* Лемківскы забавы той осени! / Łemkowskie zabawy tej jesieni! *

Бортне, Краків і Ґладышів – в тых місцях буде ся діяло :) В найближшым часі з ініциятывы лемківской молодежы і студентів організуваны будут потупайкы, не може Вас гын бракнути!

БОРТНЕ ===> 1 жолтня, год. 20.00, сельска сьвітлиця, вступ 10 зл
Долуч на фейсбуку!

КРАКІВ ===> 15 жолтня, год. 20.00, Клюб „Бакалаж”, заграт Бурян
Долуч на фейсбуку!

ҐЛАДЫШІВ ===> 11 листопада, год. 19.00, реміза, вступ 10 зл
Долуч на фейсбуку!

– – – – – – – – – – – – – –

Bartne, Kraków i Gładyszów – w tych miejscach będzie się działo :) W najbliższym czasie z inicjatywy łemkowskiej młodzieży i studentów organizowane będą potańcówki, nie może Was tam zabraknąć!

BARTNE ===> 1 października, godz. 20.00, świetlica wiejska, wstęp 10 zł
Dołącz na facebooku!

KRAKÓW ===> 15 października, godz. 20.00, Klub „Bakałarz”, zagra Burjan
Dołącz na facebooku!

GŁADYSZÓW ===> 11 listopada, godz. 19.00, remiza, wstęp 10 zł
Dołącz na facebooku!

zabawy_osin

* Слуховиско „Три жены під оріхом” / Słuchowisko „Trzy kobiety pod orzechem” *

Просиме Вас на другу част слуховиска, де мож буде почути фраґмент книжкы „Три жены під оріхом”. Сесе оповіданя, написане без Вацлава Панковчіна, гварит о Маракеши як єдным з сіл на всіднiй Словациі. Радит тіж о його жытелях, котрых путуваня на земли особливо лучыт ся з тым, што для гнешньой наукы доцяп вібче, а лишыло ся іщы даґде як віра в чары, грокы, проявліня, стрічы з духами або святыма.

Вацлав Панковчін гродил ся 21 мая 1968 рока в Гуменным, але молоды рокы перебыл в Папіні, селі, на подобу якого створил Маракеш. По завершыню середньой школы перенюс ся до Братиславы, де студиювал журналістику. Там працювал і дебютувал, пак выдавал дальшы творы. Маючы 30 років, гмер нечекані.

Книжку „Три жены під оріхом” перевюл до лемківского языка Петро Криницкій, котрий переложыл был тіж такы творы як „Малий Прінц”, „Бомбель” і „Віні Пу”. Сіштырі публікациі замыкают ся в серию „Ґолем”, яку выдає Стоваришыня Лемко Тавер.

На проґрам просиме в середу на годину 19.00, а повториме го для Вас г неділю о 21.00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Zapraszamy Was na drugą część słuchowiska, w którym będzie można usłyszeć fragment książki „Trzy kobiety pod orzechem”. To napisane przez Václava Pankovčína opowiadanie mówi o Marakeszu, rzekomej wiosce na wschodniej Słowacji, i o jego mieszkańcach, których ziemska wędrówka osobliwie łączy się z tym, co dla dzisiejszej nauki jest zupełnie obce, a pozostało jeszcze gdzieniegdzie w postaci wiary w czary, uroki, objawienia, spotkania z duchami i świętymi.

Václav Pankovčín urodził się 21 maja 1968 roku w Humennem, ale młode lata przebywał w Papínie, wiosce, na wzór której stworzył Marakesz. Po zakończeniu szkoły średniej przeniósł się do Bratysławy, gdzie studiował dziennikarstwo. Tam również pracował, debiutował i wydawał kolejne utwory. Mając 30 lat, niespodziewanie zmarł.

Książkę „Trzy żony pod orzechem” przetłumaczył na język łemkowski Piotr Krynicki, który przełożył był też takie takie dzieła jak: „Mały Książe”, „Bombel” і „Kubuś Puchatek”. Wszystkie cztery wchodzą w skład serii „Golem” wydawanej przez Stowarzyszenie Lemko Tower.

Na program zapraszamy w środę na godzinę 19:00, a powtórzymy go dla Was w niedzielę o godzinie 21:00.

Książka

* Лемківска пасіка в Ждыни [ФІЛЬМ] * Łemkowska pasieka w Zdyni [FILM] *

Вересен то в Пшемкові час пчелярів, котры од 17 років презентуют своє добро на Святі Меду і Вина. Серед выставців сут тіж лемківскы пчелярі з чужыны і Лемковины, а і нашу музыку мож послухати :) В найближшу суботу смыком потягнут „Сестры Бочнєвич”, а в неділю на сцені заграют, засьпівают і затанцюют ансамблі „Ластівочка” і дітяча група „Ластівчата”. Тото вшытко уж за пару дни, а гнеска просиме Вас обізріти фільм о лемківскій родині зо Ждыні, котра од діда до внука тримат традицию пчеляріня. Специяльні для Вас заризикували сме і зазріли під дашок неєдного улия :D Петра Кащака зо сыном Павльом, богатырів нашого фільму, стрітите особисті в Пшемкові в найближшый вікенд :)
– – – – – – – – – – – – –
Wrzesień to w Przemkowie czas pszczelarzy, którzy od 17 lat prezentują swoje dobra na Święcie Miodu i Wina. Wśród wystawców są również łemkowscy pszczelarze z obczyzny i Łemkowszczyzny, a i naszej muzyki można posłuchać :) W najbliższą sobotę smykiem pociągną Sestry Boczniewicz, z kolei w niedzielę na scenie zagrają, zaśpiewają i zatańczą Zespół Łastiwoczka i dziecięca grupa „Łastiwczata”. To wszystko już za kilka dni, a dziś zapraszamy do obejrzenia filmu o łemkowskiej rodzinie ze Zdyni, która od dziadka do wnuka utrzymuje pszczelarską tradycję. Specjalnie dla Was zaryzykowaliśmy i zajrzeliśmy pod daszek niejednego ula :D Piotra Kaszczaka z synem Pawłem, bohaterów naszego filmu, spotkacie osobiście w Przemkowie w najbliższy weekend :)

