Голос ватрян / Głos watrowiczów

За нами прекрасний час лемківскых ватр в Ждыни, Лугах і Михалові – чудовых сценічных выступів, радістного гуляня, голосного сьпіваня і зворушаючых стріч з приятелями. Ватряний сезон то великє лемківскє свято, на котре ждеме цілий рік, жебы зас ся зыйти. Того рока Лемківска Ватра в Ждыни празднувала свій ювілей, была то 40. едиция фестівалю. З той нагоды в нашы рідны горы приіхали люде з ближшых і дальшых куточків Польщи, з сусідзкых держав, але тіж з далекой Гамерикы, были то ватряне з долголітнім досьвідчыньом і тоты, што першыраз мали змогу учащати в тім выдаріню. В найближшім проґрамі почуєте голос гости ватры, котры одповіли на зьвіданя з нашой сонды. Не хыбит фраґментів выступів на сцені, але тіж сьпівів поза ньом. Авдиция перенесе Вас на ждыньскє ватровиско!

На реляцию з 40. Лемківской Ватры в Ждыни просиме в середу 17.08.2022 о год. 20:00. Повторіня проґраму в суботу і неділю (20-21.08) о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – –

Za nami przepiękny czas łemkowskich watr w Zdyni, Ługach i Michałowie – wspaniałych scenicznych występów, radosnych tańców, głośnych śpiewów i wzruszających spotkań z przyjaciółmi. Watrowy sezon to wielkie łemkowskie święto, na które czekamy cały rok, aby znów się spotkać. W tym roku Łemkowska Watra w Zdyni obchodziła swój jubileusz, była to 40. edycja festiwalu. Z tej okazji w nasze rodzime góry przybyli ludzie z bliższych i dalszych stron Polski, z sąsiadujących państw, ale też z dalekiej Ameryki, byli to watrowicze z wieloletnim doświadczeniem i uczęszczający w tym wydarzeniu po raz pierwszy. W najbliższym programie usłyszycie głos gości watry, którzy odpowiedzieli na pytania z naszej sondy. Nie zabraknie fragmentów występów na scenie, ale też śpiewów poza nią. Audycja przeniesie Was na zdyńskie watrowisko!

Na relację z 40. Łemkowskiej Watry w Zdyni zapraszamy w środę 17.08.2022 o godz. 20:00. Powtórki programu w sobotę i niedzielę (20-21.08) o godz. 14:00.

Пиблика на концерті Маріянны Железной і групы Фоґаш на 40. Лемківскій Ватрі в Ждыни
Publika na koncercie Marianny Železnej i grupy Fogaš na 40. Łemkowskiej Watrze w Zdyni

V Поломничество на праздник св. Максима / V Pielgrzymka na dzień św. Maksyma

З благословлiня Його Высокопреосвященства Архієпископа Паiсия 5 вересня 2022 рока буде 5. Пiше Поломничество зо Ждынi до Ґорлиц на празвдник св. Максина Ґолицкого.

О годинi 5:00 в церкви Покрови Божой Матери в Ждыни, де был кщений св. Максим буде правлена Божеска Лiтургiя, по котрiй поломникы зачнут пут до Ґорлиц. Дорога вести буде през Ждыню -> Гладышiв -> Маґуру – Прислiп -> Новицю -> Бiлянку -> Шымбарк -> Ропицю Польску -> Ґорлицi.
О годинi 17:00 в Соборi св. Тройцi в Ґорлицях буде служиты ся Всенiчне Бдiня.

Вшыткы охочы годны записати ся до 03.09 (координаты найдете ниже).
Особы, котры потрiбуют нічліг, просит ся перше о контакт.
Складка вписова буде 20 PLN. Покрыват она кошты убезпечыня і выжывлiня. Поломникы повинны мати зо собом хоцкі 2 лiтры воды, одповiднє облечыня (хлопчыска долгы ногавкы, дiвчата хусткы i кабаты), книжочку до богослужынь, особы неполнолiтнi повинны мати згоду родича.

В справі записів і можливых зьвідань можна контактувати ся з вказаныма особами:
Наталiя Урда – 608707538, nurda17@gmail.com
Фома Болех – 507480674, tomek.lem.2@gmail.com
о. Юлиян Фелечак – 501222674 ksjfelenczak@gmail.com

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Arcybiskupa Paisjusza 5 września 2021 roku odbędzie się V piesza pielgrzymka ze Zdyni do Gorlic na dzień pamięci św. Maksyma Gorlickiego.

