Як Марко Фурман «Шолтысом» стал / Jak Marko Furman został „Szołtysem”

105 років тому на сьвіті появило ся тритомове опус маґнум отця Емілияна Кубека (1857–1940), грекокатолицкого священника, языкознавця, публициста і писателя. Богатырям повісти „Марко Шолтыс” голос дали мешканці села Снаків коло Бардійова, в якым то селі отец Кубек душпастырювал 18 років, закля пішол на еміґрацию до Штатів. В книжці можна сьлідити долю Марка Фурмана і його нелегку дорогом од бідака до богатого пана, годны сме попри тім познати сельскє жытя і язык Русинів в періоді од 70. років XIX столітя аж по рік 1917. Грицко Суханич просит Вас на літерацку подорож в давны часы, медже мешканців полудньовых схылів Карпат.

Премієра проґраму в середу 7 червця 2023 о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю (10-11.06) о год. 14:00.

– – – – – – – – –

105 lat temu ujrzało światło dzienne trzytomowe opus magnum księdza Emiliana Kubeka (1857–1940), greckokatolickiego duchownego, językoznawcy, publicysty i pisarza. Bohaterom powieści „Marko Szołtys” swojego głosu użyczyli mieszkańcy wsi Snakov koło Bardejowa, gdzie ksiądz Kubek był kapłanem przez 18 lat, zanim wyjechał na emigrację do USA. W książce możemy śledzić losy Marka Furmana, jego niełatwą drogę od biedaka do zamożnego pana, a przy tym poznamy wiejskie życie i język Rusinów w okresie od lat 70. XIX wieku, aż do roku 1917. Hrycko Suchanycz zaprasza na podróż w dawne czasy, pomiędzy mieszkańców południowych stoków Karpat.

Premiera programu w środę 7 czerwca 2023 o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę (10-11.06) o godz. 14:00.

Істория чорного золота / Historia czarnego złota

Товаришыт нам она на каждім кроці – дома при родиннім столі, при бюрку в роботі і кавярнянім столику, коли стрітиме ся зо знайємыма. Декотры без єй аромату не годны звлечы ся з постелі, іншы пют ю лем про єй смак. Чорна, з молоком, солоджена, а може з приправами? Варена чи розпущана? Зимом пєме ю до пєрника, літом на зимно з льодами. Вельо з нас зачынат свій ден од горнятка горячой кавы, але чи знаме, як ся стало, же на добре загостила в нашім жытю? Послухайте проґраму з Гардеробы Мейк Ляйф Лемко, в котрім Міля Стрілка запросит Вас на оповіст о істориі кавы і поділит ся рядом цєкавинок!

Слухайте в середу 31.05.2023 о год. 20:00, повторіня проґраму в суботу і неділю (3-4.06.) о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – –

Towarzyszy nam ona każdym kroku – w domu przy rodzinnym stole, przy biurku w pracy i kawiarnianym stoliku, kiedy spotykamy się ze znajomymi. Niektórzy bez jej aromatu nie mogą zwlec się z łóżka, inni piją ją tylko z uwagi na walory smakowe. Czarna, z mlekiem, słodzona, a może z przyprawami? Parzona czy rozpuszczalna? Zimą pijemy ją do piernika, latem na zimno z lodami. Wielu z nas zaczyna swój dzień od kubka kawy, ale czy wiemy, jak się stało, że na dobre zagościła w naszym życiu? Posłuchajcie programu z Garderoby Make Life Lemko, w którym Emilia Striłka zaprosi Was na opowieść o historii kawy i podzieli się szeregiem ciekawostek!

Słuchajcie w środę 31.05.2023 o godz. 20:00, powtórki programu w sobotę i niedzielę (3-4.06.) o godz. 14:00.

Атос по мойому / Athos po mojemu

Наш редакцийний камрат, Данько Горощак, кінцьом квітня того рока выбрал ся в поломничество на Святу Гору Атос (Афон). Самотню звану Загорідком Божой Матери, в якій веце, як тисяч років правослявны монахы цілий час молят ся до Бога. По повороті з того уникального і чудового місця рішыл поділити ся з Вами своіма спостережынями і передуманями, зато просит Вас на прогульку по „його” Атосі, стежками, якы сам перешол і місцями, якы сам виділ. В авдициі почуєте творы Марціна Абійского, котрий медже іншыма вчыл ся візантийского сьпіву в Народній Консерваториі і студиювал теольоґію в Атеньскім Університеті. Мож повісти, же є найвекшым знавцьом візантийской музикы в Польщи, часто іздит на Атос, де монахів вчыт сьпіву. Щыро просиме выбрати ся в тоту духову дорогу разом з Даньком, в поломничество на Святу Гору Атос.

