* Церкви і іконы Лемковины / Cerkwie i ikony Łemkowszczyzny *

1 квітня приіжджайте до Криниці на презентацию книжкы Ярослава Ґємзы „Церкви і іконы Лемковины”. При тій нагоді буде концерт лемківской сьпівачкы Юліі Дошны при акомпаніяменті Єжого Пільха. Дрібниці на заміщеным ниже плякаті.
– – – – – – – – – – –
1 kwietnia przybywajcie do Krynicy-Zdroju na prezentację książki Jarosława Giemzy „Cerkwie i ikony Łemkowszczyzny”. Przy tej okazji odbędzie się koncert łemkowskiej pieśniarki Julii Doszny przy akompaniamencie Jerzego Pilcha. Szczegóły na zamieszczonym poniżej plakacie.

* Оповіданкы бабы Теклі / Opowieści babci Tekli *

Презентуєме книжку для діти, яка недавно вказала ся в лемківскым выдавничым сьвіті. То збірка байок авторства нашой редакцийной камараткы Оксаны Грабан пн. „Оповіданкы бабы Теклі”, прикрашена кольоровыма ілюстрациями Дмитра Гладуна. В публикациі найдете долшы і коротшы істориі, інспіруваны оповіданками з дітячых років. То книжка для діти і о дітях, котры тіж мают улюблены забавы, приятелів і цєкавы пригоды. Юж недолго в Радіо Лемко будете могли о декотрых почути

Выдавництво ЛЕМКО ТАВЕР, 120 сторін, формат А4

– – – – – – – – – – – – – – – –

Prezentujemy książkę dla dzieci, która niedawno ukazała się w łemkowskim wydawniczym świecie. To zbiór bajek autorstwa naszej redakcyjnej koleżanki Oksany Graban pt. „Opowidanky baby Tekli”, okraszony kolorowymi ilustracjami Dmytra Gladuna. W publikacji znajdziecie dłuższe i krótsze historie, inspirowane opowiastkami z lat dzieciństwa. To książka dla dzieci i o dzieciach, które też mają swoje ulubione zabawy, przyjaciół i ciekawe przygody. Już niebawem w Radio Lemko będziecie mogli o niektórych usłyszeć

Wydawnictwo LEMKO TOWER, 120 str., format A4

* Не рахує ся велькіст гроша / Nie liczy się wielkość grosza *

Ци давно Лемкы мали змогу вчыти ся в великых містах? Як робити, штобы молоды не ганьбили ся свого? Як підтримати учнів і студентів, котры сут будучым нашого народа?  І ци можна зробити тото безкоштовно?
Послухайте, як з плянів помочы молодым Лемкам з гір 10 років тому вродила ся фундация, яка каждого рока має веце як десятеро стыпендистів. Та то не єдиний проєкт Лемківской Осьвітовой Фундациі. Зо вшыткым зазнайомлят Вас сам фундатор – Іван Криницкій.

А кєд не переказали сте іщы 1% зо свого податку за 2016 рік і хтіли бы сте всперти діяльніст Фундациі – можете скорыстати з поміщеного ниже номеру КРС.
Łemkowska Fundacja Oświatowa Imienia Jana Krynickiego
KRS 0000225293

Емісия програму в пятницю (24.03) о год. 19:00.
Повторіня в суботу о 19:00 і в неділю о 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – – –

Czy za dawnych czasów Łemkowie mogli uczyć się w wielkich miastach? Jak sprawić by młodzi nie wstydzili się tego, kim są? Jak wspierać uczniów i studentów, którzy są przyszłością Łemków? I czy da się to robić za darmo?
Posłuchajcie, w jaki sposób z planów pomocy młodym Łemkom z gór 10 lat temu powstała fundacja, która co rok wspiera ponad dziesiątkę stypendystów. Co ważne, to nie jedyny projekt Łemkowskiej Oświatowej Fundacji. O wszystkim opowie Wam sam fundator – pan Jan Krynicki.

Jeśli nie przekazaliście 1% swojego podatku za 2016 rok i chcielibyście wesprzeć działalność Fundacji – możecie zrobić użytek z zamieszczonego niżej numeru KRS.
Łemkowska Fundacja Oświatowa Imienia Jana Krynickiego
KRS 0000225293

Emisja programu w piątek (24.03) o godz. 19:00.
Powtórki w sobotę o 19:00 i w niedzielę o 14:00.

Крест поставлений през Фундацию на памят 1025-літя хрещеня Руси.
Krzyż postawiony przez Fundację na pamiątkę 1025-lecia chrztu Rusi.
Фот. Катерина Косар / Fot. Katarzyna Kosar

* Заквитний на яр / Zakwitnij na wiosnę *

Весна юж легко ґыдзьґат нас промінями сонця і деликатным вітром то знак, же час вымінити ґардеробу. Вшыткы грубы сведры ховаме на дно шафы, а в іх місце вынимаме суконкы! В найновшій авдициі „З Ґардеробы Мейк Ляйф Лемко” почуєте, якы кольоры, фасоны і додаткы будут модны. Довідате ся, котры тренды останут з нами довше, а о котрых юж треба забыти.