O godzinie 5:00 w cerkwi pw. Opieki Matki Bożej w Zdyni, gdzie chrzczony był św. Maksym, będzie sprawowana św. Liturgia, po której rozpocznie się wędrówka do Gorlic. Droga będzie wiodła przez Zdynię -> Gładyszów -> Magurę Małastowską -> Przysłup -> Nowicę -> Bielankę -> Szymbark -> Ropicę Polską -> Gorlice.
O godzinie 17:00 w katedralnej cerkwi św. Trójcy w Gorlicach będzie sprawowane całonocne czuwanie.

Wszyscy chętni mogą zapisywać się do dnia 3.09. (koordynaty znajdziecie poniżej).
Osoby, które potrzebują noclegu, proszone są o uprzedni kontakt.
Składka wpisowa wynosi 20 zł. Pokrywa ona koszty ubezpieczenia i wyżywienia.
Pielgrzymi powinni zabrać ze sobą przynajmniej 2 litry wody, odpowiedni ubiór (chłopcy długie spodnie, dziewczęta chustki i spódnice), książeczkę do nabożeństw, osoby niepełnoletnie powinny posiadać zgodę rodziców.

W sprawie zapisów i ewentualnych pytań można kontaktować się ze wskazanymi osobami:
Natalia Urda, tel. 608 707 538, email: nurda17@gmail.com
Tomasz Bolech, tel. 507 480 674, email: tomek.lem.2@gmail.com
ks. Julian Felenczak, tel. 501 222 561 lub e-mail: ksjfelenczak@gmail.com

Етнiчна сила джезу / Etniczna moc jazzu

В яворовім лiсi – так звучыт наголовок дебіютового альбуму ґрупы Ре-Карпаты, на котрiм нашло ся 8 народных сьпiванок з карпацкых земель в новiм, джезовім выданю. Тоты молоды музиканты вложыли цiле своє серце в тото, жебы ожывити спадковину Карпат i дати ій новы кольоры. Повело ся iм тото завдякы велькому талантови, практицi i окропечному трудови. Просиме на авдицию, в часi котрой будеме гостити основателiв ансамблю Ре-Карпаты – Марка i Малґожату Туткiв. В бесiдi з Наталийом Цьолком нашы гості одкрыют деталi повставаня iх найновшого дiла. В часi авдициi будете годны спрiбувати овочы, котры приставали в сценічнім репертуарі ансамблю през пару років, штобы помістити ся на дебіютовім кружку. Кавалчыкы з цедечка почуєте премієрово в Радіо Лемко в середу 13 липця о годинi 20:00. Повторiня в суботу i недiлю о годинi 14:00.

– – – – – – – – – – –

W jaworowym lesie to tytuł debiutanckiego albumu grupy Re-Karpaty, na którym znalazło się 8 pieśni ludowych z terenów Karpat w nowej, jazzowej odsłonie. Ci młodzi muzycy włożyli całe swoje serce w to, by ożywić spuściznę Karpat i nadać jej nowe barwy. Udało im się to za sprawą niesamowitego talentu, zdobytego doświadczenia i ogromnego trudu. Zapraszamy na audycję, podczas której gościć będziemy założycieli zespołu Re-Karpaty – Marka i Małgorzatę Tutków. W rozmowie z Natalią Ciołką nasi goście zdradzą szczegóły powstawania ich najnowszego dzieła. W trakcie audycji będziecie mogli skosztować owoców, które dojrzewały w scenicznym repertuarze zespołu przez kilka lat, aby trafić na debiutancki krążek. Znajdujące się na nim utwory usłyszycie premierowo w Radio Lemko w środę 13 lipca o godzinie 20:00. Powtórki programu w sobotę i niedzielę o godz. 14.00.