Премієра проґраму в середу 24 мая 2023 о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю (27-28.03) о год. 14:00.

Заохочаме одвидіти канал Ютуб Марціна Абійского і його конто на Спотіфай.

– – – – – – – – – – – –

Nasz redakcyjny kolega, Daniel Horoszczak, pod koniec kwietnia tego roku wybrał się na pielgrzymkę na Świętą Górę Athos. Samotnię zwaną Ogrodem Matki Bożej, na której od ponad tysiąca lat prawosławni mnisi nieustannie wznoszą modlitwy do Boga. Po powrocie z tego unikalnego i niesamowitego miejsca postanowił podzielić się z Wami swoimi spostrzeżeniami i wrażeniami, dlatego zaprasza Was na spacer po „jego” Atosie, po ścieżkach, które sam przeszedł, po miejscach, które sam zobaczył. W audycji usłyszycie utwory Marcina Abijskiego, uczył się on m.in. śpiewu bizantyjskiego w Konserwatorium Narodowym i studiował teologię na Uniwersytecie Ateńskim. Można śmiało powiedzieć, że jest największym znawcą muzyki bizantyjskiej w Polsce, często bywa na Atosie, gdzie uczy mnichów śpiewu. Serdecznie zapraszamy wybrać się w tę duchową podróż razem z Danielem, z pielgrzymką na Świętą Górę Athos.

Premiera programu w środę 24 maja 2023 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę (27-28.03) o godz. 14:00.

Zachęcamy do odwiedzenia kanału YouTube Marcina Abijskiego i jego konta na Spotify.

Знимкы Dанька Горщака і Кирила Панцюка
Zdjęcia Daniela Horoszczaka i Kyryła Panciuka

Pomóżmy Natalii stanąć na nogi! / Поможме Наталиі стати на ногы!

30 kwietnia 2023 roku na drodze krajowej nr 8 w Radzikowie na Dolnym Śląsku doszło do zderzenia czołowego samochodów osobowych. Nasza Przyjaciółka, Natalia Ciołka, siedząc na miejscu pasażera, uległa poważnym obrażeniom. Przetransportowana śmigłowcem LPR trafiła do wrocławskiego szpitala, gdzie przeszła skomplikowaną, wielogodzinną operację. Pełni wiary i nadziei jesteśmy wdzięczni Bogu za dar życia dla Natalii. Wiemy, że jest to początek jej drogi do zdrowia i sprawności, a leczenie i rehabilitacja będą wymagać kosztów. Zwracamy się z wielką prośbą do ludzi dobrej woli o wsparcie jej w tym trudnym czasie.

Kilka słów o Natalii

Właściwie nie wiemy, czy w łemkowskim środowisku jest ktoś, kto nie poznał Natalii – młodej kobiety o czystym i otwartym sercu, która nigdy nie odmawiała pomocy innym. Latami jako wolontariusz angażowała się w pomoc w ramach Łemkowskiej Paczki i innych akcji charytatywnych, wspierających najbardziej potrzebujących bez zbędnego rozgłosu i blasku fleszy. Niemal od początku istnienia Radia Lemko była związana z redakcją, tworząc audycje o tematyce kulturalnej i cerkiewnej. Zakładała i była członkiem wielu projektów muzycznych związanych z szeroko pojętą muzyką folkową (Prypadok, Buraky). Można napisać, że jest prekursorką prawosławnego rapu (RapOrth). Od czasów studenckich blisko związana z Parafią pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy we Wrocławiu, gdzie śpiewa w chórze oraz angażuje się w rozmaite akcje na rzecz wrocławskiej społeczności. Od niedawna zawodowo zaangażowała się w pomoc na rzecz uchodźców z Ukrainy, będąc asystentem międzykulturowym dla dzieci w jednej z wrocławskich szkół oraz prowadząc zajęcia z języka polskiego dla kobiet.

Do tej pory jesteśmy w szoku i nie możemy otrząsnąć się po wydarzeniach z ubiegłej niedzieli, kiedy Natalia wraz z o. ihumenem Spirydonem, który także ucierpiał w wypadku, wracali z Liturgii w Ząbkowicach Śląskich. Długo szukaliśmy rozwiązania, w jaki sposób możemy pomóc Natalii, doszliśmy do wniosku, że oprócz tak ważnych ciepłych słów oraz modlitwy możemy zapewnić Natalii jak najlepszą opiekę i możliwie najszybszy i najefektywniejszy proces rehabilitacyjny, który jest w tej chwili niezbędny. Jesteśmy w kontakcie z bliskimi Natalii i wiemy, że zapewne w niedługim czasie rozpocznie się żmudna i długa rehabilitacja, która będzie wymagała nakładów finansowych. Dlatego pozwalamy sobie na prośbę do Was o wsparcie. Każda kwota będzie mile widziana.

