Етнiчна сила джезу / Etniczna moc jazzu

В яворовім лiсi – так звучыт наголовок дебіютового альбуму ґрупы Ре-Карпаты, на котрiм нашло ся 8 народных сьпiванок з карпацкых земель в новiм, джезовім выданю. Тоты молоды музиканты вложыли цiле своє серце в тото, жебы ожывити спадковину Карпат i дати ій новы кольоры. Повело ся iм тото завдякы велькому талантови, практицi i окропечному трудови. Просиме на авдицию, в часi котрой будеме гостити основателiв ансамблю Ре-Карпаты – Марка i Малґожату Туткiв. В бесiдi з Наталийом Цьолком нашы гості одкрыют деталi повставаня iх найновшого дiла. В часi авдициi будете годны спрiбувати овочы, котры приставали в сценічнім репертуарі ансамблю през пару років, штобы помістити ся на дебіютовім кружку. Кавалчыкы з цедечка почуєте премієрово в Радіо Лемко в середу 13 липця о годинi 20:00. Повторiня в суботу i недiлю о годинi 14:00.

– – – – – – – – – – –

W jaworowym lesie to tytuł debiutanckiego albumu grupy Re-Karpaty, na którym znalazło się 8 pieśni ludowych z terenów Karpat w nowej, jazzowej odsłonie. Ci młodzi muzycy włożyli całe swoje serce w to, by ożywić spuściznę Karpat i nadać jej nowe barwy. Udało im się to za sprawą niesamowitego talentu, zdobytego doświadczenia i ogromnego trudu. Zapraszamy na audycję, podczas której gościć będziemy założycieli zespołu Re-Karpaty – Marka i Małgorzatę Tutków. W rozmowie z Natalią Ciołką nasi goście zdradzą szczegóły powstawania ich najnowszego dzieła. W trakcie audycji będziecie mogli skosztować owoców, które dojrzewały w scenicznym repertuarze zespołu przez kilka lat, aby trafić na debiutancki krążek. Znajdujące się na nim utwory usłyszycie premierowo w Radio Lemko w środę 13 lipca o godzinie 20:00. Powtórki programu w sobotę i niedzielę o godz. 14.00.

Ре-Карпаты

Малґожата Тутко – сьпiв
Марек Тутко – фотепiян, Родес Пiяно
Мальвiна Ребенда – гушлi, сьпiв
Боґумiл Екснер – басова ґітара
Бартломєй Лібера – перкусия
Ваня Ніконенко (УА) – трубка, флуґельгорн

– – – – – – – – – – – –

Re-Karpaty

Małgorzata Tutko – wokal
Marek Tutko – fortepian, Fender Rhodes
Malwina Rabenda – skrzypce, wokal
Bogumił Eksner – gitara basowa
Bartłomiej Libera – perkusja
Wania Nikonenko (UA) – trąbka, flugelhorn

Лемківскій Кермеш в Заміницях / Łemkowski Kermesz w Zamienicach

Війт Ґміны Хойнів і Грекокатолицка Парохія Рождеста Св. Йоана Крестителя в Заміниця щыро просят на Лемківскій Кермеш, котрий буде в суботу 9 липця 2022 рока в Заміницях коло Хойнова (ліґницкій повіт). В проґрамі выступлят ансамблі, што берут участ в Медженароднім Фолькльорнім Фестівалю „Сьвіт під Кычером” і льокальны фолькльорны групы, выступам товаришыти будут крамы з домашніма продуктами.
– – – – – – – – – – – –
Wójt Gminy Chojnów i Parafia Greckokatolicka pw. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela w Zamienicach serdecznie zapraszają na Łemkowski Kermesz, który odbędzie się w sobotę 9 lipca w Zamienicach koło Chojnowa (powiat legnicki). W programie wystąpią zespoły biorące udział w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym „Świat pod Kyczerą” oraz lokalne zespoły folklorystyczne, występom towarzyszyć będą stoiska z domowymi produktami.

Православне поломничество на св. Гору Явір / Prawosławna pielgrzymka na św. Górę Jawor

В днях 10-12 липця буде ХХХІІ піше поломничество на св. Гору Явір, з благословліня владикы перемиского і ґорлицкого Паісія.

Дорога поломничества путьом св. Максима Ґорлицкого:

10.07. НЕДIЛЯ 25 км /Святкова Велика – Ґладышів/
Святкова Велика – год. 8.00 – Свята Лiтургiя в православнiй каплици (Розстайне), сьнiданя, прехід през Граб (молебен на мiсци каплицi, де в 1911 році православны літургіі служыл св. Максим Ґорлицкій), Долге, Чорне (молебен при памятнику з 1934 поставленого в чест св. Максима і жертв Талергофу), Ясюнка, Крива, перехiд до Гладышова – „Елеос” Правлославний Осередок Милосердя – вечырня в церкви Рождества св. Йоана Крестителя, вечеря, зьвiданя до священникiв, молитвы.