Ре-Карпаты

Малґожата Тутко – сьпiв
Марек Тутко – фотепiян, Родес Пiяно
Мальвiна Ребенда – гушлi, сьпiв
Боґумiл Екснер – басова ґітара
Бартломєй Лібера – перкусия
Ваня Ніконенко (УА) – трубка, флуґельгорн

– – – – – – – – – – – –

Re-Karpaty

Małgorzata Tutko – wokal
Marek Tutko – fortepian, Fender Rhodes
Malwina Rabenda – skrzypce, wokal
Bogumił Eksner – gitara basowa
Bartłomiej Libera – perkusja
Wania Nikonenko (UA) – trąbka, flugelhorn

Лемківскій Кермеш в Заміницях / Łemkowski Kermesz w Zamienicach

Війт Ґміны Хойнів і Грекокатолицка Парохія Рождеста Св. Йоана Крестителя в Заміниця щыро просят на Лемківскій Кермеш, котрий буде в суботу 9 липця 2022 рока в Заміницях коло Хойнова (ліґницкій повіт). В проґрамі выступлят ансамблі, што берут участ в Медженароднім Фолькльорнім Фестівалю „Сьвіт під Кычером” і льокальны фолькльорны групы, выступам товаришыти будут крамы з домашніма продуктами.
– – – – – – – – – – – –
Wójt Gminy Chojnów i Parafia Greckokatolicka pw. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela w Zamienicach serdecznie zapraszają na Łemkowski Kermesz, który odbędzie się w sobotę 9 lipca w Zamienicach koło Chojnowa (powiat legnicki). W programie wystąpią zespoły biorące udział w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym „Świat pod Kyczerą” oraz lokalne zespoły folklorystyczne, występom towarzyszyć będą stoiska z domowymi produktami.

Православне поломничество на св. Гору Явір / Prawosławna pielgrzymka na św. Górę Jawor

В днях 10-12 липця буде ХХХІІ піше поломничество на св. Гору Явір, з благословліня владикы перемиского і ґорлицкого Паісія.

Дорога поломничества путьом св. Максима Ґорлицкого:

10.07. НЕДIЛЯ 25 км /Святкова Велика – Ґладышів/
Святкова Велика – год. 8.00 – Свята Лiтургiя в православнiй каплици (Розстайне), сьнiданя, прехід през Граб (молебен на мiсци каплицi, де в 1911 році православны літургіі служыл св. Максим Ґорлицкій), Долге, Чорне (молебен при памятнику з 1934 поставленого в чест св. Максима і жертв Талергофу), Ясюнка, Крива, перехiд до Гладышова – „Елеос” Правлославний Осередок Милосердя – вечырня в церкви Рождества св. Йоана Крестителя, вечеря, зьвiданя до священникiв, молитвы.

11.07 ПОНЕДIЛЬOК 15 км /Ґладышів – Ганчова/
Гладышiв – 7.00 Божеска Лiтургiя, сьнiданя, перехiд през Реґетiв до Ганчови
Ганчова – 17.00 Всенiчне Бдiня, вечеря, зьвiданя до священникiв, молитвы

12.07 ВIТОРОК 7 км /Ганчова – Св. Гора Явір/
Ганчова – 7.00 молебен, перехiд в страну Высови.
9.00 привитаня Владик, выхiд на Гору Явір
Гора Явiр – 10.00 Свята Лiтургiя, посвячыня креста Поломника

Орґанізаторы запевняют ідло, нічлігы і перевожыня баґажів.

Паломникы повинны забрати зо собом спальний мішок і карімату, одповіднє облечыня (хлопці долгы ногавкы, дівчата хусткы і спідниці), молитовник. Особы неполнолітні повинны мати згоду родичів. Обовязково треба мати одповідні лахы і черевікы, загортку на дойдж, подати нумер песель до убезпечыня. Каждий паломник вносит вписову оплату – 25 зл. Особовы даны перехованы бдут в документациі БПМ згідні з охороном особовых даных RODO.

Поломничество організує Брацтво Православной Молодежы перемиско-ґорлицкой єпархii.

Зголошыня участи в поломничестві мож складати до 7 липця до поданых нижше осiб:
Наталия Урда, tel. 608 707 538, nurda17@gmail.com
Фома Болех, tel. 507 480 678, tomek.lem.2@gmail.com
о. Юлиян Феленчак,(tel. 501 222 561), ksjfelenczak@gmail.com

– – – – – – – – – – – – – –

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Paisjusza, Arcybiskupa Przemyskiego i
Gorlickiego w dniach 10-12 lipca odbędzie się XXXII Prawosławna pielgrzymka na Świętą Górę Jawor.

