ГОЛОС – лемківска опера / GŁOS – opera łemkowska

Тото знатя не од гнеска, же без музикы Лемкы не годны представити собі своє жытя. Не пропустят нияку забаву, за якій інструмент бы ся не зімали, чути іх аж на другє село, а гармонізувати знают од наймолодшых років. Своіма талантами ділят ся зо сьвітом, сьпіваючы і граючы в ансамблях, діючы на хосен лемківской культуры. Декотры не сперают ся лем на тым, а ідут дальше і творят штоси нове на основі музичной традициі, котру лишыли ім іх предкы. В Радіо Лемко будеме гостити Дарию Кузяк, гудачку ансамблів Кычера і н’лем фольк. В бесіді з Наталийом Цьолком оповіст о новій композициі, котра недавно вышла спід єй пера – артистка написала двуактову камеральну оперу, котрой акция діє ся на Лемковині. О чым є твір, што в ним новаторскє і коли мож ся сподівати премієры?

О тым вшыткым дознате ся, слухаючы нас в середу 28.10 о годині 20:00. Повторіня будеме пущати в суботу і неділю о годині 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Nie od dziś wiadomo, że bez muzyki Łemkowie życia sobie nie wyobrażają. Nie ominie ich żadna potańcówka, jakiego instrumentu by się nie chwycili, słychać ich aż w drugiej wsi, a harmonizować potrafią już od lat najmłodszych. Swoimi talentami dzielą się ze światem, śpiewając i grając w zespołach, działając na rzecz łemkowskiej kultury. Niektórzy na tym nie poprzestają, a idą dalej i tworzą coś nowego na podstawie muzycznej tradycji, przekazanej im przez ich przodków. W Radio Lemko będziemy gościć Darię Kuziak, instrumentalistkę zespołów Kyczera i н’лем folk. W rozmowie z Natalią Ciołką opowie o nowej kompozycji, która niedawno wyszła spod jej pióra – artystka napisała dwuaktową operę kameralną, której akcja toczy się na Łemkowszczyźnie. O czym jest utwór, co w nim nowatorskiego i kiedy można spodziewać się premiery?

O tym wszystkim dowiecie się, słuchając nas w środę 28.10 o godzinie 20:00. Powtórki programu emitować będziemy w sobotę i niedzielę o godzinie 14:00.

Лемко в Афрыці / Łemko w Afryce

Давно Руснакы ішли в далеку дорогу – на шыфах, за велику млаку – до Гамерикы, Канады,
Арґентины. Там зарабляли хліба і вертали ся домів, в рідны Карпаты. Было і так, же декотры
лишыли ся в чужім краю і тепер іх діти і внукы будуют гын своє щестя. Гнеска можеме
всядиль літати з «Люфтганзом» або «Льотом», не лем за роботом. Наш гіст, Роман Сокач,
рішыл полетіти на край сьвіта – до Уґанды. Потім подарило ся му щестливо вернути домів і тепер може поділити ся з Вами своіма досьвідами. Послухайте о лемківскых вояжах по Афрыці!

Премієра в четвер 22.10 о 20:00 годині, повторіня в суботу и неділю о 14:00 годині.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Dawniej Rusnacy wyruszali w daleką drogę – na statkach, za wielką wodę – czyli do Ameryki, Kanady,
Argentyny. Tam zarabiali na chleb i wracali do domu, w rodzime Karpaty. Czasem bywało i tak,
że niektórzy zostawali na obczyźnie i teraz ich potomkowie budują tam swoje szczęście. Dziś
możemy wszędzie polecieć z Lufthansą czy LOTem, nie tylko w celach zarobkowych. Nasz gość,
Roman Sokacz, postanowił odwiedzić jeden z końców świata – Ugandę. Udało mu się szczęśliwie wrócić i teraz może podzielić się z Wami swoim doświadczeniem. Posłuchajcie o łemkowskich wojażach po Afryce!

Premiera w czwartek 22.10 o godzinie 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o 14:00.


Знимка зо збіркы Романа Сокача / Fotografia ze zbiorów Romana Sokacza

Сьпівы нашого роду II / Śpiewy naszego rodu II

Щыро просиме на оціну альбуму „Сьпівы нашого роду II” – музичного кружка, котрий створили молоды Руснакы з Польщы и Словациі. Реалізацийом того медженародного проєкту заняли ся досьвідчены гудакы і сьпівакы, што стоят о своє рідне, а нияка границя не годна іх сперти. Шак то не перша, а може і не посьлідня така ініциятива. Про наголовок можете ся додумувати, же сеса плыта є предолжыньом выданя з 2018 рока, котре мало свою премієру в Радіо Лемко (під мотузком найдете рецензию першой части: http://www.radio-lemko.pl/archive/id/49/?lang=lem). Хоц оба кружкы мают зо собом дуже спільного, належыт ся ім окрема рецензия. В проґрамі не лем почуєте сьпіванкы з другой части, але тіж дознате ся, што нового несе зо собом тот прекрасний проєкт молодых люди, котры рішыли сягнути до корени. Зрыхтували сме тіж для Вас конкурс, в котрім будете могли выграти „Сьпівы нашого роду II”. О деталях повіме в авдициі. На Вашы зголошыня ждеме до кінце тыжня (18.10.2020).

Премієра в пятницю 16.10 о 20:00 годині, повторіня в суботу и неділю о 14:00 годині.

– – – – – – – – – – – – – – – –

Serdecznie zapraszamy na recenzję albumu „Śpiewy naszego rodu ІІ” – płyty stworzonej przez młodych Rusinów z Polski i Słowacji. Realizacją tego międzynarodowego projektu zajęli się doświadczeni instrumentaliści i wokaliści, którzy troszczą się o spuściznę przodków, a żadna granica nie jest w stanie zatrzymać. Ponieważ to nie jest pierwsza, a może i nie ostatnia taka inicjatywa. Tytuł może Wam sugerować, że ta płyta jest kontynuacją wydania z 2018 roku, które w Radio Lemko miało swoja premierę (pod linkiem znajdziecie recenzję pierwszej części: http://www.radio-lemko.pl/archive/id/49/?lang=pol). Chociaż obie płyty mają ze sobą wiele wspólnego, należy im się osobna recenzja. W programie nie tylko usłyszycie utwory z drugiej części, ale również dowiecie się, co nowego niesie z sobą ten projekt młodych ludzi, którzy zdecydowali się sięgnąć do korzeni. Przygotowaliśmy również dla Was konkurs, w którym będziecie mogli wygrać „Śpiewy naszego rodu II”. O szczegółach powiemy w audycji. Na wasze zgłoszenia czekamy do końca tygodnia (18.10.2020).

Premiera w piątek 16.10 o godzinie 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o 14:00.