Wpłat można dokonywać za pośrednictwem utworzonej przez nas zrzutki:
https://zrzutka.pl/88cbuk

lub bezpośrednio na konto ośrodka ELEOS:
91 1240 1994 1111 0000 2497 6866
PRAWOSŁAWNY OŚRODEK MIŁOSIERDZIA ELEOS
UL. ŚW. MIKOŁAJA 40, 50-128 WROCŁAW, POLSKA
Bank Pekao S.A., I O. we Wrocławiu
tytułem: Pomoc dla Natalii Ciołki

Prosimy również, abyście wspominali w swoich modlitwach o. ihumena Spirydona i Natalię.

Chrystus Zmartwychwstał! Христос Воскрес!

Artykuł Gazety Wrocławskiej na temat wypadku:
https://gazetawroclawska.pl/dolny-slask-karambol-na-drodze-krajowej-nr-8-na-miejscu-ladowal-smiglowiec-lpr-zdjecia/ar/c16-17503753

Wywiad z Natalią w Polskim Radiu z początku marca 2023 r., w którym opowiada o swoich pasjach i pracy na rzecz uchodźców z Ukrainy:
https://jedynka.polskieradio.pl/artykul/3135946,Jezyk-porozumienia-Reportaz-Magdy-Skawinskiej-POSLUCHAJ

Link do piosenki RapOrth:
https://youtu.be/IpneFzZ3Kxc

– – – – – – – – – – – – – – – –

30 квітня 2023 рока на крайовій дорозі нр 8 в Радзікові на Нижнім Шлезку вдарили ся передом два авта. Наша Приятелька, Наталия Цьолка, што сідила на місци пасажера, поважні постраждала. Перетранспортувана гелікоптером трафила до вроцлавского шпыталя, де перешла тяжку і долгу операцию. Полны віры і надіі вдячны сме Господу за дар жытя для Наталиі. Знаме, же то лем початок єй дорогы до здравля і справности, а лічыня і регабілітация вымагати будут пініази. Звертаме ся з вельком просьбом до люди доброй воли о підпертя єй в тот тяжкій час.

Пари слів о Наталиі

Ани не знаме, чи в лемківскім середовиску єст дахто, хто не познал Наталиі – молодой жены з чыстым і отвореным серцьом, котра николи не одгваряла ся помагати іншым. Роками як вольонтаріюшка влучала ся до помочы в рамах Лемківской Пачкы і іншых добродійных акций, підпераючых найбарже потрібуючых без непотрібного голощыня і вказуваня. Праві же од початку істніня Радіо Лемко была звязана з редакцийом, творила авдициі о культуральній і церковній тематиці. Творила і была членом вельох музичных проєктів звязаных з шыроко понятом фольковом музиком (Припадок, Буракы). Мож написати, же започаткувала православний рап (RapOrth). Од студенцкых часів близко звязана з Парохійом під покровом Рождаства Пресвятой Богородиці во Вроцлавю, де сьпіват в хорі і влучат ся в розмаіты акциі для вроцлавской громады. Од недавна заводово помагат втікаючым од війны в Украіні, єст меджекультуровым астистентом для діти в єдній з вроцлавскых шкіл і веде занята з польского языка для жен.

До тепер сме порушены і не годны сме дійти до тямы по выдарінях попередньой неділі, коли Наталия разом з о. ігуменом Спіридоном, котрий тіж постраждал в выпадку, вертали зо Святой Літургіі в Шлескых Зубковицях. Долго глядали сме розвязаня, як годны сме помочы Наталиі, подумали сме, же крім так важных теплых слів і молитвы можеме дати Наталиі як найліпшу опіку і можливі напильнійший і найбарже ефективний регабілітацийний процес, котрого тепер барз треба. Сме в контакті з близкыма Наталиі і знаме, же певно в недолгім часі зачне ся мучача і долга регабілітация, котра буде вымагати фінансовых середків. Зато дозваляме сой попросити Вас о підпертя. Кажда сума ся рахує.