TRASA PIELGRZYMKI szlakiem świętego Maksyma Gorlickiego:

10.07. NIEDZIELA (25 km) /Świątkowa Wielka-Gładyszów/
Świątkowa Wielka – godz. 8.00 Święta liturgia w kaplicy prawosławnej (Rozstajne – teren MPN), śniadanie, przejście przez Grab (Moleben w miejscu kaplicy, gdzie służył prawosławne Liturgie w 1911 r. św. Maksym Gorlicki), Długie, Czarne (Moleben na miejscu pomnika z 1934 r. postawionego
w cześć św. Maksyma i ofiar Talerhofu), Jasionka, Krzywa, przejście do Gładyszowa – „Eleos” Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia, godz. 19.00 Wieczernia, kolacja, pytania do duchownych, modlitwy wieczorne.

11.07. PONIEDZIAŁEK (15 km) /Gładyszów – Hańczowa/
Gładyszów – 7.30 Święta liturgia w cerkwi Narodzenia św. Jana Chrzciciela, śniadanie, przejście przez
Regetów do Hańczowej.
Hańczowa- 17.00 Wseniczne Bdinja -Całonocne czuwanie. Kolacja, pytania do duchownych, modlitwy
wieczorne.

12.07. WTOREK (7 km) /Hańczowa – Św. Góra Jawor/
Hańczowa- 7.00 Moleben, przejście w kierunku Wysowej- Zdroju. Godz. 9.00 Przywitanie
Arcypasterzy przy cerkwi św. Archanioła Michała w Wysowej- Zdroju, wyjście na Górę Jawor,
Góra Jawor- 10.00 Święta liturgia, poświęcenie krzyża Pielgrzyma.

Zapewniamy wyżywienie, noclegi i przewóz bagaży.

Pielgrzymi powinni zabrać ze sobą śpiwór i karimatę, odpowiedni ubiór (chłopcy długie spodnie,
dziewczęta chustki i spódnice), książeczkę do nabożeństw, osoby niepełnoletnie powinny posiadać
zgodę rodziców. Obowiązkowo należy mieć odpowiednie ubranie i buty, płaszcz przeciwdeszczowy,
podać pesel do ubezpieczenia. Każdy pielgrzym wnosi opłatę wpisową – 25 zł. Dane osobowe są
przechowywane w dokumentacji BMP zgodnie z ochroną danych osobowych RODO.

Prosimy o zgłoszenia udziału w pielgrzymce do 7 lipca u poniższych osób:
Natalia Urda, tel. 608 707 538, email: nurda17@gmail.com
Tomasz Bolech, tel. 507 480 674, email: tomek.lem.2@gmail.com
o. Julian Felenczak, tel. 501 222 561 lub e-mail: ksjfelenczak@gmail.com

ЕФІР в ефiрi / EFIR w eterze

ЕФІР то вроцлавскiй фольк роковий ансамбль, оснований пiд конец 2021 рока. Його члены то молоды люде з лемкiвскыма, украiньскыма i польскыма коренями. З музиком мают контакт од наймолодшых рокiв, а в своiм репертуарi помiстили пiсьнi, котры сьпiвало ся в iх родинных хыжах. По долгых прирыхтуванях рiшыли подiлити ся з лемкiвском публиком овочами свойой працi i войти на музичну сцену. Гості Лемківской Ватры в Лугах будут мати того рока змогу познати тот новий ансамбль, адже в проґрамі фестівалю єст іх концерт. Не мусите ждати до ватры, музику ЕФІРу почуєте юж тепер в Радіо Лемко. Просиме на авдицию, в котрiй Михал Буковскій – єден з основателiв групы ЕФІР – в бесiдi з Наталийом Цьолком оповiст медже iншыма о початках формуваня ся групы i представит його членiв. В програмі годны будете познати іх репертуар, знаны сьпiванкы в новых, авторскых аранжациях.

Емicия проґраму в середу 29 червця 2022 о годинi 20:00. Потворiня в суботу i недiлю о 14:00.

