ЛEMберґ – місто Лемків / LEMberg – miasto Łemków

Познайте ся з „Молодом Лемківщином”, яка нашла юж своє місце медже лемківскыма орґанізациями в Украіні, та в шырокім сьвіті не вшыткы о ней знают. Почуєте, чом тоту „Лемківщину” назвали молодом і де мож найти симпатыків орґанізациі. Кому буде мало – най заходит на львівскій Ринок, номер 17. А кому не хвачат сил іхати до Львова – най зазрит на іх цікавий фанпейдж на фейсбуці.

Емісия в четвер о год. 19:00, повторіня в суботу і неділю о 21:00.*

* за укр. часом годину пізнійше!

– – – – – – – – – – – – –

Poznajcie „Młodą Łemkowszczyznę”, która znalazła swoje miejsce wśród łemkowskich organizacji na Ukrainie, ale w świecie nie wszyscy o jej istnieniu wiedzą. Usłyszycie, dlaczego tę „Łemkowszczyznę” nazwali młodą i gdzie można znaleźć jej sympatyków. A kto poczuje niedosyt – niech odwiedzi lwowski Rynek i szuka numeru 17. A jeśli sił nie wystarcza, by jechać do Lwowa, można odwiedzić ich ciekawy fanpage na Facebooku.

Emisja w czwartek o godz. 19:00, powtórki w sobotę i niedzielę o 21:00.

Члены орґанізациі „Молода Лемківщина”
Członkowie organizacji „Moloda Lemkivshchyna”
(фот. Микола Крупей / fot. Mykoła Krupej)

* ЄДНАТ НАС ПАМЯТ / ŁĄCZY NAS PAMIĘĆ *

В найближшу пятницю в Ґорлицях історикы будут бесідувати о сенсі і мірі проблему акциі „Вісла” на Лемковині.
– – – – – – – – – – – – – – – –
W najbliższy piątek w Gorlicach historycy dyskutować będą o istocie i skali problemu akcji „Wisła” na Łemkowszczyźnie.
***
2.06.2017, 18:00, Pl. Dworzysko 5
Centrum Kultury im B I Antonycza – Центр культури ім Б І Антонича

* Стріча Конечнян / Spotkanie Koniecznian *

70 років по выселіню Конечняне зас ся стрітят на рідній земли. Приєднайте ся до выдаріня, гын будут ся зъявляти детальны інформациі.
– – – – – – – – – – – – – – – –
70 lat po wysiedleniu Koniecznianie znów spotkają się na rodzimej ziemi. Przyłączcie się do wydarzenia, będą tam się pojawiać szczegółowe informacje.

ГЕВ / TUTAJ ===> Стріча Конечнян / Spotkanie mieszkańców wsi Konieczna

* Ближе слухачів, ближе Лемків / Bliżej słuchaczy, bliżej Łemków *

Просиме вшыткых на реляцию з концерту промуючого нову плыту Надіі пн. „Ближе”. В авдициі побесідуєме з членами ансамблю, котры оповідят нам о працях над альбомом і плянах на будуче. Дознаме ся тіж, на якых лемківскых сценах мож буде того рока взріти і почути Надію. В другій части перенесеме ся на концерт в лігницкій „Спіжарни”, а слухачы поділят ся з нами своіма вражынями. Кого не было в премєрі альбому, не може го тепер бракнути!

Емісия програму в неділю (21.05.) о год. 20:00.
Повторіня в середу і суботу о 21:00.

– – – – – – – – – – – – –

Zapraszamy Was na relację z koncertu promującego nową płytę Nadii o nazwie „Bliżej”. W audycji porozmawiamy z członkami zespołu, którzy opowiedzą nam o pracach nad albumem i planach na przyszłość. Dowiemy się też, na jakich łemkowskich scenach będzie można w tym roku zobaczyć i usłyszeć Nadiję. W drugiej części przeniesiemy się na koncert w legnickiej „Spiżarni”, a słuchacze podzielą się z nami swoimi wrażeniami. Kogo nie było na premierze albumu, tego nie może teraz zabraknąć!

Emisja programu w niedzielę (21.05.) o godz. 20:00.
Powtórki w środę i sobotę o 21:00.

Ансамбль Надія презентує репертуар плыты „Ближе”.
Zespół Nadija prezentuje repertuar płyty „Bliżej”.