Вплачати мож на створену през нас зошмарку:
https://zrzutka.pl/88cbuk

або на конто осередка ЕЛЕОС:
91 1240 1994 1111 0000 2497 6866
PRAWOSŁAWNY OŚRODEK MIŁOSIERDZIA ELEOS
UL. ŚW. MIKOŁAJA 40, 50-128 WROCŁAW, POLSKA
Bank Pekao S.A., I O. we Wrocławiu
tytułem: Pomoc dla Natalii Ciołki

Просиме тіж, жебы сте споминали в своіх молитвах о. ігумена Спіридона і Наталию.

Христос Воскрес!

Текст во Вроцлавскій Ґазеті о выпадку:
https://gazetawroclawska.pl/dolny-slask-karambol-na-drodze-krajowej-nr-8-na-miejscu-ladowal-smiglowiec-lpr-zdjecia/ar/c16-17503753

Бесіда з Наталийом в Польскім Радіо з початку марця 2023 р., де оповідат о своій пасиях і праці для втікаючых перед війном:
https://jedynka.polskieradio.pl/artykul/3135946,Jezyk-porozumienia-Reportaz-Magdy-Skawinskiej-POSLUCHAJ

Мотузок до сьпіванкы RapOrth:
https://youtu.be/IpneFzZ3Kxc

autorzy zdjęć / авторы знимок:
Natalia na koncercie z zespołem BURAKY, fot. Sylwia Szałęga
kadr z wypadku, fot. Remigiusz Biały, źródło – Gazeta Wrocławska

Памяти Штефана Телепа / Pamięci Stefana Telepa

Епiфан Дровняк, Ендi Ворголь – кєд чуєме тоты знаны во сьвіті назвиска, та маме в головi думку „нашы маляре”. До той групы артиcтiв, што выславляли ся з помочом фарб і пендзля, мож долучыты блаженной памяти Штефана Телепа.

Маляр Телеп цiле своє жытя перевели на рiднiй земли, перше в родииній Переґримці, а пак супружескій пут понюс іх до Ждыні, де въєдно зо женом Оленом выховали двоє діти. Пан Штефан сігали по розмаіты артистичны формы, од музикы, през фотоґрафію, точыня в дереві, аж по малярство, котре вказало ся тым, што втягло іх до чыста. Вказували своі праці на выставах в Польщи і поза границьом. В своіх роботах представляли краєвиды Лемковины і сцены сельского жытя, але не лем, адже хтіли затримати на полотні выімкы того, што в жытю увиділи або хтіли увидіти, нп. Святу Гору Афон. Господ Бог покликал іх 29.12.2021 по тяжкій хворотi.

Гнеска годны сме оддати голос найближшій особі, жені Олені Телеп, котры своіма споминами розмалюют для нас образы минувшости. Увидите в них предків з бортняньского і переґримского подвірця, старункы і радости, діяня на благо церкви і лемківской громады, фалаткы спільного жытя і творчу стежку, в котрій радо і з гордістю жена товаришыла мужови. Просиме на проґрам Фомы Болеха.

Премієра в середу 5 квітня 2023 рока о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю (8-9.04) о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – – –

Epifaniusz Drowniak, Andy Warhol – kiedy słyszymy te słynne nazwiska, mamy w głowie myśl „nasi malarze”. Do tej grupy artystów, którzy wyrażali się za pomocą farby i pędzla, możemy zaliczyć ś.p. Stefana Telepa.

Malarz Telep całe życie spędził na rodzimej ziemi, najpierw w rodzinnej Pielgrzymce, a potem małżeńska droga zawiodła go do Zdyni, gdzie wspólnie z żoną Oleną wychował dwoje dzieci. Pan Stefan sięgał po różnorodne formy artystyczne, od muzyki, przez fotografię, toczenie w drewnie, aż po malarstwo, które okazało się tym, co pochłonęło go bez reszty. Prezentował swoje prace na wystawach w Polsce i za granicą. Na swoich obrazach przedstawiał pejzaże Łemkowszczyzny i sceny wiejskiego życia, ale nie tylko, gdyż chciał zachować na płótnie urywki tego, co zobaczył lub chciał zobaczyć, np. Świętą Górę Athos. Pan Bóg przywołał go 29.12.2021 po ciężkiej chorobie.

Dziś możemy oddać głos najbliższej mu osobie, żonie Olenie Telep, która swoimi wspomnieniami namaluje dla nas obrazy przeszłości. Ujrzycie na nich przodków z bartniańskiego i pielgrzymskiego podwórka, zmartwienia i radości, działanie dla dobra cerkwi i łemkowskiej społeczności, kawałki wspólnego życia i twórczą ścieżkę, na której z dumą i zadowoleniem żona towarzyszyła mężowi. Zapraszamy na program Tomasza Bolecha.