– – – – – – – – – – –

EFIR to wrocławski folk rockowy zespół muzyczny, założony pod koniec 2021 roku. Jego członkowie to głównie młodzi ludzie łemkowskiego, ukraińskiego i polskiego pochodzenia. Z muzyką mają do czynienia od lat najmłodszych, a w swoim repertuarze zamieścili pieśni, śpiewane w ich rodzinnych domach. Po długim czasie przygotowań postanowili podzielić się z łemkowską publicznością owocami swojej pracy i wejść na scenę muzyczną. Goście Łemkowskiej Watry w Ługach będą mieli w tym roku możliwość poznać ten młody zespół, ponieważ koncert zaplanowany jest w programie festiwalu. Nie musicie czekać do watry, bo muzykę EFIRu usłyszycie już teraz w Radio Lemko. Zapraszamy na audycję, w której Michał Bukowski – jeden z założycieli zepołu – w rozmowie z Natalią Ciołką opowie między innymi o początkach formowania się zespołu i przedstawi jego członków. W programie będziecie mogli poznać ich repertuar, znane pieśni w nowych, autorskich aranżacjach.

Emisja programu odbędzie się w środę 29 czerwca 2022 o godzinie 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o 14:00.

Лемківскій весільний порадник / Łemkowski poradnik weselny

Як выглядают гнешні лемківскы весіля? Чым занимают ся на них староста, дружбове і свашкы? Одкаль берут ся весільны присьпівкы? А може юж ся тых традиций не плекат? Того вшыткого довідате ся з нашой авдициі в весільнім кліматі. Редактор Міля Пыж просит на свою бесіду з Аґатом Колодійчык – орґанізаторком весіль з Маластова. Аґата попри молодого віку має юж за собом десяткы весіль, де была не лем гостьом, але і мала почесну ролю свашкы, што як сама гварит, все єст для ней чудовом забавом. Оповіла нам не лем о своіх обовязках і роботі плянеркы весіль, але подала тіж жменю добрых рад для молодят, котры плянуют свій велькій ден.

Чуєме ся в середу 22.06.2022 о год. 20:00, повторіня проґраму в суботу і неділю (25-26.06) о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – –

Jak wyglądają współczesne łemkowskie wesela? Czym zajmują się na nich starosta, drużbowie i swaszki? Skąd biorą się weselne przyśpiewki? A może już się tych tradycji nie kultywuje? Tego wszystkiego dowiecie się z naszej audycji w klimacie weselnym. Redaktor Emilia Pyrz zaprasza na swój wywiad z Agatą Kołodziejczyk – organizatorką wesel z Małastowa. Agata pomimo młodego wieku ma za sobą już dziesiątki wesel, będąc nie tylko gościem, ale również pełniąc zaszczytną rolę swaszki, co jak sama mówi, zawsze jest dla niej wspaniałą zabawą. Opowiedziała nam nie tylko o swoich obowiązkach i pracy wedding plannerki, ale przekazała też garść dobrych rad dla młodych, którzy planują swój wielki dzień.

Słyszymy się w środę 22.06.2022 o godz. 20:00, powtórki programu w sobotę i niedzielę (25-26.06) o godz. 14:00.

Свашкы чеплят молодицю (фот. Адам Яремко)
Swaszki czepią pannę młodą (fot. Adam Jaremko)

Як спомяну рідну землю / Jak wspomnę rodzimą ziemię

75 рокiв тому зачала ся трагiчна акция „Вiсла” – операция, котра мала за задачу розшмарити і знищыти наш лемкiвскій нарiд. Нашы предкы мали 2 годины, жебы опустити свою рiдну Лемковину. Нашли ся на вiбчій земли, в оддаленых од себе селах, штобы не мож было ся стрiчати. Мало нас не быти, але сме сут! При нагоді рiчницi того трагічного выдаріня Ґмiнний Осередок Культуры в Усьтю Рускім зорґанiзувал стрiчу вспомин посвячену выселiню. Зышли ся люде старшого, середнього і наймолодшого поколіня, розмаітой народности і віросповіданя, што памятают выселіня і вродили на чуджыні, внукы выселеных і тых, што пришли по них, адже то наша спільна істория. Щыро просиме на перший проґрам Фомы Болеха зо Ждыні, нашого нового редакцийного камарата. Почуєте бесіду з директорком ҐОК-у, Моніком Бабульом, і реляцию зо стрічы переполненой споминами минулого. Запрезентуваний в проґрамі материял єст головні в польскім языку.