Жменю модовых порад отримате в пятницю о год. 20:00! Повторіня програму в суботу і неділю о 13:00.

– – – – – – – – – – –

Wiosna już lekko łaskocze nas promieniami słońca i delikatnymi wiatrem  to znak, że pora na wymianę garderoby. Wszystkie grube swetry chowamy na dnie szafy, a na ich miejsce wyciągamy sukienki! W najnowszej audycji „Z garderoby Make Life Lemko” usłyszycie, jakie kolory, fasony i dodatki będą modne. Dowiecie się, które trendy pozostaną z nami na dłużej, a o których już trzeba zapomnieć.

Garść porad modowych otrzymacie w piątek o godz. 20:00! Powtórki programu w sobotę i niedzielę o 13:00.

* 45 Загальнопольскій Конкурс Писанок / 45 Ogólnopolski Konkurs Pisanek *

45 ЗАГАЛЬНОПОЛЬСКіЙ КОНКУРС ПИСАНОК ІМ. МИХАЛА КОВАЛЬСКОГО В ҐОЖОВІ ВЄЛЬКОПОЛЬСКЫМ

Об’єднання Українців в Польщі і Об’єднання Лемків, Кружкы в Ґожові Велькопольскым, та Любуській Музей ім. Яна Декерта просят до участи в 45. Загальнопольскым Конкурсі Писанок ім. Михала Ковальского.

Писанкы, найменше пят завареных „на твердо” або выдмушок, добрі забезпечыти і запакувати (найліпше в презначеных до продажы тектуровых формах, потім до картону – не метальовых ци плястіковых пуделок!). До середины просиме дати карточку, на якій буде імено, назвиско, адрыс, вік автора і інформация о регіоні походжыня выкорыстаных писанкарскых взорів.

Пакунок прошу означыти написом „ostrożnie szkło” і переслати до 31 марця 2017 р. на адрыс:
Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta
– Muzeum Miasta Gorzowa „Spichlerz”
ul. Fabryczna 1
66-400 Gorzów Wlkp.
з дописом „konkurs pisanek”.

Нагороджены писанкы експонуваны будут на выставі в Любускым Музею ім. Яна Декерта, якой отвертя буде мало місце 9 квітня 2017. Веце інформаций під тел. (0-95) 751 00 07 і на сторінці www.muzeumlubuskie.pl.

Проєкт фінансуваний з бюджету Міста Ґожова Вєлькопольського.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

45 Ogólnopolski Konkurs Pisanek im. Michała Kowalskiego w Gorzowie Wlkp.

Związek Ukraińców i Zjednoczenie Łemków, Zarządy Kół w Gorzowie Wlkp., oraz Muzeum Lubuskie im Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. zapraszają do udziału в 45 Ogólnopolskim Konkursie Pisanek im. Michała Kowalskiego.

Pisanki, co najmniej 5 sztuk, wydmuszki lub ugotowane „na twardo”, należy dobrze zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Najlepiej pakować je w specjalne tekturowe pojemniki, których używa się w handlu i transporcie, następnie do tekturowych (a nie blaszanych czy plastikowych) pudełek. Do środka prosimy włożyć kartkę z podanym imieniem i nazwiskiem autora, wiekiem i zaznaczeniem, skąd pochodzą motywy zdobień wykonanych pisanek. Dobrze opakowaną paczkę należy jeszcze opatrzyć napisem: „ostrożnie szkło” i wysłać do  31 marca 2017 r. na adres:
Muzeum Lubuskie im Jana Dekerta
– Muzeum Miasta Gorzowa „Spichlerz”
ul. Fabryczna 1
66-400 Gorzów Wlkp.
z dopiskiem „konkurs pisanek”

Nagrodzone pisanki będą eksponowane na wystawie w Muzeum Lubuskim im Jana Dekerta „Spichlerz”, której uroczyste otwarcie nastąpi 09.03.2017 r.  w Muzeum Miasta Gorzowa „Spichlerz”. Іnformacje pod. tel. (0-95) 751 00 07 i na stronie www.muzeumlubuskie.pl.

Projekt finansowany z budżetu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Фот. Оксана Грабан / Fot. Oksana Graban

* Збуд яр в своім серци! / Obudź wiosnę w swoim sercu! *

Мате дост планной хвилі? Змучыл Вас сьніг і мороз?
Час вырвати ся з зимового сну! В найновшій авдициі „З гардеробы Мейк Ляйф Лемко” довідате ся, як збудити весну в своіх серцях!
А кєд Вы юж почуєте весняний настрій, то і природа буде мусіла ся достосувати ;)

Слухайте нас в пятницю 03.03 о годині 20:00. Повторіня в суботу і неділю о тій самій порі.

– – – – – – – – – – – – – – –

Macie dosyć kiepskiej pogody. Zmęczył Was śnieg i mróz? Pora wyrwać się z zimowego snu! W najnowszej audycji „Z garderoby Make Life Lemko” dowiecie się, jak obudzić wiosnę w swoich sercach! A kiedy już Wy poczujecie wiosenny nastrój, to i natura będzie musiała się dostosować ;)

Słuchajcie nas w piątek 03.03 o godzinie 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o tej samej porze.

jar