Premiera w środę 5 kwietnia 2023 roku o godz. 20:00, powtórki w sobotę i w niedzielę (8-9.04) o godz. 14:00.


Панство Телепове на авторскій выставі в Музею Никыфора (фот. Петро Басалыґа)
Państwo Telepowie na autorskiej wystawie w Muzeum Nikifora (fot. Piotr Basałyga)образы Штефана Телепа / obrazy Stefana Telepa

Мам я шумну заградочку / Mam ja szumnu zahradoczku

В кінци пришла! Яр то одроджыня, зелінь і сьвітло, котрого вшыткы потрібуєме і пребарз сме ждали. Весна то тіж час порядків, не лем в нашых жыжах, але і в обыстю. Жыєте на селі, в невелькім містечку, а може в місті? З найновшого проґраму Мілі Пыж дознате ся, як зачати свою пригоду з домашньом загорідком, аж і коли до єй створіня мате лем балькон. Якы корысти для нашого здоровля і домового буджету може принести нам плеканя рослин? Котры квіткы выбрати на балькон в тіни? Од чого зачати пригоду з садівництвом? Тото вшытко дознате ся в найближшу середу! Вшелеякы загорідковы рады на розмаіты потребы – по лемківскы з Мейк Ляйф Лемко.

Премієра проґраму в середу 22 марця 2023 о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю (25-26.03) о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – –

Nareszcie nadeszła! Wiosna to odrodzenie, zieleń i światło, którego wszyscy potrzebujemy i tak bardzo wyczekiwaliśmy. Wiosna to również czas porządków, nie tylko w naszych domach, ale i w obejściu. Mieszkacie na wsi, w niewielkim miasteczku, a może w mieście? Z najnowszego programu Emilii Pyrz dowiecie się, jak zacząć swoją przygodę z przydomowym ogródkiem, nawet jeśli dysponujecie jedynie balkonem. Jakie korzyści dla naszego zdrowia i domowego budżetu może przynieść nam hodowla roślin? Które kwiaty wybrać na zacieniony balkon? Od czego rozpocząć przygodę z sadownictwem? O tym wszystkim usłyszycie w najbliższą środę! Wszelkie ogrodnicze porady na różnorodne potrzeby – po łemkowsku z Make Life Lemko.

Premiera programu w środę 22 marca 2023 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę (25-26.03) o godz. 14:00.


На грядах буде росло (фот. М. Пыж) / Na grządkach będzie rosło (fot. M. Pyrz)

Выстава різб Григорія Пецуха / Wystawa rzeźb Grzegorza Pecucha

Округовий Музей в Новім Санчи просит на выставу „Вертаня до себе”, посвячену творчости лемківского різбяря Григорія Пецуха.

В 2023 році будут 100. роковины народин і 15 років од смерти выдатного артисты Григорія Пецуха (1923-2008), вродженого во Фльоринці на Сандецкій Земли, помершого в Закомпанім. Выстава має припамятати особу і творчіст того выняткового різбяря, учытеля лемківского походжыня.

Як сам гварил, юж од дітячых років цєкавила го різба, а першы праці творили ся на пасвиску в часі пасіня коров. В 1950 році скінчыл Панствовий Ліцей Плястичных Технік в Закопанім. Пак студіювал на Выділі Різбы Академіі Красных Штук в Варшаві. Дипльом отримал в працовни проф. Маріяна Внука в 1956 році. По скінчыню вчыня принял роботу в артистичній школі в Закопанім. В тім часі директором школы был Антоні Кенар, а вчыли выдатны артисты, значыт Антоні Жонса, Тадеуш Бжозовскі чи Владислав Гасьор.

Наголовок выставы приводит слова Антонія Кенара, різбяря і выдатного учытеля, котрий нагварял своіх учеників вернути до себе в своій творчій праці. Заохочал высвободити ся з академіцкых схематів, змінити думаня в творчім процесі і в першім ряді найти свою лем дорогу. Приміром Григорій Пецух вернул до контакту з природом, котра была його творчым джерелом, а тіж фільозофійом жытя. Його улюбленым материялом было „дерево”. Пояснял, што не різбит в дровні, але все в дереві, жывім дереві. Його різбы […] родят ся передом, даґде в лісі, на вітрі і в сонци. Сила повітря, што жене, тепло і мороз, дают форму дереву, котре росне […]. То іщы не різба, але я юж ю виджу. Она є в тім дереві і жде моіх рук. Природа пробуджала його представу, а він черпал з ней схованы формы.