Фот. Ярко Стремецкій / Fot. Jarosław Stremecki

* Наукова конференция в Ґожові / Konferencja naukowa w Gorzowie *

Akademickie Centrum Badań Euroregionalnych
Akademii  im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim,
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim,
Związek Ukraińców w Polsce – Koło w Gorzowie Wielkopolskim,
Zjednoczenie Łemków – Koło w Gorzowie Wielkopolskim,
Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział w Gorzowie Wielkopolskim
oraz
Miejski Ośrodek Sztuki w Gorzowie Wielkopolskim

zapraszają na konferencję naukową pt.:

Drogą pamięci i pojednania.
W 70-tą rocznicę Akcji Wisła 1947-2017

POD HONOROWYM PATRONATEM
REKTORA AKADEMII IM. JAKUBA Z PARADYŻA
WOJEWODY LUBUSKIEGO
ORAZ ETHOS-u
Kwartalnika Instytutu Jana Pawła II KUL – Lublin

18 maja 2017 godzina 12.00
Aula budynku dydaktycznego nr
ul. Fryderyka Chopina 52

19 maja 2017 godzina 09.00
Biblioteka Główna Akademii im. Jakuba z Paradyża
ul. Fryderyka Chopina 52

Kierownictwo naukowe konferencji: prof. dr hab. Janusz Faryś, prof. nadzw. dr hab. Beata A. Orłowska, prof. nadzw. dr hab. Paweł A. Leszczyński

Kierownictwo organizacyjne: dr Piotr Krzyżanowski, dr Mirosław Pecuch

 

PROGRAM  KONFERENCJI

Czwartek 18 V 2017 r.  12.00 – 15.00
Aula im. Prof. Kirkora, ul. Chopina 52, budynek nr 5

1/ Prof. Marzenna  GIEDROJĆ  (Uniwersytet Szczeciński) – Akcja Wisła w debacie parlamentarnej

2/ Dr Krzysztof WASILEWSKI  (Wojewódzka i Miejsca Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w  Gorzowie Wielkopolskim) – Między Wołyniem a Akcją „Wisła”. Miejsce mniejszości narodowych i etnicznych w lokalnym dyskursie prasowym

3/ Mgr  Grzegorz WANATKO (Muzeum Wsi Lubuskiej) – Przesiedleńcy z Akcji Wisła na Ziemi Lubuskiej na przykładzie wsi Niwiska

4/ Mgr Tamara WŁODARCZYK  (Uniwersytet Wrocławski) – Akcja Wisła we wspomnieniach dolnośląskich Łemków

5/ Dr Piotr KRZYŻANOWSKI (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim) – Polityka władz państwowych PRL wobec ludności ukraińskiej i łemkowskiej przesiedlonej w ramach Akcji ,,Wisła” na teren województwa olsztyńskiego

6/ Mgr Lidia  ŚWIĄTKOWSKA  – ” Pojednanie? 3 x TAK! „

7/ Dr hab. prof. nadzw. Beata ORŁOWSKA (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim) –  Edukacja o przeszłości dla przyszłości Łemków.  Dlaczego trzeba uczyć o Akcji Wisła kolejne pokolenia?

8/ Dr Paweł POPIELIŃSKI (Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie) – Wzajemny stosunek między ludnością ukraińską a niemiecką na Ziemiach Północnych i Zachodnich po Akcji Wisła

9/  Mgr  Iwona BARTNICKA (Miejski Ośrodek Sztuki w Gorzowie Wielkopolskim, DKF Megaron) – projekcja filmu „Akcja Wisła”, reż. Jadwiga Nowakowska (1992, 45 min.) „Akcja Wisła 55 lat później”, reż. Jadwiga Nowakowska (2002, 25 min.)

 

Piątek 19 V 2017 r.
Biblioteka Główna Akademii im Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim ul. Fryderyka Chopina 52

09.00 – Otwarcie konferencji

J. M. Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
prof. dr hab. Elżbieta Skorupska – Raczyńska

Wojewoda Lubuski Pan Władysław Dajczak


09.15 – 11.00
Część 1Moderator prof. Janusz Mieczkowski

1/ Prof. Bohdan HALCZAK (Uniwersytet Zielonogórski) – Czy Akcja ,,Wisła” była korzystna dla narodu polskiego ? 

2/ Prof. Roman DROZD (Akademia Pomorska w Słupsku) – Akcja „Wisła” a godność Ukraińców w Polsce.