Премієра проґраму в середу 15.06.2022 о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю (18-19.06) о год. 14:00.

– – – – – – – – – – –

75 lat temu rozpoczęła się tragiczna akcja „Wisła” – operacja, która miała na celu rozproszenie i zniszczenie naszego łemkowskiego narodu. Nasi przodkowie mieli 2 godziny, by opuścić rodzimą Łemkowszczyznę. Znaleźli się na obcej ziemi, w oddalonych od siebie wioskach, aby nie można było się spotykać. Miało nas nie być, ale jesteśmy! Przy okazji rocznicy tego tragicznego wydarzenia Gminny Ośrodek Kultury w Uściu Gorlickim zorganizował spotkanie wspomnieniowe poświęcone wysiedleniu. Zgromadzili się ludzie starszego, średniego i najmłodszego pokolenia, różnych narodowości i wyznań, pamiętający wysiedlenie i narodzeni na obczyźnie, wnukowie wysiedlonych i tych, co przybyli po nich, przecież to nasza wspólna historia. Serdecznie zapraszamy na pierwszy program Tomasza Bolecha ze Zdyni, naszego nowego redakcyjnego kolegi. Usłyszycie wywiad z panią dyrektor GOK-u, Moniką Babulą, oraz relację ze spotkania przepełnionego wspomnieniami przeszłości. Materiał zaprezentowany w programie jest w przeważającej mierze w języku polskim.

Premiera programu w środę 15.06.2022 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę (18-19.06) o godz. 14:00.

Лемкы в Ґладышові, знимка з приватной збіркы Фомы Болеха
Łemkowie w Gładyszowie, zdjęcie z prywatnego archiwum Tomasza Bolecha

25. Сьвіт під Кычером / 25. Świat pod Kyczerą

Лемківскій Ансамбль Пісьні і Танця КЫЧЕРА просит на свій фестіваль „Сьвіт під Кычером”. Гістми 25. едициі будут артисты з Мексику, Сербіі, Чіле, Непалю, Турциі, Украіны, Колюмбіі, Бурунді, Панамы і Польщы. Детальна інформация і проґрам найдете ниже.
– – – – – – – – – – – –
Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca KYCZERA zaprasza na swój festiwal „Świat pod Kyczerą”. Gośćmi 25. edycji będą artyści z Meksyku, Serbii, Chile, Nepalu, Turcji, Ukrainy, Kolumbii, Burundi, Panamy i Polski. Szczegółowe informacje i program znajdziecie poniżej.


Літат пташок попід дашок / Lata ptaszek pod daszek

Задумували сте ся даколи над тым, што роблят птахы, як проводят час або якы мают звыкы? А може нераз сте до ся повіли: як назвати того птаха по нашому? В проґрамі представиме детальні сім птахів, котры на Лемковині ся стрічают. Нияк не буде тото нудна лекция природы, адже нароком выбрали сме для Вас такы, котры найвеце „чудуют” и мож о них оповісти вшелеякы цєкавинкы. Подаме лемківскы назвы, повіме о выгляді, штоденнім жытю и звыках нашых богатырів. Серед того вшыткого найде ся и карпацка леґенда, котрій веце як 100 років! Щыро просиме!

Премієра проґраму в четвер 09.06.2022 о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю (11-12.06) о год. 14:00.

– – – – – – – – – – –

Czy kiedykolwiek zastanawialiście się nad tym, co robią ptaki, jak spędzają czas albo jakie mają zwyczaje? A może nieraz pod nosem zapytaliście samych siebie: jak się nazywa ten ptak po łemkowsku? W programie szczegółowo przestawiamy siedem ptaków, które występują na Łemkowszczyźnie. Bynajmniej nie będzie to nudna lekcja przyrody, ponieważ celowo wybraliśmy dla Was takie, które najwięcej „wydziwiają” i można opowiedzieć o nich rozmaite ciekawostki. Podamy łemkowskie nazwy, powiemy o wyglądzie, codziennym życiu i zwyczajach naszych bohaterów. Pośród tego znajdzie się też karpacka legenda, która ma ponad 100 lat! Serdecznie zapraszamy!

Premiera programu w czwartek 09.06.2022 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę (11-12.06) o godz. 14:00.