На выставі вказаны будут праці, котры походят з розмаітых періодів творчости артисты, м.ін. особливы зьвірята о синтетичных формах, з проникливыма очами і выглядом мудреців, абстракцийны формы, што бесідуют о жытю і його силі, выповідают його лемківскє походжыня, а тіж різба-талізман, котра вела го през жытя. Годно буде тіж увидіти важны для него рысункы Никыфора і краєвид родинного села Фльоринка. Выбраны на выставу праці походят зо збіркы приватной і Округового Музею в Новім Санчи.

отвертя выставы 17 марця 2023 (пятниця), год. 17:00, Dom Gotycki, ul. Lwowska 3, Nowy Sącz (выстава отворена до 27 мая 2023)

(текст походит з материялів музею, переведений през нас до лемківского языка)

– – – – – – – – – – – – –

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu zaprasza na wystawę „Powrót do siebie”, poświęconą twórczości łemkowskiego rzeźbiarza Grzegorza Pecucha.

W 2023 roku przypada 100. rocznica urodzin i 15. rocznica śmierci wybitnego artysty Grzegorza Pecucha (1923-2008), urodzonego we Florynce na Sądecczyźnie, zmarłego w Zakopanem. Wystawa ma na celu przypomnienie postaci oraz twórczości tego wyjątkowego rzeźbiarza, pedagoga łemkowskiego pochodzenia.

Jak sam mówił, już od najmłodszych lat interesowała go rzeźba, a pierwsze prace powstawały na pastwisku podczas pasienia krów. W 1950 roku ukończył Państwowe Liceum Technik Plastycznych w Zakopanem. Następnie studiował na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom uzyskał w pracowni prof. Mariana Wnuka w 1956 roku. Po ukończeniu studiów przyjął ofertę pracy w szkole artystycznej w Zakopanem. W tym czasie dyrektorem szkoły był Antoni Kenar, a uczyli znakomici artyści, tj. Antoni Rząsa, Tadeusz Brzozowski czy Władysław Hasior.

Tytuł wystawy jest przywołaniem słów Antoniego Kenara, rzeźbiarza i wybitnego pedagoga, który przekonywał swoich uczniów do powrotu do siebie w swojej pracy twórczej. Zachęcał do wyzwolenia się z akademickich schematów, zmiany myślenia w procesie tworzenia i przede wszystkim odnalezienia własnej drogi. W przypadku Grzegorza Pecucha był to powrót do kontaktu z naturą, która stanowiła jego twórczą inspirację, a także filozofię życia. Jego ulubionym materiałem było „drzewo”. Tłumaczył, że nie rzeźbi w drewnie, ale zawsze w drzewie, żywym drzewie. Jego rzeźby […] rodzą się wcześniej, gdzieś w lesie, na wietrze i słońcu. Siła pędzącego powietrza, ciepło i mróz nadają kształt rosnącemu drzewu […]. To jeszcze nie jest rzeźba, ale ja już ją widzę. Ona jest w tym drewnie i czeka na moje ręce. Przyroda pobudzała jego wyobraźnię, a on wydobywał z niej ukryte kształty.

Na wystawie zostaną zaprezentowane prace pochodzące z różnych okresów twórczości artysty, m.in. charakterystyczne zwierzęta o syntetycznych kształtach, z przenikliwymi oczami i wyglądem mędrców, abstrakcyjne formy mówiące o życiu i jego energii, komentujące jego łemkowskie pochodzenie, a także rzeźba-talizman, która prowadziła go przez życie. Będzie można zobaczyć też ważne dla niego rysunki Nikifora i pejzaż z rodzinnej wsi Florynka. Prace wybrane na wystawę pochodzą z kolekcji prywatnej oraz ze zbiorów własnych Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu.

otwarcie wystawy 17 marca 2023 (piątek), godz. 17:00, Dom Gotycki, ul. Lwowska 3, Nowy Sącz (wystawa czynna do 27 maja 2023)

(tekst pochodzi z materiałów promocyjnych muzeum, przetłumaczony został przez nas na język łemkowski)


Григорій Пецух в працовни 1970 (фот. Владислав Вернер)
Grzegorz Pecuch w pracowni 1970 (fot. Władysław Werner)

Для діти по лемківскы! / Dla dzieci po łemkowsku!

Якы лемківскы сьпіванкы вчыли сте ся в дітиньстві? Была то може пісня о нещестливій любови? А може о тім, як молодого хлопчыска зрукували до арміі? Певно знате тоту, де Ганця пасла павы, мама купили корову, а поле ся оре і сіє. Народны сьпіванкы, котры знаме і сьпіваме сут прекрасны і мают превелику культурову вартіст, але чи сут актуальны і зрозумілы для гнешніх діти?