3/ Prof. Przemysław ROTENGRUBER (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Historia, pamięć, współpraca. O przeszkodach dzielących Polaków i Rusinów

4/ Prof. Stefan DUDRA (Uniwersytet Zielonogórski) – Romowie w Akcji ,,Wisła”

 Przerwa kawowa 11.00 – 11.30

11.30 –13.00 Część 2 – Moderator prof. Przemysław Rotengruber

1/ Prof. Janusz MIECZKOWSKI (Uniwersytet Szczeciński) – Aktywność online Kościoła Greckokatolickiego w Polsce na rzecz upamiętnienia akcji Wisła. Przypadek Eparchii Wrocławsko-Gdańskiej

2/ Dr hab. Marek DZIEWIERSKI (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – Obrzędy upamiętnienia i praktyki cielesne w mazurskim milieu. Na przykładzie odpustu parafialnego w miejscowości Chrzanowo k. Ełku

3/ Dr  Witold BOBRYK  (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach) – Dzieje Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej na tle współczesnej historii Polski

4/ Dr Mirosław PECUCH (Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim) – Greckokatoliccy duchowni w Gorzowskiem

13.00  – 14.00 Przerwa obiadowa

14.00 – 16.00 Część 3 – Moderator prof. nadzw. dr hab. Paweł Leszczyński

1/ Dr Arkadiusz SŁABIG (Akademia Pomorska w Słupsku) – Społeczność ukraińska na Ziemiach Północno-Zachodnich w latach 1956-1990 w świetle materiałów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

2/ Dr Magdalena SEMCZYSZYN (Instytut Pamięci Narodowej w Szczecinie) – Represje wobec ludności ukraińskiej na terenie Pomorza Zachodniego do 1956 roku

3/ Dr Arkadiusz TYDA (Europejska Fundacja Oświaty i Kultury w Zielonej Górze , Uniwersytet Zielonogórski) – Organizacja Obrony Łemkowszczyzny wobec akcji ‚Wisła’

4/ Mgr Marek SYRNYK (Uniwersytet Szczeciński) – Sprawa obiektowa „Beta” – SB wobec mniejszości ukraińskiej w Gorzowie 1971-1989

5/ Dr hab. prof. nadzw. Paweł LESZCZYŃSKI (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim) – Strategiczne partnerstwo Polski i Ukrainy 1991-2017. Między retoryką a realiami

16.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji

dr hab. prof. nadzw. Beata A. Orłowska, dr Piotr Krzyżanowski

* Лемківскій кермеш в Вільхівци / Łemkowski kermesz w Olchowcu *

Програм ХХVII Лемківского кермешу в Вільхівци

Субота 20.05.2017

18:00 Вечырня в церкви Перенесіня мощы св. Миколая в Вільхівци
20:00 Сценічны выступы:
* Вокальний дует „Червена Рута” з Полян
* Фолькльорний ансамбль Терещане” з Завадкы Риманівской
До гуляня пригрывают:
* Музычна група „Алеґро” з Выжньой Єдловой, Словация

Неділя 21.05.2017

11:00 Літургія в церкви Перенесіня мощы св. Миколая в Вільхівци з обходом
13.30 Урочысте отвертя ХХVІІ Лемківского кермешу и привитаня гости

Концертовий програм:
13:35 I концерт
* Фольковий ансамбль Гудакы” з Кольбушовой
* Дітячо-молодіжна група „Лемківскій перстеник” з Ґладышова
* Фолькльорний ансамбль Вільшня” з Полян
15:30 Конкурс сьпіву рідных сьпіванок для діти и молодежы Сьпівай Лемківщыно”
15:55 Акция Вісла» 1947 – бесіда зо сьвідком
16:15 II концерт
* Народний ансамбль „Лем МЫ” з Команчы
* Фолькльорний ансамбль „Розмарія” з Прешова, Словация
* Дружыновий конкурс перетіганя лины
* Обрядово-вокальний ансамбль „Шаротка” з Дуклі
* Вокальний дует „Червена Рута” з Полян

В програмі Кермешу тіж:
– выстава присвячена 70. річници акциі Вісла – выгнаню 1947 року,
– выстава учнівскых праць з пунктів вчыня рідного языка,
– презентация книжок о лемківскій тематыці,
– смакуваня регіональных страв,
– творы лемківского ремесла,
– експозиция давных предметів и нарядя, зобраного през музеальників.

– – – – – – – – – – – – – – –

Program XXVII Łemkowskiego Kermeszu w Olchowcu

Sobota 20.05.2017

18:00 Weczirnia w cerkwi pw. Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja w Olchowcu
20:00 Występy sceniczne
Łemkowski duet wokalny „Czerwena Ruta” z Polan
Zespół folklorystyczny „Tereściacy” z Zawadki Rymanowskiej
Wieczorne muzykowanie rusnackiego zespołu ludowego „Alegro” ze Słowacji (kraj preszowski)

Niedziela 21.05.2017

11:00 Liturgia w obrządku greckokatolickim w cerkwi pw. Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja w Olchowcu
13:30 Uroczyste otwarcie XXVII Łemkowskiego Kermeszu w Olchowcu