11.07 ПОНЕДIЛЬOК 15 км /Ґладышів – Ганчова/
Гладышiв – 7.00 Божеска Лiтургiя, сьнiданя, перехiд през Реґетiв до Ганчови
Ганчова – 17.00 Всенiчне Бдiня, вечеря, зьвiданя до священникiв, молитвы

12.07 ВIТОРОК 7 км /Ганчова – Св. Гора Явір/
Ганчова – 7.00 молебен, перехiд в страну Высови.
9.00 привитаня Владик, выхiд на Гору Явір
Гора Явiр – 10.00 Свята Лiтургiя, посвячыня креста Поломника

Орґанізаторы запевняют ідло, нічлігы і перевожыня баґажів.

Паломникы повинны забрати зо собом спальний мішок і карімату, одповіднє облечыня (хлопці долгы ногавкы, дівчата хусткы і спідниці), молитовник. Особы неполнолітні повинны мати згоду родичів. Обовязково треба мати одповідні лахы і черевікы, загортку на дойдж, подати нумер песель до убезпечыня. Каждий паломник вносит вписову оплату – 25 зл. Особовы даны перехованы бдут в документациі БПМ згідні з охороном особовых даных RODO.

Поломничество організує Брацтво Православной Молодежы перемиско-ґорлицкой єпархii.

Зголошыня участи в поломничестві мож складати до 7 липця до поданых нижше осiб:
Наталия Урда, tel. 608 707 538, nurda17@gmail.com
Фома Болех, tel. 507 480 678, tomek.lem.2@gmail.com
о. Юлиян Феленчак,(tel. 501 222 561), ksjfelenczak@gmail.com

– – – – – – – – – – – – – –

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Paisjusza, Arcybiskupa Przemyskiego i
Gorlickiego w dniach 10-12 lipca odbędzie się XXXII Prawosławna pielgrzymka na Świętą Górę Jawor.

TRASA PIELGRZYMKI szlakiem świętego Maksyma Gorlickiego:

10.07. NIEDZIELA (25 km) /Świątkowa Wielka-Gładyszów/
Świątkowa Wielka – godz. 8.00 Święta liturgia w kaplicy prawosławnej (Rozstajne – teren MPN), śniadanie, przejście przez Grab (Moleben w miejscu kaplicy, gdzie służył prawosławne Liturgie w 1911 r. św. Maksym Gorlicki), Długie, Czarne (Moleben na miejscu pomnika z 1934 r. postawionego
w cześć św. Maksyma i ofiar Talerhofu), Jasionka, Krzywa, przejście do Gładyszowa – „Eleos” Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia, godz. 19.00 Wieczernia, kolacja, pytania do duchownych, modlitwy wieczorne.

11.07. PONIEDZIAŁEK (15 km) /Gładyszów – Hańczowa/
Gładyszów – 7.30 Święta liturgia w cerkwi Narodzenia św. Jana Chrzciciela, śniadanie, przejście przez
Regetów do Hańczowej.
Hańczowa- 17.00 Wseniczne Bdinja -Całonocne czuwanie. Kolacja, pytania do duchownych, modlitwy
wieczorne.

12.07. WTOREK (7 km) /Hańczowa – Św. Góra Jawor/
Hańczowa- 7.00 Moleben, przejście w kierunku Wysowej- Zdroju. Godz. 9.00 Przywitanie
Arcypasterzy przy cerkwi św. Archanioła Michała w Wysowej- Zdroju, wyjście na Górę Jawor,
Góra Jawor- 10.00 Święta liturgia, poświęcenie krzyża Pielgrzyma.

Zapewniamy wyżywienie, noclegi i przewóz bagaży.

Pielgrzymi powinni zabrać ze sobą śpiwór i karimatę, odpowiedni ubiór (chłopcy długie spodnie,
dziewczęta chustki i spódnice), książeczkę do nabożeństw, osoby niepełnoletnie powinny posiadać
zgodę rodziców. Obowiązkowo należy mieć odpowiednie ubranie i buty, płaszcz przeciwdeszczowy,
podać pesel do ubezpieczenia. Każdy pielgrzym wnosi opłatę wpisową – 25 zł. Dane osobowe są
przechowywane w dokumentacji BMP zgodnie z ochroną danych osobowych RODO.

Prosimy o zgłoszenia udziału w pielgrzymce do 7 lipca u poniższych osób:
Natalia Urda, tel. 608 707 538, email: nurda17@gmail.com
Tomasz Bolech, tel. 507 480 674, email: tomek.lem.2@gmail.com
o. Julian Felenczak, tel. 501 222 561 lub e-mail: ksjfelenczak@gmail.com