Не одгваряме ся од традициі, але нагваряме, жебы до того дати дітям нову вартіст, дашто сьвіже, што одповідат тому, як выглядат гнешній сьвіт Лемків. Таку ціль мали авторы публикациі „Сьпіваночкы про діточкы”, котры думали о розвитку наймолодшых діти на каждім рівни творіня – языковім, музичнім і плястичнім. Оксана і Бартломєй Ліхтаньскы написали тескты 10 сьпіванок по лемківскы, Малґожата і Марко Туткы скомпонували музику в розмаітых стилях, а Каміля Трохановска малюнками перенесла на папір тото, о чім діточкы почуют в сьпіванках.

А то не конец, адже творці плянуют розвинути проєкт, зато запросили до спілпраці іншых артистів, котры збогатят выдуманы композициі. Думают тіж о концертах на жыво в формі музичных спектаклів, котры будут влучати діти до забавы. Хтіли бы сте такє мати в дітиньстві? Можете дати тото своім дітям. Зазрийте гев https://zrzutka.pl/cug4da і поможте розвинути проєкт „Сьпіваночкы про діточкы”! В подякуваню за поміч можете достати лемківскы публикациі.

Хцете дознати ся веце? Просиме на проґрам в Радіо Лемко, в котрім авторы оповідят о творчій праці над проєктом і своіх плянах звязаных з сесым выданьом.

Премієра проґраму в середу 8 марця 2023 о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю о год. 14:00.

Фалаткы сьпіванок можеш почути гев: https://youtu.be/p1M8TtdBpvo

– – – – – – – – – – – – – – –

Jakich łemkowskich piosenek uczyliście się w dzieciństwie? Była to pieśń o nieszczęśliwej miłości? A może o tym, jak młody chłopak werbowany był do armii? Pewnie znacie tę, gdzie Hancia pasіе pawie, mama kupiła krowę, а pole się orze i obsiewa? Tradycyjne piosenki, które znamy i śpiewamy są przepiękne i niosą wielką wartość kulturową, ale czy są aktualne i zrozumiałe dla współczesnych dzieci?

Nie rezygnujemy z tradycji, ale zachęcamy, by poza tym dać dzieciom nową wartość, coś świeżego, co będzie odpowiadać temu, jak wygląda dzisiejszy świat Łemków. Taki cel mieli autorzy publikacji „Śpiwanoczky pro ditoczky”, którzy myśleli o rozwoju dzieci na każdym poziomie tworzenia – językowym, muzycznym i plastycznym. Oksana i Bartłomiej Lichtańscy napisali teksty 10 piosenek po łemkowsku, Małgorzata i Marek Tutkowie skomponowali do nich muzykę w różnorodnych stylach, a Kamila Trochanowska ilustracjami przeniosła na papier to, o czym dzieci usłyszą w piosenkach.

A to nie koniec, gdyż twórcy planują rozwinięcie projektu, dlatego zaprosili do współpracy innych artystów, którzy wzbogacą wymyślone kompozycje. Myślą również o koncertach na żywo w formie spektakli muzycznych, angażujących dzieci do wspólnej zabawy. Chcielibyście mieć coś takiego w dzieciństwie? Możecie dać to swoim dzieciom. Zajrzyjcie tutaj https://zrzutka.pl/cug4da i pomóżcie rozwinąć projekt „Śpiwanoczky pro ditoczky”!

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, zapraszamy na program w Radio Lemko, w którym autorzy opowiedzą o twórczej pracy nad projektem i planach związanych z niniejszym wydaniem.

Premiera programu w środę 8 marca 2023 o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.

Fragmenty piosenek możesz usłyszeć tutaj: https://youtu.be/p1M8TtdBpvo


фалаток ілюстрациі з книжкы „Сьпіваночкы про діточкы”
fragment ilustracji z książki „Śpiwanoczky pro ditoczky”