Program koncertowy:
13:35 Blok koncertowy
Łemkowski zespół folkowy „Hudacy” z Kolbuszowej
Łemkowski dziecięco-młodzieżowy zespół folklorystyczny „Lemkiwskyj Perstenyk” z Gładyszowa
Łemkowski zespół folklorystyczny „Wilsznia” z Polan
15:30 Konkurs śpiewu pieśni łemkowskich dla dzieci i młodzieży pn. „Śpiewaj Łemkowszczyzno”
15:55 Akcja „Wisła” 1947 – rozmowa ze świadkiem
16:15 Blok koncertowy
Łemkowski zespół ludowy „Łem MY” z Komańczy
Zespół folklorystyczny „Rozmarija” z Preszowa (Słowacja)
Konkurs drużynowy w przeciąganiu liny
Zespół obrzędowo-śpiewaczy „Szarotka” z Dukli
Łemkowski duet wokalny „Czerwena Ruta” z Polan

W programie Kermeszu również:
– wystawa poświęcona 70. rocznicy akcji „Wisła” – operacji wysiedleńczej z 1947 roku,
– wystawa prac uczniowskich z punktów nauczania języka ojczystego,
– prezentacja publikacji o Łemkowszczyźnie,
– degustacja potraw łemkowskich,
– pokazy rzemiosła i rękodzieła łemkowskiego,
– ekspozycje dawnych przedmiotów i narzędzi zebranych przez muzealników.

* Лемківскій вечер в Музею / Łemkowski wieczór w Muzeum *

Директор Музею Наднотецкой Землі
ім. В. Стаховяка в Тшцянці
просит на:

Вечер в Музею

12 мая 2017 р.
од год. 17:00 до 22:00

В ПРОГРАМІ:

од год. 17:00 до 18:00

  • Выклад дря Мирослава Пецуха з Любуского Музею ім. Яна Декерта в Ґожові Велькопольскым – „Істория і культура Лемків”,
  • Выступ Ансамблю Лемківской Пісьні БАРВІНОК,
  • Прелекция о. дря Аркадія Трохановского, пароха грекокатолицкой парохіі в Валчу п.п. Воздвижыня Господнього Креста – „Релігія Лемків і іх сучасна доля”,
  • Отвертя часовой выставы „Сон о втраченым домі, значыт о культурі Лемків”;

od godz. 18:00 do 21:30

  • лемківскы занятя для діти;

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Dyrektor Muzeum Ziemi Nadnoteckiej
im. W. Stachowiaka w Trzciance
zaprasza na:

Wieczór w Muzeum

12 maja 2017 r.
od. godz. 17:00 do 22:00

W PROGRAMIE:

od godz. 17:00 do 18:00

  • Wykład dra Mirosława Pecucha z Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim – „Historia i kultura Łemków”,
  • Występ Zespołu Pieśni Łemkowskiej BARWINOK,
  • Prelekcja ks. dra Arkadiusza Trochanowskiego, proboszcza parafii greckokatolickiej w Wałczu pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego – „Religia Łemków i ich współczesne losy”,
  • Otwarcie wystawy czasowej „Sen o utraconym domu, czyli o kulturze Łemków”;

od godz. 18:00 do 21:30

  • warsztaty łemkowskie dla dzieci;

 

* Лемківскы лісы – в лемківскы рукы? / Łemkowskie lasy – w łemkowskie ręce? *

Ци мож фізычні розпоряджати лісом, котрий колиси приналежал нашым предкам? Як зачати процес його повороту? Кілко гектарів повело ся одзыскати од Державных Лісів? Правны аспекты борбы о лемківскій маєток запрезентує Вам пан меценас Павло Сокіл родом з Ганчовы. Послухайте реляцию зо стрічы, што мала місце в горлицкій Антоничівці.

Слухайте в середу 3 мая о годині 19:00, повторіня в суботу о 19:00 і неділю о 13:00.

– – – – – – – – – – – –

Czy możliwe jest rozporządzanie lasem, który należał kiedyś do naszych przodków? Jak zacząć proces jego zwrotu? Ile hektarów udało się odzyskać od Lasów Państwowych? Prawne aspekty walki o łemkowskie mienie przedstawi pan mecenas Paweł Sokół, rodem z Hańczowej. Posłuchajcie naszej relacji ze spotkania, które odbyło się w gorlickim Centrum Kultury im. B. I. Antonycza.

Słuchajcie w środę 3 maja o godzinie 19:00, powtórki w sobotę o 19:00 i w niedzielę o 13:00.

На знимці: Гіпотечний запис ролі Моцківкы
на Андрия Суханича і Катерину з Ференців Суханичову.
Фото Грицка Суханича

– – – – – – – – – – – – – – – 
Na zdjęciu: Zapis hipoteczny roli Mockiwki
na Andryja Suchanycza i Katerynę Suchanyczową z domu Ferenc.
Foto Hrycka Suchanycza