* Руснацкы мельодиі в рытмі вальця / Rusnackie melodie w rytmie walca *

Може быти англицкій або віденьскій. Штраус, Двожак? Не лем они! Лемкы тіж грали, сьпівали і танцювали в такых рытмах. Дізнате ся кус о технічных справах, а през мельодийну історию перепровадят нас руснацкы ансамблі з обох стран Карпат. Просиме Вас на музычну авдицию з циклю „Нашы Сьпіванкы” :)

Премєра в пятницю о год. 19.00, повторіня в суботу і неділю о 21.00.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Może być angielski lub wiedeński. Strauss, Dvořák? Nie tylko oni! Łemkowie też grali, śpiewali i tańczyli w takich rytmach. Dowiecie się, jak walc wygląda od strony technicznej, a przez historię opowiedzianą muzyką przeprowadzą nas rusnackie zespoły z obu stron Karpat. Zapraszamy na audycję muzyczną z cyklu „Naszy Śpiwanky” :)

Premiera w piątek o godz. 19.00, powtórki w sobotę i niedzielę o 21.00.

walc2

 

 

* 15-літя Ластівочкы / 15-lecie Łastiwoczki *

Лемківскій ансамбль з Пшемкова обходит в тым році свій ювілей. З той нагоды Кружок Стоваришыня Лемків, при котрым діє „Ластівочка”, просит Вас щыро до спільного святкуваня 15 жолтня. О дрібницях будеме Вас інформувати, а тепер презентуєме фраґмент інсценізациі „Лемківскы очепины”, котра вказує традициі лемківского весіля. Майте ся шумні!
– – – – – – – – – – – – – – – – –
Łemkowski zespół z Przemkowa obchodzi w tym roku swój jubileusz. Z tej okazji Koło Stowarzyszenia Łemków, przy którym działa „Łastiwoczka”, serdecznie zaprasza Was do wspólnego świętowania 15 października. O szczegółach będziemy Was informować, a teraz prezentujemy fragment inscenizacji „Łemkowskie oczepiny”, która pokazuje tradycje łemkowskiego wesela. Miłego weekendu!

Знаме, хто выграл! / Wiemy, kto wygrał!

В минулу пятницю в Радіо Лемко емітували сме авдицию „Де Лябірчане грати ходят”, в котрій мож было выграти нове цедечко ансамблю Росса. Треба было одповісти на конкурсове зьвіданя: „хто, крім Самуеля Дурняка, грал в першым складі Россы?” Поправна одповід: Ролянд Ґуба.

Цедечко трафит в рукы Югаскы Сьпяк, котра уважні слухала програм :) Дякуєме вшыткым учасникам конкурсу і заохочуєме до дальшых проб!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

W ubiegły piątek w Radio Lemko emitowaliśmy audycję „Gdzie labirczanie grać chodzą”, w której można było wygrać nową płytę zespołu Hudobná skupina ROSSA. Należeło odpowiedzieć na pytanie konkursowe: „kto, prócz Samuela Durniaka, grał w pierwszym składzie Rossy?” Poprawna odpowiedź: Roland Guba.

Płyta trafia w ręce Joanny Śpiak, która uważnie słuchała programu :) Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu i zachęcamy do dalszych prób!

rossa2

* Зас вертаме на Ватру! / Znów wracamy na Watrę! *

Хоц до наступного свята треба ждати праві рік, то думками все можна ся перенести під ватряну сцену :) А в другій ден фестівалю выступили на ній: Барвінок, Лемківскій Перстеник, Гурт Руснаки, ЛАПіТ Ластівочка, РЕ-Карпаты, Крамбабуля, ЧоБіт Оркестра, The Ukrainian Folk. Так сте ся бавили в суботу! :)
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Choć na następne święto znów trzeba czekać prawie rok, myślami zawsze można się przenieść pod watrową scenę :) A w drugi dzień festiwalu wystąpili na niej: Barwinok, Lemkivskij Perstenyk. Rusnaki Grt, Ансамбль Ластівочка – Zespół Łastiwoczka, Re-Karpaty, KRAMBABULA, CzoBit Orchestra / ЧоБіт Оркестра, The Ukrainian Folk. Tak się bawiliście w sobotę! :)

* Дали Няньо призволіня, бы сме пішли на школіня / Dał nam Tato przyzwolenie, byśmy poszli na szkolenie *

Дорогенькы, недавно повело нам ся стрітити в векшым складі і пошырити нашы журналістичны знаня. Рыхтуєме ся до новых ініциятив :) Здравиме Вас з Лемковины! <3
– – – – – – – – – – – – – – – – –
Kochani, niedawno udało nam się spotkać w większym składzie i poszerzyć nasze dziennikarskie umiejętności. Przygotowujemy się do nowych inicjatyw :) Pozdrawiamy Was z Łemkowyny! <3

szkolenie1 szkolenie2 szkolenie3 szkolenie4 szkolenie5 szkolenie6