Свято вказує порядок жытя / Święto wskazuje porządek życia

По святочній перерві приходиме до Вас з новыма авдициями, першом в тiм році буде бесіда з паном Дмитром Дичком з Конечной. Пан Митро вродили ся iщы пред ІІ Сьвiтовом войном в 1937 i як векшiст нашых люди пережыли выгнаня з Лемковины на чуджыну, якраз в околиці Шпротавы. По праві же 10 роках повело ся родині Дичків вернути в рідны горы, але не годны были замешкати в своій хыжи. Початково задумали сме, же буде то проґрам святочний і вести ся буде бесіда головні о різдвяных традициях. СВЯТО – то єдна з тых річи, котры вказуют нам порядок жытя, де бы сме не жыли, де бы нас доля не завела, стоіме о тото, штобы празднувати згідні з традицийом. Бесіда з паном Митром то оповіст о святах в засьніженых горах, о свячыню на Йордан воды в замерзненім потоці, о веселім колядуваню, то спомин повороту няня з Явожна на саму Велию, часу на чуджыні, де далеко было до церкви і рідных, то зас вертаня на Лемковину і пробы одтворіня хоцкі того фалатка святочного образу сперед выгнаня. Щыро просиме на сентиментальну подорож в минуле з паном Митром Дичко. Проґрам зрыхтувал Томко Болех зо Ждыні.

Премієра проґраму в четвер 19.01.2023 о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю о год. 14:00.

– – – – – – – – – – –

Po przerwie świątecznej przybywamy do Was z nowymi audycjami, pierwszą w tym roku będzie rozmowa z panem Dymitrem Dyczką z Koniecznej. Pan Mytro urodził się jeszcze przed II Wojną Światową w 1937 roku i jak większość Łemków przeżył wysiedlenie z Łemkowszczyzny na obczyznę, jego rodzina trafiła w okolice Szprotawy. Po niemal 10 latach udało się Dyczkom powrócić w rodzinne góry, ale nie mogli zamieszkać w swoim domu. Początkowo mieliśmy zamysł, by był to program świąteczny i prowadzona była rozmowa głównie o bożonarodzeniowych tradycjach. ŚWIĘTO – to jedna z tych rzeczy, które wskazują nam porządek życia, gdziekolwiek byśmy mieszkali, dokądkolwiek by nas los zawiódł, dbamy o to, aby obchodzić je zgodnie z tradycją. Wywiad z panem Mytrem to opowieść o świętach w zaśnieżonych górach, o święceniu na Jordan wody w zamarzniętym potoku, o radosnym kolędowaniu, to wspomnienie powrotu taty z Jaworzna w samą Wigilię, czasu na obczyźnie, gdzie daleko było do cerkwi i krewnych, to znów powrót na Łemkowynę i próby odtworzenia choćby namiastki świątecznego obrazu sprzed wygnania. Serdecznie zapraszamy na sentymentalną podróż do przeszłości z panem Mytrem Dyczką. Program przygotował Tomasz Bolech ze Zdyni.

Premiera programu w czwartek 19.01.2023 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.


ждыньскы колядникы в родины Гайтків (початок 70. років)
zdyńscy kolędnicy u rodziny Hajtków (początek lat 70.)

Най жыє звіряча фарма! / Niech żyje folwark zwierzęcy!

В Радіо Лемко ветраме на фарму Джонса, але його юж не стрітиме, адже ґаздує на ній розмаіта жывина. В проґрамі почуєте о тім, як розвиват ся ґаздівтсо ведене свиньскыма ратицями. Люде аж і поважают новий порядок і спілпрацюют з фармом, а над ньом зачал ся возносити вітрак. Чи добрі ся жыє єй мешканцям? Чи нова власт тримат ся поставленых през себе принципів? Дознате ся того зо слуховиска, в котрім представиме Вам 6. розділ „Звірячой фармы”. Припоминаме, же попередні части книжкы Джорджа Орвела в перекладі Петра Криницкого на лемківскій язык можете почути в нашім складі авдиций, найдете іх в катеґориі „слуховиско”.

На премієру проґраму просиме в пятницю 30.12.2022 о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – –

W Radio Lemko powracamy na folwark Jonesa, ale jego już nie spotkamy, gdyż gospodarzy tam teraz żywy inwentarz wszelakiej maści. W programie usłyszycie o tym, jak rozwija się gospodarstwo pod przewodnictwem świńskich racic. Nawet ludzie szanują nowy porządek i współpracują z folwarkiem, a nad nim zaczął się wznosić wiatrak. Czy dobrze żyje się jego mieszkańcom? Czy nowa władza trzyma się wyznaczonych przez siebie zasad? Dowiecie się tego ze słuchowiska, w którym zaprezentujemy 6. rozdział „Folwarku zwierzęcego”. Przypominamy, że poprzednie części książki George’a Orwella w przekładzie Piotra Krynickiego na język łemkowski możecie usłyszeć w naszym archiwum audycji, znajdziecie je w kategorii „słuchowisko”.

Na premierę programu zapraszamy w piątek 30.12.2022 o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.