dziś możemy oglądać mecze tylko na ekranie, często robimy to w większym, rodzinnym gronie, a gdy nadejdą lepsze czasy, wspólnie staniemy na trybunach. Nie martwcie się, tym mniej zorientowanym opowiemy, o co w tej dyscyplinie sportu chodzi. W programie Jarosław Stremecki nakreśli od bramki do bramki, gdzie, czym i po co się gra. Zapraszamy nie tylko tych, którzy na piłce się nie znają, ale też miłośników tego sportu – będziecie mogli dowiedzieć się jeszcze więcej, bo w programie prócz samych przepisów również porcja ciekawostek.

Premiera programu w środę 18.11. o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.

Як озыват ся войводинска рівнина? / Jak rezonuje równina Wojwodiny?

Руснакы пришли до Войводины 260 років тому. Принесли свою бесіду, облечыня, віру і музику. А потім музика Руснаків стрінула ся з балканьском – і од товдыль не сьпівали юж (як то в лемківскым еверґріні) ни двома ни тьрома «голосами»! Войводина «голосів» має барз дуже – од народных і авторскых сьпіванок, без поп, рок, реп аж по електро – і то вшытко творят місцьовы Руснакы! На спільне познаваня музикы нашых братів з Войводины просит Вас Грицко.

Премієра проґраму буде 11 листопада о год. 20:00, а повторіня будеме пущати в суботу і неділю о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – – –

Rusini przybyli do Wojwodiny 260 lat temu. Przynieśli ze sobą swój język, strój, wiarę i muzykę. A potem ta muzyka spotkała się z bałkańską – i od tego momentu nie śpiewano już (jako rzecze łemkowski evergreen) ani dwoma, ani trzema „głosami”! Wojwodina „głosów” ma mnóstwo – od ludowych i autorskich pieśni, przez pop, rock, rap aż do muzyki elektronicznej – wszystko autorstwa miejscowych Rusnaków. Na wspólne poznawanie ich muzyki zaprasza Was Hrycko.

Premierowego programu będzie można wysłuchać 11 listopada o godzinie 20:00, a powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.

Як спати, жебы ся выспати? / Jak spać, żeby się wyspać?

Хвиля за вікном не барзкы… скоро робит ся темно… но нич, лем лячы і спати! А кєд хочете добрі одпочати, раіме послухати проґрам, в котрім наш редактор Данько Горощак подаст Вам пару справдженых способів як спати, жебы ся выспати! Ци тото важне? А як! Адже пересыпляме 1/3 свого жытя, то чом не робити тото як треба? Пущаме до Вас око, але в тій переполненій жартом авдициі почуєте дуже рад вынесеных з науковых досьліджынь. Вказує ся, же на якіст нашого спаня вплыват барз дуже і маме гев для Вас добру вістку – гідні залежыт од Вас. Послухайте проґрам і возте спаня в своі рукы!

Премієра проґраму буде в середу 4 листопада о год. 20:00., а повторіня будеме пущати в суботу і неділю о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Pogoda za oknem nie bardzo… szybko robi się ciemno… no nic, tylko położyć się i spać! A jeśli chcecie wypocząć, posłuchajcie programu, w którym nasz redaktor Daniel Horoszczak przekaże Wam kilka sprawdzonych sposobów jak spać, żeby się wyspać! Czy to ważne? A jakże! Przecież przesypiamy 1/3 swojego życia, to czemu nie robić tego jak należy? Puszczamy do Was oko, ale w tej przepełnionej żartem audycji usłyszycie wiele porad wyniesionych z badań naukowych. Okazuje się, że na jakość naszego snu wpływa bardzo dużo i mamy tu dla Was dobrą wiadomość – sporo zależy od Was. Posłuchajcie programu i weźcie spanie w swoje ręce!

Premierowego programu będzie można wysłuchać w środę 4 listopada o godzinie 20:00., a powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.

Конкурс дла діти / Konkurs dla dzieci

Пані Дорота Максимчак, котра веде занятя лемківского для діти в Радваницях, просит вшыткы діточкы до участи в конкурсі. Деталі на плякаті.
– – – – – – – – – – – – – – – –
Pani Dorota Maksymczak, która prowadzi zajęcia łemkowskiego dla dzieci w Radwanicach, zaprasza wszystkie dzieciaki do udziału w konkursie. Szczegóły na plakacie.

РЕҐУЛЯМІН / REGULAMIN: http://www.zsp.radwanice.pl/?p=15744