* Лемко я си, Лемко… / Lemko ja sy, Lemko *

Просиме на бесіду з нашым тогорічным матуристом, Даньком Стариньскым. Кычеряк оповіст нам, як дал си рады з іспитом з лемківского языка, котру выбрал тему і якы його одчутя. В бесіді о особистых задумах на будуче і плянах Кычеры на тот рік. Дознате ся, што лучыт нашого гостя з редактором Радіо Лемко, Ярком Стремецкым. Не може Вас бракнути!

Премєра авдициі в неділю (27.05) о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю о год. 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Zapraszamy na wywiad z naszym tegorocznym maturzystą, Danielem Starzyńskim. Kyczeriak opowie nam jak poradził sobie z egzaminem z języka łemkowskiego, który temat wybrał i jakie są jego odczucia. W wywiadze o osobistych celach na przyszłość i planach Kyczery na ten rok. Dowiecie się, co nasz gość ma wspólnego z redaktorem Radio Lemko, Jarkiem Stremeckim. Nie może Was zabraknąć!

Premiera audycji w niedzielę (27.05) o godz. 20:00, powtórki w następny w sobotę i niedzielę o godz. 16:00.

Данько Стариньскій / Daniel Starzyński
fot. LEMKO TV

* Олесіны прогулькы – Свята Земля / Podróże Oleny – Ziemia Święta *

Щыро просиме вшыткых на нaступний проґрам з циклю „Олесіны прогулькы”. Кєд почули сме о подорожах пані Олены Шпытко*, котры зъіздили кавалец сьвіта, одраз хтіли сме переказати іх істориі дальше і так тіж ся стало. В тій авдициі почуєте бесіду пані Олены, котры будут оповідати о своіх пасхальных пережытях в Святiй Земли з 1997 рока.

Емісия в вiторок (15.05) о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о год. 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – 

Serdecznie wszystkich zapraszamy na kolejny program z cyklu „Podróże Oleny”. Jak usłyszeliśmy o wojażach pani Oleny Szpytko*, która objechała kawał świata, od razu chcieliśmy przekazać jej historie dalej i tak też się stało. W tej audycji wysłuchacie rozmowy z panią Oleną, która będzie opowiadała o swoich paschalnych przeżyciach w Ziemi Świętej z 1997 roku.

Emisja we wtorek (15.05) o godz. 20:00. Powtórka w sobotę i niedzielę o godz. 16:00.

* Олена Шпытко, з дому Цьолка, в 1947 р. в рамах акциі Вісла выселена была до Михалова на Нижнім Шлеску, де мешкат до гнеска.
– – – – – – – – – – – – – – –
Olena Szpytko, z domu Ciołka, w 1947 r. w ramach akcji Wisła została wysiedlona do Michałowa na Dolnym Śląsku, gdzie mieszka do dziś.